Knihy zpracované v Parlamentní knihovně ČR
za období 03/2016  

0406 - Politická struktura

 
Doba z druhé ruky : konec rudého člověka / Světlana Alexijevičová ; z ruštiny přeložila Pavla Bošková. - Vydání první - Příbram : Pistorius & Olšanská, 2015 - 492 stran ; 22 cm
ISBN 978-80-87855-16-4
F 85671
Machiavelliho Vladař : nové umění politiky / sestavili Thierry Ménissier, Yves Charles Zarka ; z francouzského originálu ... Machiavel. "Le prince" ou le nouvel art politique ... přeložil Martin Pokorný. - Vydání první - Praha : OIKOYMENH, 2015 - 175 stran ; 22 cm
ISBN 978-80-7298-434-3
F 85623
Otevřená společnost a její nepřátelé. II, Vzedmutí proroctví: Hegel, Marx a co následovalo / Karl Raimund Popper ; z anglického originálu The open society and its enemies přeložili Jana Odehnalová a Josef Moural. - Druhé, revidované vydání - Praha : OIKOYMENH, 2015 - 429 stran ; 22 cm
ISBN 978-80-7298-261-5
F 81402
Politický systém ako kategória politických vied / Michal Bochin, Jozef Polačko - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2015 - 542 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-738-0561-6
F 85644
Současná komparativní politologie : klíčové koncepty / Ladislav Cabada, Jakub Charvát, Ondřej Stulík - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2015 - 319 stran ; 23 cm
ISBN 978-80-7380-577-7
F 85638
The Europeanization of politics : the formation of a European electorate and party system in historical perspective / Daniele Caramani. - First published - New York : Cambridge University Press, 2015 - xv, 350, xv stran ; 23 cm
ISBN 978-1-107-544604
F 85661
Velké dějiny zemí Koruny české, Tematická řada / Karolina Adamová, Antonín Lojek, Karel Schelle (ed.), Jaromír Tauchen. - Vydání první - Praha : Paseka, 2015 - 649 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh ; 22 cm
ISBN 978-80-7432-652-3
F 69254
Zahraniční politika měst a regionů : případová studie České republiky / Jan Fluxa - Brno : Václav Klemm - Vydavatelství a nakladatelství, 2015 - 159 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-87713-13-6
F 85637
  

0411 - Politické strany

 
Elected affinities : democracy and party competition in Slovakia and the Czech Republic / Kevin Deegan-Krause - Stanford, California : Stanford University Press, 2006 - x, 329 stran ; 24 cm
ISBN 0-8047-5206-0
F 85655
The Europeanization of politics : the formation of a European electorate and party system in historical perspective / Daniele Caramani. - First published - New York : Cambridge University Press, 2015 - xv, 350, xv stran ; 23 cm
ISBN 978-1-107-544604
F 85661
  

0416 - Volební proces

 
Analýza místních referend 2014 / autoři publikace: Adam Jareš a Aneta Judová s přispěním Radima Bureše (předmluva) - Praha : Transparency International Česká republika, 2016 - 79 stran ; 30 cm E 16782
První přímá volba prezidenta ČR v roce 2013: cesta k jejímu zavedení a okolnosti a politické důsledky první přímé volby / Jakub Charvát, Petr Just a kol.. - První vydání - Praha : Metropolitan University Prague Press, 2014 - 245 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-86855-96-7
F 85641
The Europeanization of politics : the formation of a European electorate and party system in historical perspective / Daniele Caramani. - First published - New York : Cambridge University Press, 2015 - xv, 350, xv stran ; 23 cm
ISBN 978-1-107-544604
F 85661
  

0421 - Parlament

 
Das Notverordnungsrecht in Österreich (1814-1917) : Notwendigkeit und Missbrauch eines "Staatserhaltenden Instrumentes" / Gernot D. Hasiba - Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1985 - 213 stran ; 24 cm
ISBN 3-7001-0731-5
F 85640
Výročná správa Národnej rady Slovenskej republiky a Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky za rok 2012 - [Bratislava] : Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, [2013] - 43 stran ; 30 cm E 16788
Výročná správa Národnej rady Slovenskej republiky a Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky za rok 2011 / spracoval: Odbor parlamentný inštitút v spolupráci s jednotlivými útvarmi Kancelárie NR SR - Bratislava : Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, 2012 - 42 nečíslovaných stran ; 30 cm E 16789
Výročná správa Národnej rady Slovenskej republiky a Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky za rok 2010 / spracoval: Komunikačný odbor Kancelárie NR SR - Bratislava : Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, 2011 - 48 nečíslovaných stran ; 30 cm E 16790
Výročná správa Národnej rady Slovenskej republiky a Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky : 2009 / spracovala a vydala Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky - Bratislava : Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, 2010 - 51 stran ; 30 cm E 16791
Výročná správa Národnej rady Slovenskej republiky a Kancelárie Národnej rady Slovenskej republiky : 2008 / spracovala a vydala Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky - Bratislava : Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky, 2009 - 42 stran ; 30 cm E 16792
  

0431 - Politická moc a veřejná bezpečnost

 
Irák : peklo v ráji / Paweł Smoleński ; z polského originálu Irak - Piekło w raju přeložily Michala Benešová a Lucie Zakopalová. - První vydání v českém jazyce - Praha : Dokořán, 2015 - 307 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7363-708-8
F 85660
Lobbing v Evropě : skrytý vliv, privilegovaný přístup / autory: Transparency International (mezinárodní sekretariát) ; překlad: Hana Škapová - Praha : Transparency International Česká republika, 2015 - 67 stran ; 30 cm E 16786
Na východ od Západu, na západ od Východu : středoevropské reflexe 1989-2015 / Maciej Szymanowski ; překlad: Lucie Szymanowská. - 1. vydání - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015 - 222 stran ; 20 cm
ISBN 978-80-7325-387-5
G 26565
Political institutions and party-directed corruption in South America : stealing for the team / Daniel W. Gingerich. - First published - New York : Cambridge University Press, 2013 - xviii, 282 stran ; 24 cm
ISBN 978-1-107-04044-1
F 85647
Rozpočet a financování : novelizovaná rozpočtová pravidla - Ostrava : Sagit, [2016] - 336 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-7488-160-2
F 85601
  

