Number of the records: 1  

Paying for views

 1. TitlePaying for views : solving transparency and accountability risks in online political advertising / authors: Ieva Dunčikaité, Deimanté Žemgulyté, Jorge Valladares
  Author Dunčikaité, Ieva (Author)
  Another authors Žemgulyté, Deimanté (Author)
  Valladares, Jorge (Author)
  PublicationBerlin : Transparency International, 2021
  Scope35 stran : ilustrace ; 30 cm
  CountryGermany
  LanguageEnglish
  NoteStaženo z internetu. Název z obálky
  Obsahuje bibliografické odkazy a bibliografii
  AnnotationŘešení rizik transparentnosti a odpovědnosti v online politické reklamě. Prudký nárůst online politické reklamy v posledních letech znamená dvě věci – dosavadní regulace politických kampaní přestávají být efektivní a zvyšuje se riziko netransparentních kampaní. Digitální svět skryl informace o tom, kdo za reklamou stojí, kolik stojí a čí peníze do ní plynou. V mnoha zemích platí, že téměř jakýkoliv člověk s přístupem k internetu a s kreditní kartou může promovat politický obsah a obcházet tak zákony. V horších případech mohou investovat domácí i zahraniční aktéři do „neautentického obsahu“, tedy platit tzv. boty, trolly nebo falešné účty, kteří mají za cíl šířit informace, které štěpí společnost, nebo prosazovat nelegitimní zájmy. Peníze tekoucí do online politické reklamy je složité sledovat. Vzhledem k chybějící regulaci do ní může plynout téměř neomezené množství finančních prostředků. Politické strany a kandidáti mohou reklamu zaměřovat na velmi úzce vyprofilované skupiny voličů (tzv. microtargeting), čímž dochází k vylučování zbytku veřejnosti z dané debaty. Takové příspěvky mohou také šířit nepravdy a dezinformace. Takovéto využívání digitální reklamy oslabuje odpovědnost politiků a narušuje legitimitu moci. Online politická reklama ale může také otevírat možnosti, jak se spojovat s voliči a oslovovat je. Různé občanské skupiny ji mohou použít k tomu, aby ve veřejné diskusi uplatnili svůj hlas. Pokud je online reklama využita strategicky, může pomoci také začínajícím politikům s menším množstvím finančních zdrojů, tak aby se nemuseli příliš spoléhat na bohaté dárce. Zpráva identifikuje pět oblastí, které potřebují změnu a mohou napomoci větší transparentnosti online politické reklamy. Nechybí ani případová studie České republiky.
  Výrazy tezauru kampaň na získání veřejnosti * volební propagace * volební kampaň * politická propaganda * Internet * sociální síť * financování strany * Litva * Španělsko * Nový Zéland * Česká republika * Kanada * Spojené státy * Spojené království
  Klasifikační znaky0431 - Politický život a bezpečnost veřejnosti
  0411 - Politická strana
  ISBN978-3-96076-153-2
  Copy count1, currently available 1
  URL Paying for views (plný text / TI)
  Document kindStudie
  book

  book

  Call numberLocationInfo
  E 17493PSS - Poslanecká sněmovna

Number of the records: 1  

  This site uses cookies to make them easier to browse. Learn more about how we use cookies.