Klasifikační znak


0406 Politická struktura
0411 Politické strany
0416 Volební proces
0421 Parlament
0431 Politická moc a veřejná bezpečnost
0436 Exekutiva a veřejná správa
0806 Mezinárodní politika
0811 Zahraniční politika a mezinárodní spolupráce
0816 Mezinárodní rovnováha
1006 Instituce EU
1011 Právo Evropské unie
1016 Evropská integrace
1206 Prameny a oblasti práva
1211 Občanské právo
1216 Trestní právo
1221 Soudnictví
1226 Právní ochrana
1231 Mezinárodní právo
1236 Práva a svobody
1606 Ekonomická politika
1611 Ekonomický růst
1616 Regiony a regionální politika
1621 Ekonomická struktura
1626 Národní účet
2006 Obchodní politika
2406 Měnové vztahy
2411 Měnová politika
2426 Investování a financování
2436 Veřejné finance a rozpočtová politika
2441 Rozpočet
2446 Daně
2806 Rodina
2811 Migrace
2816 Demografie a populace
2821 Společenská struktura
2826 Sociální aktivita
2831 Kultura a náboženství
2836 Sociální ochrana
2841 Zdraví
3206 Vzdělávání
3211 Vyučování
3216 Organizace vyučování
3221 Dokumentaristika
3221.2 Biografie a korespondence
3221.3 Encyklopedie a slovníky
3226 Komunikace
3606 Přírodní a aplikované vědy
3611 Humanitní vědy
3611.1 Filozofie
3611.2 Historie
3611.3 Politologie a sociologie
4016 Právní formy podniků
4026 Podnikové účetnictví
4031 Konkurence
4421 Vedení a odměňování zaměstnanců
4806 Dopravní politika
5206 Politika životního prostředí
5216 Zhoršování životního prostředí
5606 Zemědělská politika
5616 Systémy zemědělského hospodářství
6416 Výzkum a duševní vlastnictví
7206 Evropa
7226 Asie a Oceánie
7621 Mezivládní organizace