0436 - Exekutiva a veřejná správa

 
Analýza místních referend 2014 / autoři publikace: Adam Jareš a Aneta Judová s přispěním Radima Bureše (předmluva) - Praha : Transparency International Česká republika, 2016 - 79 stran ; 30 cm E 16782
Archivnictví, a spisová služba ve veřejném sektoru : v příkladech, otázkách a odpovědích / autoři publikace Jana Schwallerová, Jan Schwaller, Karel Matuška, Radomír Ševčík. - 1. vydání - Praha : Forum, 2016 - 1 svazek (na volných listech) ; 23 cm F 85673
Das Notverordnungsrecht in Österreich (1814-1917) : Notwendigkeit und Missbrauch eines "Staatserhaltenden Instrumentes" / Gernot D. Hasiba - Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1985 - 213 stran ; 24 cm
ISBN 3-7001-0731-5
F 85640
Elected affinities : democracy and party competition in Slovakia and the Czech Republic / Kevin Deegan-Krause - Stanford, California : Stanford University Press, 2006 - x, 329 stran ; 24 cm
ISBN 0-8047-5206-0
F 85655
Evropské správní právo trestní a postihování přestupků v ČR / Martin Škurek. - Vydání první - Praha : Leges, 2015 - 224 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7502-094-9
F 85596
Lobbing v Evropě : skrytý vliv, privilegovaný přístup / autory: Transparency International (mezinárodní sekretariát) ; překlad: Hana Škapová - Praha : Transparency International Česká republika, 2015 - 67 stran ; 30 cm E 16786
Na/O kraji : kraje a jejich představitelé 2000-2013 / Dan Ryšavý, Daniel Čermák, Michal Illner, Josef Bernard, Petr Vašát. - Vydání první - Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2015 - 213 stran ; 23 cm
ISBN 978-80-7419-227-2
F 85635
Role obcí v ochraně životního prostředí z pohledu práva / Milan Damohorský, Tereza Snopková a kol. - Praha : Eva Rozkotová, 2015 - 222 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-87975-31-2
F 85650
Rozpočtový proces obcí / Lucie Sedmihradská. - Vydání první - Praha : Wolters Kluwer, 2015 - 179 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7478-967-0
F 85622
Tajná mise: Korupce : korupční kauzy na Ministerstvu obrany / autoři: Adam Novák s přispěním Radima Bureše a Petra Leyera - Praha : Transparency International Česká republika, 2015 - 30 stran ; 30 cm E 16785
United States code 2012 edition : containing the general and permanent laws of the United States, enacted through the 113th Congress. Supplement II, January 3, 2013, to January 5, 2015 / prepared and published under authority of Title 2, U. S. Code, section 285b, by the Office of the Law Revision Counsel of the House of Representatives. - 2012 edition - Washington : United States Government Printing Office, 2015 - xliv, 1121 stran ; 26 cm E 4812
Zahraniční politika měst a regionů : případová studie České republiky / Jan Fluxa - Brno : Václav Klemm - Vydavatelství a nakladatelství, 2015 - 159 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-87713-13-6
F 85637
  

0806 - Mezinárodní politika

 
Jak byl vynalezen židovský národ / Šlomo Sand ; z anglického originálu The invention of the Jewish people ... přeložili Veronika Bránišová a Přemysl Houda. - Vydání první - Praha : Rybka Publishers, 2015 - 491 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-87950-16-6
F 85672
Zahraniční politika měst a regionů : případová studie České republiky / Jan Fluxa - Brno : Václav Klemm - Vydavatelství a nakladatelství, 2015 - 159 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-87713-13-6
F 85637
  

0811 - Zahraniční politika a mezinárodní spolupráce

 
Německo v čele Evropy? : SRN jako civilní mocnost a hegemon eurozóny / Vladimír Handl (ed.) - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i., 2011 - 375 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-87558-03-4
F 85667
Zahraniční politika měst a regionů : případová studie České republiky / Jan Fluxa - Brno : Václav Klemm - Vydavatelství a nakladatelství, 2015 - 159 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-87713-13-6
F 85637
  

0816 - Mezinárodní rovnováha

 
Migration in the Mediterranean : mechanism of international cooperation / edited by Francesca Ippolito and Seline Trevisanut. - First published - Cambridge : Cambridge University Press, 2015 - x, 332 stran ; 24 cm
ISBN 978-1-107-087859
F 85663
Německo v čele Evropy? : SRN jako civilní mocnost a hegemon eurozóny / Vladimír Handl (ed.) - Praha : Ústav mezinárodních vztahů, v. v. i., 2011 - 375 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-87558-03-4
F 85667
O Palestině / Noam Chomsky a Ilan Pappé ; z anglického originálu On Palestine ... přeložila Barbora Votavová. - Vydání první - V Olomouci : Broken Books, 2015 - 190 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-905309-9-7
F 85597
  

1006 - Instituce EU

 
Malé státy v EU: případ České republiky / Robert Majer. - 1. vydání - Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Mezinárodní politologický ústav, 2015 - 111 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-210-7992-2
F 85668
Právo EU po Lisabonské smlouvě / Martin Janků, Linda Janků. - 2. vydání - Ostrava : Key Publishing s.r.o., 2015 - 312 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-7418-245-7
F 85643
  

1011 - Právo Evropské unie

 
European constitutional law / Robert Schütze. - Second edition - Cambridge : Cambridge University Press, 2016 - lx, 491 stran ; 26 cm
ISBN 978-1-107-138865
E 16780
Evropské správní právo trestní a postihování přestupků v ČR / Martin Škurek. - Vydání první - Praha : Leges, 2015 - 224 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7502-094-9
F 85596
Právo EU po Lisabonské smlouvě / Martin Janků, Linda Janků. - 2. vydání - Ostrava : Key Publishing s.r.o., 2015 - 312 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-7418-245-7
F 85643
Soutěžní politika a právo Evropské unie 1950-2015 : vývoj, mezníky a komentované dokumenty / Václav Šmejkal. - Vydání první - Praha : Leges, 2015 - 336 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7502-108-3
F 85612
  

1016 - Evropská integrace

 
Malé státy v EU: případ České republiky / Robert Majer. - 1. vydání - Brno : Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií, Mezinárodní politologický ústav, 2015 - 111 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-210-7992-2
F 85668
Právo EU po Lisabonské smlouvě / Martin Janků, Linda Janků. - 2. vydání - Ostrava : Key Publishing s.r.o., 2015 - 312 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-7418-245-7
F 85643
  

