Number of the records: 1  

Základy účetnictví

 1. TitleZáklady účetnictví / Dana Dvořáková
  Author Dvořáková, Dana, 1966- (Author)
  Issue3., aktualizované vydání
  PublicationPraha : Wolters Kluwer, 2021
  Scopex, 285 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Účetnictví
  NoteObsahuje bibliografii, bibliografické odkazy a rejstřík
  AnnotationCílem předkládané publikace je podat výklad základů účetnictví, který umožní porozumět účetnictví na určité úrovni obecnosti a snáze potom pochopit odlišnosti jednotlivých účetních systémů v jejich konkrétní národní či mezinárodní modifikaci. Publikace je strukturována do sedmi kapitol. První tři kapitoly jsou věnovány metodickým prvkům účetnictví a celosvětově akceptovaným předpokladům a zásadám vedení účetnictví a sestavovaní účetních výkazů. Tyto kapitoly zahrnují problematiku od bilancování a sestavení rozvahy po výklad základních nástrojů a metod účetní práce. Další dvě kapitoly jsou zaměřeny na účetní zachycení nákladů, výnosů, sestavení výsledovky a sestavení výkazu peněžních toků. Samostatná kapitola je věnována oceňování. Závěrečná kapitola se zabývá historií, ale i dalším vývojem účetnictví. Publikace vychází z Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) i ze systému účetnictví užívaného v České republice.
  Výrazy tezauru účetnictví * Česká republika
  Klasifikační znaky4026 - Účetnictví
  ISBN978-80-7676-158-2
  Copy count1, currently available 1
  Document kindUčebnice
  View book information on page www.obalkyknih.cz

  book

  Call numberLocationInfo
  F 89840PSS - Poslanecká sněmovna
  Základy účetnictví

Number of the records: 1