Klasifikační znak


0406 Politická struktura
0411 Politické strany
0416 Volební proces
0421 Parlament
0431 Politická moc a veřejná bezpečnost
0436 Exekutiva a veřejná správa
0806 Mezinárodní politika
0816 Mezinárodní rovnováha
0821 Obrana
1011 Právo Evropské unie
1016 Evropská integrace
1206 Prameny a oblasti práva
1211 Občanské právo
1216 Trestní právo
1221 Soudnictví
1226 Právní ochrana
1231 Mezinárodní právo
1236 Práva a svobody
1606 Ekonomická politika
1611 Ekonomický růst
1616 Regiony a regionální politika
1621 Ekonomická struktura
2006 Obchodní politika
2026 Spotřeba
2406 Měnové vztahy
2416 Úvěrové a finanční instituce
2426 Investování a financování
2436 Veřejné finance a rozpočtová politika
2441 Rozpočet
2446 Daně
2451 Ceny
2806 Rodina
2811 Migrace
2816 Demografie a populace
2821 Společenská struktura
2826 Sociální aktivita
2831 Kultura a náboženství
2836 Sociální ochrana
2841 Zdraví
2846 Výstavba a urbanismus
3221 Dokumentaristika
3221.2 Biografie a korespondence
3221.3 Encyklopedie a slovníky
3226 Komunikace
3231 Tvorba a zpracování informací
3236 Informatika
3600 Věda
3611 Humanitní vědy
3611.1 Filozofie
3611.2 Historie
3611.3 Politologie a sociologie
4016 Právní formy podniků
4026 Podnikové účetnictví
4416 Organizace práce a pracovní podmínky
4421 Vedení a odměňování zaměstnanců
4426 Pracovní právo a pracovní vztahy
4811 Organizace dopravy
4816 Pozemní doprava
4821 Námořní a říční doprava
5206 Politika životního prostředí
5211 Přírodní prostředí
5631 Zemědělská činnost
6021 Nápoje a cukr
6026 Potraviny
6416 Výzkum a duševní vlastnictví
6616 Naftový průmysl
6621 Elektřina a jaderná energetika
6831 Stavební průmysl a veřejná výstavba
7206 Evropa
7226 Asie a Oceánie
7231 Hospodářská geografie