1206 - Prameny a oblasti práva

 
Das Notverordnungsrecht in Österreich (1814-1917) : Notwendigkeit und Missbrauch eines "Staatserhaltenden Instrumentes" / Gernot D. Hasiba - Wien : Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1985 - 213 stran ; 24 cm
ISBN 3-7001-0731-5
F 85640
Desky dvorské / Pavla Burdová - V Praze : Státní ústřední archiv v Praze, 1994 - Strana 5-19 ; 21 cm F 85654
Dějiny ústavního práva / Karel Schelle. - 2., aktualizované vydání - Praha : Wolters Kluwer, 2016 - 392 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7478-998-4
F 85620
European constitutional law / Robert Schütze. - Second edition - Cambridge : Cambridge University Press, 2016 - lx, 491 stran ; 26 cm
ISBN 978-1-107-138865
E 16780
Občiansky zákonník : veľký komentár. 2. zväzok, Vecné práva / Imrich Fekete. - 2. aktualizované a rozšírené vydanie - Žilina : Eurokódex, 2014 - xviii, 901 stran ; 25 cm
ISBN 978-80-8155-040-9
F 84809
Občiansky zákonník : veľký komentár. 3. zväzok, Dedenie / Imrich Fekete. - 2. aktualizované a rozšírené vydanie - Žilina : Eurokódex, 2015 - xix, 931 stran ; 25 cm
ISBN 978-80-8155-041-6
F 84809
Oběti komunistické spravedlnosti : právní aspekty politických procesů 50. let 20. století / Ivana Bláhová, Lukáš Blažek, Jan Kuklík, Jiří Šouša a kolektiv - Praha : Auditorium, 2013 - 378 stran ; 22 cm
ISBN 978-80-87284-48-3
F 85669
Odměna advokáta : komentář / Daniela Kovářová (vedoucí autorského týmu komentáře), Stanislav Balík, Lucie Diblíková, Karel Havlíček, Bohuslav Klein, Daniela Kovářová, Robert Němec, Hana Tichá, Petra Vrábliková, Martin Vychopeň, Michal Žižlavský (autorský tým komentáře) ; Karel Havlíček (editor). - Vydání první - Praha : Wolters Kluwer, 2016 - 278 stran ; 26 cm
ISBN 978-80-7552-028-9
E 16778
Pojistné na sociální zabezpečení : zaměstnavatelů, zaměstnanců, OSVČ, dobrovolně důchodově pojištěných / Marta Ženíšková. - 7. aktualizované vydání - Olomouc : ANAG, 2016 - 151 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7263-998-4
F 85616
Pravidla silničního provozu : zákon o silničním provozu, zákon o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, dopravní značky, evidence dopravních nehod, řidičské průkazy, zdravotní způsobilost - Ostrava : Sagit, [2016] - 320 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-7488-159-6
F 85602
První přímá volba prezidenta ČR v roce 2013: cesta k jejímu zavedení a okolnosti a politické důsledky první přímé volby / Jakub Charvát, Petr Just a kol.. - První vydání - Praha : Metropolitan University Prague Press, 2014 - 245 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-86855-96-7
F 85641
Právne dejiny Slovenska II. II. časť, (Od roku 1918) / Ladislav Vojáček - Žilina : Poradca podnikateľa, 2008 - 151 stran ; 25 cm
ISBN 978-80-88931-99-7
F 80292
Právnická dvouletka : rekodifikace právního řádu, justice a správy v 50. letech 20. století / Ivana Bláhová, Lukáš Blažek, Jan Kuklík, Jiří Šouša a kolektiv - Praha : Auditorium, 2014 - 413 stran ; 23 cm
ISBN 978-80-87284-52-0
F 85666
Přehled judikatury vztahující se k právní úpravě na ochranu osobních údajů a k souvisejícím aspektům / sestavil Jakub Morávek - Praha : Wolters Kluwer, a.s., 2016 - 360 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-7552-018-0
F 85615
Sasko-magdeburské právo na Slovensku : krajinské právo v Žilinskej knihe / Mária Papsonová - Žilina : Eurokódex, 2014 - 301 stran ; 23 cm
ISBN 978-80-8155-036-2
F 85631
Sbírka nálezů a usnesení. Svazek 74, Ročník 2014 / Ústavní soud České republiky. - Vydání první - V Praze : C. H. Beck, 2016 - 654 stran ; 20 cm
ISBN 978-80-7400-599-2
F 65666
Sociální zabezpečení : 2016 - Praha : Sagit, [2016] - 240 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-7488-155-8
F 85606
Stavovský zemský výbor v Čechách v 18. století : příspěvek k novověké diplomatice / Marie Lišková - V Praze : Státní ústřední archiv v Praze, 1992 - Strana 82-100 ; 30 cm E 16783
United States code 2012 edition : containing the general and permanent laws of the United States, enacted through the 113th Congress. Supplement II, January 3, 2013, to January 5, 2015 / prepared and published under authority of Title 2, U. S. Code, section 285b, by the Office of the Law Revision Counsel of the House of Representatives. - 2012 edition - Washington : United States Government Printing Office, 2015 - xliv, 1121 stran ; 26 cm E 4812
Východní kanonické právo : úvod do studia / Jiří Dvořáček - Praha : Apoštolský exarchát řeckokatolické církve a Institut sv. Kosmy a Damiána, 2014 - 161 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-905948-0-7
F 85636
Zdravotní pojištění : zaměstnavatelů, zaměstnanců, OSVČ / Tomáš Červinka. - 8. aktualizované vydání - Olomouc : ANAG, 2016 - 159 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7263-999-1
F 85617
Ústavné právo Slovenskej republiky / Alexander Bröstl a kolektív. - 3. upravené vydanie - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2015 - 423 stran ; 23 cm
ISBN 978-80-7380-580-7
F 85639
Účetnictví nevýdělečných organizací : zákon, vyhláška, standardy - Ostrava : Sagit, [2016] - 111 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-7488-156-5
F 85604
České účetní standardy 2016 : podnikatelé, nevýdělečné organizace, obce, kraje, příspěvkové organizace, organizační složky státu, státní fondy - Ostrava : Sagit - 240 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-7488-157-2
F 85605
  

1211 - Občanské právo

 
Civilní odpovědnost sportovců za sportovní úrazy / Michal Králík. - Vydání první - Praha : Leges, 2016 - xxix, 475 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7502-099-4
F 85611
Civilní proces, Řízení exekuční, insolvenční a podle části páté OSŘ / Renáta Šínová, Ingrid Kovářová Kochová a kolektiv. - 1. vydání - V Praze : C.H. Beck, 2015 - xxvii, 331 stran ; 25 cm
ISBN 978-80-7400-600-5
F 85599
Exekuce srážkami ze mzdy 2016 : srážky ze mzdy na základě zákona, dohod a exekucí, výše a pořadí srážek ze mzdy, změna plátce mzdy, několik plátců mzdy, srážky z dávek nemocenského pojištění, srážky v insolvenčním řízení, odpovědnost plátce mzdy, součinnost poskytovaná plátcem mzdy, přehledné tabulky, názorná schémata, praktické příklady / Jan Breburda. - 4. aktualizované vydání - Olomouc : ANAG, 2016 - 446 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7263-997-7
F 85618
Insolvence : redakční uzávěrka 15.2.2016 - Ostrava : Sagit, [2016] - 223 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-7488-158-9
F 85603
Občiansky zákonník : veľký komentár. 2. zväzok, Vecné práva / Imrich Fekete. - 2. aktualizované a rozšírené vydanie - Žilina : Eurokódex, 2014 - xviii, 901 stran ; 25 cm
ISBN 978-80-8155-040-9
F 84809
Občiansky zákonník : veľký komentár. 3. zväzok, Dedenie / Imrich Fekete. - 2. aktualizované a rozšírené vydanie - Žilina : Eurokódex, 2015 - xix, 931 stran ; 25 cm
ISBN 978-80-8155-041-6
F 84809
Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky : stav ke dni 31. prosince 2015 / zpracoval a vydal Český úřad zeměměřický a katastrální. - 1. vydání - Praha : Český úřad zeměměřický a katastrální, 2016 - 76 stran ; 30 cm
ISBN 978-80-86918-90-7
E 16795
  

