Klasifikační znak


0406 Politická struktura
0411 Politické strany
0416 Volební proces
0421 Parlament
0426 Parlamentní jednání
0431 Politická moc a veřejná bezpečnost
0436 Exekutiva a veřejná správa
0800 Mezinárodní vztahy
0806 Mezinárodní politika
0811 Zahraniční politika a mezinárodní spolupráce
0816 Mezinárodní rovnováha
1006 Instituce EU
1011 Právo Evropské unie
1016 Evropská integrace
1206 Prameny a oblasti práva
1211 Občanské právo
1216 Trestní právo
1221 Soudnictví
1226 Právní ochrana
1236 Práva a svobody
1606 Ekonomická politika
1621 Ekonomická struktura
2406 Měnové vztahy
2411 Měnová politika
2416 Úvěrové a finanční instituce
2426 Investování a financování
2446 Daně
2806 Rodina
2811 Migrace
2821 Společenská struktura
2826 Sociální aktivita
2831 Kultura a náboženství
2836 Sociální ochrana
2846 Výstavba a urbanismus
3211 Vyučování
3221.2 Biografie a korespondence
3226 Komunikace
3231 Tvorba a zpracování informací
3606 Přírodní a aplikované vědy
3611 Humanitní vědy
3611.1 Filozofie
3611.2 Historie
3611.4 Psychologie a pedagogika
4016 Právní formy podniků
4021 Administrativní řízení
4026 Podnikové účetnictví
4406 Zaměstnání
4411 Pracovní trh
4421 Vedení a odměňování zaměstnanců
4426 Pracovní právo a pracovní vztahy
5206 Politika životního prostředí
5211 Přírodní prostředí
6831 Stavební průmysl a veřejná výstavba
7206 Evropa
7221 Afrika
7606 Spojené národy