Number of the records: 1  

Auditní zprávy Evropské komise podle nařízení o fondech ESI

 1. TitleAuditní zprávy Evropské komise podle nařízení o fondech ESI : povaha, procedura a právní souvislosti / autor: Miroslav Jakab
  Author Jakab, Miroslav (Author)
  Another responsib. Parlamentní institut (Other)
  Česko. Parlament. Poslanecká sněmovna (Other)
  PublicationPraha : Kancelář Poslanecké sněmovny, 2020
  Scope11 stran ; 30 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition Vybraná témata ; č. 6/2020
  NoteNázev z obálky. Na obálce: březen 2020. Na obálce nad názvem: Parlament České republiky, Poslanecká sněmovna, Parlamentní institut
  Obsahuje bibliografické odkazy
  AnnotationPublikace se zabývá auditními zprávami vydanými Evropskou komisí v rámci výkonu svých pravomocí v oblasti sdíleného řízení evropských fondů, a to zejména podle nařízení o společných ustanoveních o evropských strukturálních a investičních fondech. Popisuje auditní zprávu jako výstup procesu auditu systému řízení a kontroly členského státu a zabývá se jejími účinky jakožto nezávazným právním instrumentem. Vzhledem k jejímu obsahu prezentuje závěr, že auditní zpráva tohoto typu se nutně musí zabývat vnitrostátním právem, ale prostor Evropské komise pro uvážení je omezen přinejmenším závazným výkladem na národní úrovni. Ač je auditní zpráva typicky nezávazným instrumentem, v kontextu širšího šetření může vést k pozastavení plateb z rozpočtu EU, finančním opravám nebo řízení o porušení Smluv před Soudním dvorem EU. Na základě své povahy ji naopak zpravidla nebude možné napadnout žalobou na neplatnost, myslitelný je ale její přezkum v řízení o předběžné otázce.
  Výrazy tezauru audit * komise ES * fondy ES * strukturální fondy * rozpočet Společenství
  Klasifikační znaky4026 - Účetnictví
  1021 - Finance EU
  Copy count1, currently available 1
  URLAuditní zprávy Evropské komise podle nařízení o fondech ESI (plný text)
  Document kindStudie
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17310PSS - Poslanecká sněmovna

Number of the records: 1