1216 - Trestní právo

 
Alternativní řešení trestních věcí : sborník z mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny, květen 2015 trestní sekce / Jiří Jelínek (ed.). - Vydání první - Praha : Leges, 2015 - 176 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-7502-109-0
F 85613
Evropské správní právo trestní a postihování přestupků v ČR / Martin Škurek. - Vydání první - Praha : Leges, 2015 - 224 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7502-094-9
F 85596
Neúplatné ženy? : genderová dimenze korupce / autoři publikace: Martina Mikolášková, Zdeněk Michora, Aneta Judová, Lenka Lenochová, David Ondráčka, Lucie Žáčková, s příspěním Romany Volejníčkové - [Praha] : Transparency International Česká republika, [2016] - 30 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-87123-27-0
E 16781
Oběti komunistické spravedlnosti : právní aspekty politických procesů 50. let 20. století / Ivana Bláhová, Lukáš Blažek, Jan Kuklík, Jiří Šouša a kolektiv - Praha : Auditorium, 2013 - 378 stran ; 22 cm
ISBN 978-80-87284-48-3
F 85669
Political institutions and party-directed corruption in South America : stealing for the team / Daniel W. Gingerich. - First published - New York : Cambridge University Press, 2013 - xviii, 282 stran ; 24 cm
ISBN 978-1-107-04044-1
F 85647
Tajná mise: Korupce : korupční kauzy na Ministerstvu obrany / autoři: Adam Novák s přispěním Radima Bureše a Petra Leyera - Praha : Transparency International Česká republika, 2015 - 30 stran ; 30 cm E 16785
Trestní právo procesní : výběr z důležitých soudních rozhodnutí v trestním právu za období leden 2014 až květen 2015 / Petra Polišenská a kolektiv. - Vydání první - Praha : Wolters Kluwer, 2016 - 154 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7552-053-1
F 85619
  

1221 - Soudnictví

 
Alternativní řešení trestních věcí : sborník z mezinárodní vědecké konference Olomoucké právnické dny, květen 2015 trestní sekce / Jiří Jelínek (ed.). - Vydání první - Praha : Leges, 2015 - 176 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-7502-109-0
F 85613
Civilní proces, Řízení nesporné, rozhodčí a s mezinárodním prvkem / Renáta Šínová, Jana Petrov Křiváčková a kolektiv. - 1. vydání - V Praze : C.H. Beck, 2015 - xxix, 349 stran ; 25 cm
ISBN 978-80-7400-594-7
F 85598
Civilní proces, Řízení exekuční, insolvenční a podle části páté OSŘ / Renáta Šínová, Ingrid Kovářová Kochová a kolektiv. - 1. vydání - V Praze : C.H. Beck, 2015 - xxvii, 331 stran ; 25 cm
ISBN 978-80-7400-600-5
F 85599
Exekuce srážkami ze mzdy 2016 : srážky ze mzdy na základě zákona, dohod a exekucí, výše a pořadí srážek ze mzdy, změna plátce mzdy, několik plátců mzdy, srážky z dávek nemocenského pojištění, srážky v insolvenčním řízení, odpovědnost plátce mzdy, součinnost poskytovaná plátcem mzdy, přehledné tabulky, názorná schémata, praktické příklady / Jan Breburda. - 4. aktualizované vydání - Olomouc : ANAG, 2016 - 446 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7263-997-7
F 85618
Oběti komunistické spravedlnosti : právní aspekty politických procesů 50. let 20. století / Ivana Bláhová, Lukáš Blažek, Jan Kuklík, Jiří Šouša a kolektiv - Praha : Auditorium, 2013 - 378 stran ; 22 cm
ISBN 978-80-87284-48-3
F 85669
Sbírka nálezů a usnesení. Svazek 74, Ročník 2014 / Ústavní soud České republiky. - Vydání první - V Praze : C. H. Beck, 2016 - 654 stran ; 20 cm
ISBN 978-80-7400-599-2
F 65666
Trestní právo procesní : výběr z důležitých soudních rozhodnutí v trestním právu za období leden 2014 až květen 2015 / Petra Polišenská a kolektiv. - Vydání první - Praha : Wolters Kluwer, 2016 - 154 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7552-053-1
F 85619
  

1226 - Právní ochrana

 
Desky dvorské / Pavla Burdová - V Praze : Státní ústřední archiv v Praze, 1994 - Strana 5-19 ; 21 cm F 85654
Evropské správní právo trestní a postihování přestupků v ČR / Martin Škurek. - Vydání první - Praha : Leges, 2015 - 224 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7502-094-9
F 85596
Odměna advokáta : komentář / Daniela Kovářová (vedoucí autorského týmu komentáře), Stanislav Balík, Lucie Diblíková, Karel Havlíček, Bohuslav Klein, Daniela Kovářová, Robert Němec, Hana Tichá, Petra Vrábliková, Martin Vychopeň, Michal Žižlavský (autorský tým komentáře) ; Karel Havlíček (editor). - Vydání první - Praha : Wolters Kluwer, 2016 - 278 stran ; 26 cm
ISBN 978-80-7552-028-9
E 16778
Právnická dvouletka : rekodifikace právního řádu, justice a správy v 50. letech 20. století / Ivana Bláhová, Lukáš Blažek, Jan Kuklík, Jiří Šouša a kolektiv - Praha : Auditorium, 2014 - 413 stran ; 23 cm
ISBN 978-80-87284-52-0
F 85666
Sbírka nálezů a usnesení. Svazek 74, Ročník 2014 / Ústavní soud České republiky. - Vydání první - V Praze : C. H. Beck, 2016 - 654 stran ; 20 cm
ISBN 978-80-7400-599-2
F 65666
Ústavné právo Slovenskej republiky / Alexander Bröstl a kolektív. - 3. upravené vydanie - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2015 - 423 stran ; 23 cm
ISBN 978-80-7380-580-7
F 85639
  

1231 - Mezinárodní právo

 
Migration in the Mediterranean : mechanism of international cooperation / edited by Francesca Ippolito and Seline Trevisanut. - First published - Cambridge : Cambridge University Press, 2015 - x, 332 stran ; 24 cm
ISBN 978-1-107-087859
F 85663
  

1236 - Práva a svobody

 
Agenda lidských práv v každodenní praxi sociálního pracovníka / odborný garant a editor vydání: Igor Tomeš - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2015 - 46 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7421-086-0
F 85657
Islam and the future of tolerance : a dialogue / Sam Harris, Maajid Nawaz - Cambridge, Massachusetts : Harvard University Press, 2015 - 138 stran ; 21 cm
ISBN 978-0-674-08870-2
F 85651
Oběti komunistické spravedlnosti : právní aspekty politických procesů 50. let 20. století / Ivana Bláhová, Lukáš Blažek, Jan Kuklík, Jiří Šouša a kolektiv - Praha : Auditorium, 2013 - 378 stran ; 22 cm
ISBN 978-80-87284-48-3
F 85669
Přehled judikatury vztahující se k právní úpravě na ochranu osobních údajů a k souvisejícím aspektům / sestavil Jakub Morávek - Praha : Wolters Kluwer, a.s., 2016 - 360 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-7552-018-0
F 85615
Sociální právo České republiky / Igor Tomeš a kolektiv. - 2., přepracované vydání - Praha : Wolters Kluwer, 2015 - 339 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7478-941-0
F 85621
  

