Number of the records: 1  

Životní prostředí

 1. TitleŽivotní prostředí : ochrana přírody a krajiny, ochrana ovzduší, zemědělský půdní fond, vodní hospodářství, horninové prostředí, odpady, obaly, posuzování vlivů, chemické látky, GMO, havárie, prevence znečištění, ekologická újma, a další - celkem 28 zákonů : velké změny zákona o odpadech od 1.10.2022, novela zákona o ochraně přírody a krajiny, novela zákona o ochraně ovzduší, změny v právu na informace o ŽP, změny mnoha dalších předpisů : redakční uzávěrka 26.9.2022
  PublicationOstrava : Sagit, [2022]
  Scope1450 stran ; 24 cm
  CountryCzech Republic
  LanguageCzech
  Edition ÚZ : úplné znění ; číslo: 1503
  NoteNázvové informace z obálky
  Obsahuje odkazy na související právní předpisy
  AnnotationV oblasti životního prostředí byly přijaty rozsáhlé změny řady právních předpisů. Jde zejména o zákon o odpadech s účinností od 1. 10. 2022, zákon o ochraně přírody a krajiny, zákon o ochraně ovzduší, zákon o právu na informace o životním prostředí, zákon o GMO a řadu dalších zákonů. Publikace obsahuje aktuální znění 28 zákonů, které jsou rozděleny do 14 kapitol: obecně závazné právní předpisy (zákon o životním prostředí, o právu na informace, o inspekci); vodní hospodářství; ochrana ovzduší, přírody a krajiny; ochrana zemědělského půdního fondu a horninového prostředí; odpady, obaly, výrobky s ukončenou životností; posuzování vlivů na životní prostředí; nakládání s chemickými látkami a s geneticky modifikovanými organismy a produkty; prevence závažných havárií; integrovaná prevence znečišťování; ukládání oxidu uhličitého.
  Výrazy tezauru ochrana životního prostředí * vliv na životní prostředí * atmosféra * zemědělská půda * ochrana půdy * vodní zdroje * důlní produkty * nakládání s odpadem * obalový materiál * chemický výrobek * geneticky modifikovaný organismus * havarijní znečištění * předcházení ekologickým rizikům * ekologická odpovědnost * legislativa * Česká republika
  Klasifikační znaky5206 - Ekologická politika
  5211 - Přírodní prostředí
  1206 - Prameny a odvětví práva
  ISBN978-80-7488-543-3
  Copy count1, currently available 0
  URLŽivotní prostředí (Sagit)
  Document kindZákony
  Call numberLocationInfo
  F 90738PSS - Poslanecká sněmovna vypůjčený (until 29.08.2024)
  Životní prostředí

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.