1606 - Ekonomická politika

 
Odpočítávání : poslední naděje na budoucnost života na Zemi? / Alan Weisman ; překlad Kateřina Kolářová. - Vydání první - Praha : Argo, 2015 - 454 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-257-1595-6
F 85630
Rozpočet a financování : novelizovaná rozpočtová pravidla - Ostrava : Sagit, [2016] - 336 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-7488-160-2
F 85601
The great escape : health, wealth and the origins of inequality / Angus Deaton - Princeton and Oxford : Princeton University Press, [2013] - xv, 360 s. ; 24 cm
ISBN 978-0-691-16562-2
F 85652
  

1611 - Ekonomický růst

 
The great escape : health, wealth and the origins of inequality / Angus Deaton - Princeton and Oxford : Princeton University Press, [2013] - xv, 360 s. ; 24 cm
ISBN 978-0-691-16562-2
F 85652
  

1616 - Regiony a regionální politika

 
Na/O kraji : kraje a jejich představitelé 2000-2013 / Dan Ryšavý, Daniel Čermák, Michal Illner, Josef Bernard, Petr Vašát. - Vydání první - Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2015 - 213 stran ; 23 cm
ISBN 978-80-7419-227-2
F 85635
  

1621 - Ekonomická struktura

 
Ekonomická demokracia dnes : od teórie k praxi / Peter Dinuš, Kristína Šabíková (eds.). - Prvé vydanie - Bratislava : Veda, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2013 - 103 stran ; 19 cm
ISBN 978-80-224-1315-2
G 26567
Na východ od Západu, na západ od Východu : středoevropské reflexe 1989-2015 / Maciej Szymanowski ; překlad: Lucie Szymanowská. - 1. vydání - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015 - 222 stran ; 20 cm
ISBN 978-80-7325-387-5
G 26565
The great escape : health, wealth and the origins of inequality / Angus Deaton - Princeton and Oxford : Princeton University Press, [2013] - xv, 360 s. ; 24 cm
ISBN 978-0-691-16562-2
F 85652
  

1626 - Národní účet

 
České účetní standardy 2016 : podnikatelé, nevýdělečné organizace, obce, kraje, příspěvkové organizace, organizační složky státu, státní fondy - Ostrava : Sagit - 240 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-7488-157-2
F 85605
  

2006 - Obchodní politika

 
Insolvence : redakční uzávěrka 15.2.2016 - Ostrava : Sagit, [2016] - 223 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-7488-158-9
F 85603
  

2406 - Měnové vztahy

 
Mezinárodní finance a devizový trh / Martin Mandel & Jaroslava Durčáková. - Vydání 1. - Praha : Management Press, 2016 - 452 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-7261-287-1
F 85665
The Euro experiment / Paul Wallace. - First published - Cambridge : Cambridge University Press, 2016 - xvi, 326 stran ; 24 cm
ISBN 978-1-107-104891
F 85662
  

2411 - Měnová politika

 
Mezinárodní finance a devizový trh / Martin Mandel & Jaroslava Durčáková. - Vydání 1. - Praha : Management Press, 2016 - 452 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-7261-287-1
F 85665
  

2426 - Investování a financování

 
Mezinárodní finance a devizový trh / Martin Mandel & Jaroslava Durčáková. - Vydání 1. - Praha : Management Press, 2016 - 452 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-7261-287-1
F 85665
Rozpočet a financování : novelizovaná rozpočtová pravidla - Ostrava : Sagit, [2016] - 336 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-7488-160-2
F 85601
  

2436 - Veřejné finance a rozpočtová politika

 
Rozpočtový proces obcí / Lucie Sedmihradská. - Vydání první - Praha : Wolters Kluwer, 2015 - 179 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7478-967-0
F 85622
  

2441 - Rozpočet

 
Rozpočet a financování : novelizovaná rozpočtová pravidla - Ostrava : Sagit, [2016] - 336 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-7488-160-2
F 85601
  

2446 - Daně

 
Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu / Jiří Vychopeň. - 3., aktualizované vydání - Praha : Wolters Kluwer, 2016 - 245 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-7522-043-2
F 85610
Zcela legální daňové triky : pro podnikatele, svobodná povolání, pronajímatele, zaměstnance, studenty, seniory / Miloslav Hnátek. - 1. vydání - Praha : ESAP s.r.o., 2016 - 213 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-905899-3-3
F 85595
Zdaňování příjmů fyzických a právníckých osob 2016 / Veronika Dvořáková a kol.. - Vydání první - Praha : Wolters Kluwer, 2016 - 327 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7552-035-7
F 85608
Zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitých věcí : komentář / Eva Zemanová, Václav Toman. - Vydání první - Praha : Wolters Kluwer, 2016 - xiii, 192 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-7552-005-0
F 85609
Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky / Anna Pelikánová. - První vydání - Praha : Grada Publishing, 2016 - 319 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-247-5699-8
F 85594
  

2806 - Rodina

 
Děti a rodiče v rozvodu : manuál pro zúčastněné profesionály a rodiny / Oldřich Matoušek a kol.. - Vydání první - Praha : Portál, 2015 - 255 stran ; 23 cm
ISBN 978-80-262-0968-3
F 85629
Profesionální rodičovství / Katarína Šmajdová Búšová, Miloš Kučera. - Vydání první - Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015 - 223 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-246-2779-3
F 85653
Východní kanonické právo : úvod do studia / Jiří Dvořáček - Praha : Apoštolský exarchát řeckokatolické církve a Institut sv. Kosmy a Damiána, 2014 - 161 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-905948-0-7
F 85636
  

2811 - Migrace

 
Migration in the Mediterranean : mechanism of international cooperation / edited by Francesca Ippolito and Seline Trevisanut. - First published - Cambridge : Cambridge University Press, 2015 - x, 332 stran ; 24 cm
ISBN 978-1-107-087859
F 85663
Ústav Edvarda Beneše v letech 1950-1964 / Pavel Carbol - Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2015 - 279 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-7464-495-5
F 85628
  

2816 - Demografie a populace

 
Odpočítávání : poslední naděje na budoucnost života na Zemi? / Alan Weisman ; překlad Kateřina Kolářová. - Vydání první - Praha : Argo, 2015 - 454 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-257-1595-6
F 85630
  

2821 - Společenská struktura

 
Doba z druhé ruky : konec rudého člověka / Světlana Alexijevičová ; z ruštiny přeložila Pavla Bošková. - Vydání první - Příbram : Pistorius & Olšanská, 2015 - 492 stran ; 22 cm
ISBN 978-80-87855-16-4
F 85671
Irák : peklo v ráji / Paweł Smoleński ; z polského originálu Irak - Piekło w raju přeložily Michala Benešová a Lucie Zakopalová. - První vydání v českém jazyce - Praha : Dokořán, 2015 - 307 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7363-708-8
F 85660
Jak byl vynalezen židovský národ / Šlomo Sand ; z anglického originálu The invention of the Jewish people ... přeložili Veronika Bránišová a Přemysl Houda. - Vydání první - Praha : Rybka Publishers, 2015 - 491 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-87950-16-6
F 85672
Neúplatné ženy? : genderová dimenze korupce / autoři publikace: Martina Mikolášková, Zdeněk Michora, Aneta Judová, Lenka Lenochová, David Ondráčka, Lucie Žáčková, s příspěním Romany Volejníčkové - [Praha] : Transparency International Česká republika, [2016] - 30 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-87123-27-0
E 16781
  

2826 - Sociální aktivita

 
Agenda lidských práv v každodenní praxi sociálního pracovníka / odborný garant a editor vydání: Igor Tomeš - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2015 - 46 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7421-086-0
F 85657
Civilní odpovědnost sportovců za sportovní úrazy / Michal Králík. - Vydání první - Praha : Leges, 2016 - xxix, 475 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7502-099-4
F 85611
Co drží společnost pohromadě? : pojetí societální komunity a konstitutivního symbolismu u Talcotta Parsonse, Richarda Müncha a Jeffreyho Alexandera / Marek Německý. - Vydání první - Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015 - 197 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-246-3009-0
F 85648
Doba z druhé ruky : konec rudého člověka / Světlana Alexijevičová ; z ruštiny přeložila Pavla Bošková. - Vydání první - Příbram : Pistorius & Olšanská, 2015 - 492 stran ; 22 cm
ISBN 978-80-87855-16-4
F 85671
Děti a rodiče v rozvodu : manuál pro zúčastněné profesionály a rodiny / Oldřich Matoušek a kol.. - Vydání první - Praha : Portál, 2015 - 255 stran ; 23 cm
ISBN 978-80-262-0968-3
F 85629
Etický kodex jako nástroj podpory řešení etických dilemat sociální práce / odborný garant a editor vydání: Radka Janebová - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2015 - 55 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7421-089-1
F 85656
Historie české sociální práce v letech 1918-1948 / Pavla Kodymová. - Vydání první - V Praze : Karolinum, 2013 - 132 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-2462-256-9
F 85624
Profesionální rodičovství / Katarína Šmajdová Búšová, Miloš Kučera. - Vydání první - Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015 - 223 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-246-2779-3
F 85653
Role sociálního pracovníka v komunitní práci / odborný garant a editor vydání: Zuzana Havrdová - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2015 - 50 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7421-087-7
F 85658
Sociální pracovník v multidisciplinárním týmu / odborný garant a editor vydání: Pavla Kodymová - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2015 - 54 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7421-088-4
F 85659
Sociální právo České republiky / Igor Tomeš a kolektiv. - 2., přepracované vydání - Praha : Wolters Kluwer, 2015 - 339 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7478-941-0
F 85621
Sociální zabezpečení : 2016 - Praha : Sagit, [2016] - 240 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-7488-155-8
F 85606
Česká společnost a kultura v osmdesátých letech dvacátého století / Ivan Malý a kol. - Praha : Národní muzeum, 2015 - 268 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7036-470-3
F 85633
  

2831 - Kultura a náboženství

 
Islam and the future of tolerance : a dialogue / Sam Harris, Maajid Nawaz - Cambridge, Massachusetts : Harvard University Press, 2015 - 138 stran ; 21 cm
ISBN 978-0-674-08870-2
F 85651
Jak byl vynalezen židovský národ / Šlomo Sand ; z anglického originálu The invention of the Jewish people ... přeložili Veronika Bránišová a Přemysl Houda. - Vydání první - Praha : Rybka Publishers, 2015 - 491 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-87950-16-6
F 85672
Jan Amos Komenský a Kristina Poniatowská : učenec a vizionářka v době třicetileté války / Pavel Heřmánek. - Vydání první - Praha : NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny, 2015 - 215 stran ; 19 cm
ISBN 978-80-7422-287-0
G 26568
Kultura v karanténě : umělecké svazy a jejich konsolidace za rané normalizace / Jan Mervart. - Vydání první - Praha : NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny, 2015 - 175 stran ; 19 cm
ISBN 978-80-7422-303-7
G 26569
Pražský hrad : sídlo prezidenta České republiky / Herbert Slavík=author of concept and photographs: Herbert Slavík ; doprovodné texty Jaroslav Sojka, Filip Wittlich=accompanying texts: Jaroslav Sojka, Filip Wittlich. - 1. vydání - [Praha] : Správa Pražského hradu, 2015 - 295 stran ; 28 cm
ISBN 978-80-905398-0-8
E 16794
Východní kanonické právo : úvod do studia / Jiří Dvořáček - Praha : Apoštolský exarchát řeckokatolické církve a Institut sv. Kosmy a Damiána, 2014 - 161 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-905948-0-7
F 85636
Věda - národ - dějiny / překlad Martina Galandová=translation Martina Galandová - Praha : Národní muzeum, [2015] - 62 stran ; 15 x 22 cm
ISBN 978-80-7036-458-1
G 26573
Čas a žití : lidstvo na evolučním rozcestí / Hynek Lauschmann - Středokluky : Zdeněk Susa, 2015 - 127 stran ; 18 cm
ISBN 978-80-88084-01-3
G 26570
Česká společnost a kultura v osmdesátých letech dvacátého století / Ivan Malý a kol. - Praha : Národní muzeum, 2015 - 268 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7036-470-3
F 85633
  

2836 - Sociální ochrana

 
Agenda lidských práv v každodenní praxi sociálního pracovníka / odborný garant a editor vydání: Igor Tomeš - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2015 - 46 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7421-086-0
F 85657
Etický kodex jako nástroj podpory řešení etických dilemat sociální práce / odborný garant a editor vydání: Radka Janebová - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2015 - 55 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7421-089-1
F 85656
Historie české sociální práce v letech 1918-1948 / Pavla Kodymová. - Vydání první - V Praze : Karolinum, 2013 - 132 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-2462-256-9
F 85624
Pojistné na sociální zabezpečení : zaměstnavatelů, zaměstnanců, OSVČ, dobrovolně důchodově pojištěných / Marta Ženíšková. - 7. aktualizované vydání - Olomouc : ANAG, 2016 - 151 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7263-998-4
F 85616
Role sociálního pracovníka v komunitní práci / odborný garant a editor vydání: Zuzana Havrdová - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2015 - 50 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7421-087-7
F 85658
Sociální pracovník v multidisciplinárním týmu / odborný garant a editor vydání: Pavla Kodymová - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí, 2015 - 54 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7421-088-4
F 85659
Sociální právo České republiky / Igor Tomeš a kolektiv. - 2., přepracované vydání - Praha : Wolters Kluwer, 2015 - 339 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7478-941-0
F 85621
Sociální zabezpečení : 2016 - Praha : Sagit, [2016] - 240 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-7488-155-8
F 85606
Zdravotní pojištění : zaměstnavatelů, zaměstnanců, OSVČ / Tomáš Červinka. - 8. aktualizované vydání - Olomouc : ANAG, 2016 - 159 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7263-999-1
F 85617
  

2841 - Zdraví

 
Civilní odpovědnost sportovců za sportovní úrazy / Michal Králík. - Vydání první - Praha : Leges, 2016 - xxix, 475 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7502-099-4
F 85611
O znečištěném ovzduší, vlivu na zdraví a zapojení veřejnosti - [Praha] : [Akademie věd České republiky], [2015] - 1 svazek (strana 12-15, 35 stran) ; 30 cm E 16779
Podvod v klinickém hodnocení léčiv z pohledu etiky a práva / Anetta Jedličková. - Vydání I. - V Praze : Fakulta humanitních studií Univerzity Karlovy, 2015 - 255 stran ; 19 cm
ISBN 978-80-87398-76-0
G 26564
Velký lékařský slovník / Martin Vokurka, Jan Hugo a kolektiv. - 10. aktualizované vydání - Praha : Maxdorf, [2015] - xv, 1113, mcxvi-mcxxiv stran ; 25 cm
ISBN 978-80-7345-456-2
F 85632
  

3206 - Vzdělávání

 
Co je nového ve vzdělávání / Tomáš Feřtek. - 1. vydání - Praha : Nová beseda, 2015 - 97 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-906089-2-4
F 85642
Meziválečná školská reforma v Československu / Markéta Pánková, Dana Kasperová, Tomáš Kasper a kol.. - Vydání první - Praha : Academia, 2015 - 326 stran ; 20 cm
ISBN 978-80-200-2496-1
G 26572
  

3211 - Vyučování

 
Co je nového ve vzdělávání / Tomáš Feřtek. - 1. vydání - Praha : Nová beseda, 2015 - 97 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-906089-2-4
F 85642
  

3216 - Organizace vyučování

 
Meziválečná školská reforma v Československu / Markéta Pánková, Dana Kasperová, Tomáš Kasper a kol.. - Vydání první - Praha : Academia, 2015 - 326 stran ; 20 cm
ISBN 978-80-200-2496-1
G 26572
  

3221 - Dokumentaristika

 
Archivnictví, a spisová služba ve veřejném sektoru : v příkladech, otázkách a odpovědích / autoři publikace Jana Schwallerová, Jan Schwaller, Karel Matuška, Radomír Ševčík. - 1. vydání - Praha : Forum, 2016 - 1 svazek (na volných listech) ; 23 cm F 85673
Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky : stav ke dni 31. prosince 2015 / zpracoval a vydal Český úřad zeměměřický a katastrální. - 1. vydání - Praha : Český úřad zeměměřický a katastrální, 2016 - 76 stran ; 30 cm
ISBN 978-80-86918-90-7
E 16795
  

3221.2 - Biografie a korespondence

 
Jan Amos Komenský a Kristina Poniatowská : učenec a vizionářka v době třicetileté války / Pavel Heřmánek. - Vydání první - Praha : NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny, 2015 - 215 stran ; 19 cm
ISBN 978-80-7422-287-0
G 26568
  

3221.3 - Encyklopedie a slovníky

 
Velký lékařský slovník / Martin Vokurka, Jan Hugo a kolektiv. - 10. aktualizované vydání - Praha : Maxdorf, [2015] - xv, 1113, mcxvi-mcxxiv stran ; 25 cm
ISBN 978-80-7345-456-2
F 85632
  

3226 - Komunikace

 
Na východ od Západu, na západ od Východu : středoevropské reflexe 1989-2015 / Maciej Szymanowski ; překlad: Lucie Szymanowská. - 1. vydání - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015 - 222 stran ; 20 cm
ISBN 978-80-7325-387-5
G 26565
  

3606 - Přírodní a aplikované vědy

 
Velkolepý plán / Stephen Hawking a Leonard Mlodinow ; z anglického originálu The grand design ... přeložil Jan Klíma - Praha : Argo, 2011 - 203 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-257-0433-2
F 85664
Velký lékařský slovník / Martin Vokurka, Jan Hugo a kolektiv. - 10. aktualizované vydání - Praha : Maxdorf, [2015] - xv, 1113, mcxvi-mcxxiv stran ; 25 cm
ISBN 978-80-7345-456-2
F 85632
  

3611 - Humanitní vědy

 
Ekonomická demokracia dnes : od teórie k praxi / Peter Dinuš, Kristína Šabíková (eds.). - Prvé vydanie - Bratislava : Veda, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied, 2013 - 103 stran ; 19 cm
ISBN 978-80-224-1315-2
G 26567
  

3611.1 - Filozofie

 
Obraz a moc : rozhovory s francouzskými mysliteli / Michaela Fišerová. - Vydání první - Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015 - 186 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-246-2635-2
F 85674
Otevřená společnost a její nepřátelé. II, Vzedmutí proroctví: Hegel, Marx a co následovalo / Karl Raimund Popper ; z anglického originálu The open society and its enemies přeložili Jana Odehnalová a Josef Moural. - Druhé, revidované vydání - Praha : OIKOYMENH, 2015 - 429 stran ; 22 cm
ISBN 978-80-7298-261-5
F 81402
Čas a žití : lidstvo na evolučním rozcestí / Hynek Lauschmann - Středokluky : Zdeněk Susa, 2015 - 127 stran ; 18 cm
ISBN 978-80-88084-01-3
G 26570
  

3611.2 - Historie

 
Desky dvorské / Pavla Burdová - V Praze : Státní ústřední archiv v Praze, 1994 - Strana 5-19 ; 21 cm F 85654
Jan Amos Komenský a Kristina Poniatowská : učenec a vizionářka v době třicetileté války / Pavel Heřmánek. - Vydání první - Praha : NLN, s.r.o., Nakladatelství Lidové noviny, 2015 - 215 stran ; 19 cm
ISBN 978-80-7422-287-0
G 26568
Pražský sborník historický. XLII / sestavil Václav Ledvinka s redakční radou. - Vydání první - Praha : Scriptorium, 2014 - 578 stran, lxxx stran obrazových příloh ; 24 cm
ISBN 978-80-86852-64-5
F 45341
Stavovský zemský výbor v Čechách v 18. století : příspěvek k novověké diplomatice / Marie Lišková - V Praze : Státní ústřední archiv v Praze, 1992 - Strana 82-100 ; 30 cm E 16783
Velké dějiny zemí Koruny české, Tematická řada / Karolina Adamová, Antonín Lojek, Karel Schelle (ed.), Jaromír Tauchen. - Vydání první - Praha : Paseka, 2015 - 649 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh ; 22 cm
ISBN 978-80-7432-652-3
F 69254
Ústav Edvarda Beneše v letech 1950-1964 / Pavel Carbol - Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2015 - 279 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-7464-495-5
F 85628
  

3611.3 - Politologie a sociologie

 
Co drží společnost pohromadě? : pojetí societální komunity a konstitutivního symbolismu u Talcotta Parsonse, Richarda Müncha a Jeffreyho Alexandera / Marek Německý. - Vydání první - Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015 - 197 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-246-3009-0
F 85648
Machiavelliho Vladař : nové umění politiky / sestavili Thierry Ménissier, Yves Charles Zarka ; z francouzského originálu ... Machiavel. "Le prince" ou le nouvel art politique ... přeložil Martin Pokorný. - Vydání první - Praha : OIKOYMENH, 2015 - 175 stran ; 22 cm
ISBN 978-80-7298-434-3
F 85623
Politický systém ako kategória politických vied / Michal Bochin, Jozef Polačko - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2015 - 542 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-738-0561-6
F 85644
Současná komparativní politologie : klíčové koncepty / Ladislav Cabada, Jakub Charvát, Ondřej Stulík - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2015 - 319 stran ; 23 cm
ISBN 978-80-7380-577-7
F 85638
  

4016 - Právní formy podniků

 
Nevýdělečné organizace v praxi / Václav Dobrozemský, Jan Stejskal. - Vydání první - Praha : Wolters Kluwer, 2016 - 287 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7552-040-1
F 85607
Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu / Jiří Vychopeň. - 3., aktualizované vydání - Praha : Wolters Kluwer, 2016 - 245 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-7522-043-2
F 85610
Účetnictví nevýdělečných organizací : zákon, vyhláška, standardy - Ostrava : Sagit, [2016] - 111 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-7488-156-5
F 85604
Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky / Anna Pelikánová. - První vydání - Praha : Grada Publishing, 2016 - 319 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-247-5699-8
F 85594
  

4026 - Podnikové účetnictví

 
Společnost s ručením omezeným z účetního a daňového pohledu / Jiří Vychopeň. - 3., aktualizované vydání - Praha : Wolters Kluwer, 2016 - 245 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-7522-043-2
F 85610
Zcela legální daňové triky : pro podnikatele, svobodná povolání, pronajímatele, zaměstnance, studenty, seniory / Miloslav Hnátek. - 1. vydání - Praha : ESAP s.r.o., 2016 - 213 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-905899-3-3
F 85595
Účetnictví nevýdělečných organizací : zákon, vyhláška, standardy - Ostrava : Sagit, [2016] - 111 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-7488-156-5
F 85604
Účetnictví, daně a financování pro nestátní neziskovky / Anna Pelikánová. - První vydání - Praha : Grada Publishing, 2016 - 319 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-247-5699-8
F 85594
České účetní standardy 2016 : podnikatelé, nevýdělečné organizace, obce, kraje, příspěvkové organizace, organizační složky státu, státní fondy - Ostrava : Sagit - 240 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-7488-157-2
F 85605
  

4031 - Konkurence

 
Insolvence : redakční uzávěrka 15.2.2016 - Ostrava : Sagit, [2016] - 223 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-7488-158-9
F 85603
Soutěžní politika a právo Evropské unie 1950-2015 : vývoj, mezníky a komentované dokumenty / Václav Šmejkal. - Vydání první - Praha : Leges, 2015 - 336 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7502-108-3
F 85612
  

4421 - Vedení a odměňování zaměstnanců

 
Exekuce srážkami ze mzdy 2016 : srážky ze mzdy na základě zákona, dohod a exekucí, výše a pořadí srážek ze mzdy, změna plátce mzdy, několik plátců mzdy, srážky z dávek nemocenského pojištění, srážky v insolvenčním řízení, odpovědnost plátce mzdy, součinnost poskytovaná plátcem mzdy, přehledné tabulky, názorná schémata, praktické příklady / Jan Breburda. - 4. aktualizované vydání - Olomouc : ANAG, 2016 - 446 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7263-997-7
F 85618
  

4806 - Dopravní politika

 
Pravidla silničního provozu : zákon o silničním provozu, zákon o bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, dopravní značky, evidence dopravních nehod, řidičské průkazy, zdravotní způsobilost - Ostrava : Sagit, [2016] - 320 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-7488-159-6
F 85602
  

5206 - Politika životního prostředí

 
O znečištěném ovzduší, vlivu na zdraví a zapojení veřejnosti - [Praha] : [Akademie věd České republiky], [2015] - 1 svazek (strana 12-15, 35 stran) ; 30 cm E 16779
Právo životního prostředí: zvláštní část / Ilona Jančářová a kolektiv. - 1. vydání - Brno : Masarykova univerzita, 2015 - 621 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-210-8041-6
F 85670
Role obcí v ochraně životního prostředí z pohledu práva / Milan Damohorský, Tereza Snopková a kol. - Praha : Eva Rozkotová, 2015 - 222 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-87975-31-2
F 85650
  

5216 - Zhoršování životního prostředí

 
O znečištěném ovzduší, vlivu na zdraví a zapojení veřejnosti - [Praha] : [Akademie věd České republiky], [2015] - 1 svazek (strana 12-15, 35 stran) ; 30 cm E 16779
Odpočítávání : poslední naděje na budoucnost života na Zemi? / Alan Weisman ; překlad Kateřina Kolářová. - Vydání první - Praha : Argo, 2015 - 454 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-257-1595-6
F 85630
  

5606 - Zemědělská politika

 
Zemědělské právo / Milan Damohorský, Hana Müllerová, Martin Smolek, Tereza Snopková - Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, s.r.o., 2015 - 224 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7380-584-5
F 85625
  

5616 - Systémy zemědělského hospodářství

 
Souhrnné přehledy o půdním fondu z údajů katastru nemovitostí České republiky : stav ke dni 31. prosince 2015 / zpracoval a vydal Český úřad zeměměřický a katastrální. - 1. vydání - Praha : Český úřad zeměměřický a katastrální, 2016 - 76 stran ; 30 cm
ISBN 978-80-86918-90-7
E 16795
  

6416 - Výzkum a duševní vlastnictví

 
Věda - národ - dějiny / překlad Martina Galandová=translation Martina Galandová - Praha : Národní muzeum, [2015] - 62 stran ; 15 x 22 cm
ISBN 978-80-7036-458-1
G 26573
  

7206 - Evropa

 
Madrid / Thomas Hirsch ; překlad Jaroslav Hofmann. - České vydání první - Praha : Jan Vašut, 2013 - 160 stran ; 19 cm
ISBN 978-80-7236-844-0
G 26563
  

7226 - Asie a Oceánie

 
Irák : peklo v ráji / Paweł Smoleński ; z polského originálu Irak - Piekło w raju přeložily Michala Benešová a Lucie Zakopalová. - První vydání v českém jazyce - Praha : Dokořán, 2015 - 307 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7363-708-8
F 85660
Thajsko / toto vydání připravili China Williams, Mark Beales, Tim Bewer, Celeste Brash, Austin Bush, David Eimer, Adam Skolnick ; překlad: Tereza Horvátová, Anna Pilátová, Jan Styblík. - První české vydání - Praha : Svojtka & Co., 2015 - 798 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-256-1316-0
F 85614
  

7621 - Mezivládní organizace

 
Migration in the Mediterranean : mechanism of international cooperation / edited by Francesca Ippolito and Seline Trevisanut. - First published - Cambridge : Cambridge University Press, 2015 - x, 332 stran ; 24 cm
ISBN 978-1-107-087859
F 85663V Praze dne 16.04.2016