Knihy zpracované v Parlamentní knihovně ČR
za období 01/2016  

0406 - Politická struktura

 
Moc, peníze a právo : esej o společnosti a jejích institucích / Jan Sokol. - Vydání druhé, opravené, ve Vyšehradu první - Praha : Vyšehrad, 2015 - 296 stran ; 20 cm
ISBN 978-80-7429-638-3
G 26545
Nápravník zažitých nepravd (o Václavu Klausovi) / Václav Junek. - První vydání - Velké Přílepy : Olympia, 2015 - 206 stran, 16 stran obrazových příloh ; 22 cm
ISBN 978-80-7376-394-7
F 85432
Občanská společnost a její krize : eseje historické a filosofické / Bedřich Loewenstein. - 1. vydání - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015 - 455 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7325-377-6
F 85427
Okouzleni pohledem na dav : principy uzavření a meze postsocialistické slovenské indentifikace / Petra Burzová. - Vydání první - Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2014 - 157 stran ; 20 cm
ISBN 978-80-7419-183-1
G 26544
Proměny doby : (české státoprávní poměry ve středoevropském prostředí) / Václav Ryneš. - 1. vydání - V Praze : Pavel Káňa - vydavatelství Knihař, 2015 - 302 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-86292-82-3
F 85455
Půjdu do pekla spokojen... : Adolf Eichmann: životní dráha masového vraha / Roman Cílek. - První vydání - Praha : Epocha, [2015] - 149 stran, 16 nečíslovaných stran obrazových příloh ; 21 cm
ISBN 978-80-7425-268-6
F 85494
Rozpory a alternativy globálního kapitalismu : polemika / Martin Solík (ed.) ; překlad/preklad textu Fabricia Pontina z anglického jazyka Jana Radošinská a Martin Solík - Praha : Filosofia, 2015 - 302 stran ; 20 cm
ISBN 978-80-7007-431-2
G 26550
Sokrates vrací úder : eseje z let 2004-2015 / Martin Škabraha. - Vydání první - Praha : Novela bohemica, 2015 - 271 stran ; 23 cm
ISBN 978-80-87683-50-7
F 85458
Spravedlnost: co je správné dělat / Michael Sandel ; z anglického originálu Justice. What's the right thing to do? ... přeložil Tomáš Chudý. - První české vydání - Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015 - 303 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-246-3065-6
F 85468
Český antiklerikalismus : zdroje, témata a podoba českého antiklerikalismu v letech 1848-1938 / Stanislav Balík, Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Marek Vlha. - Vydání první - Praha : Argo, 2015 - 490 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh ; 21 cm
ISBN 978-80-257-1373-0
F 85454
  

0411 - Politické strany

 
Jaká je role postkomunismu? : volební geografie České a Rakouské republiky v letech 1990-2013 / Petr Voda. - 1. vydání - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015 - 241 stran ; 20 cm
ISBN 978-80-7325-369-1
G 26552
Od totality k defektní demokracii : privatizace a kolonizace politických stran netransparentním byznysem / Michal Klíma. - Vydání první - Praha : Slon, 2015 - 364 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7419-139-8
F 85453
Stáří k poradě, mládí k boji : radikalizace mladé generace českých socialistů 1900-1920 / Lukáš Fasora. - 1. vydání - Brno : CDK, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015 - 242 stran ; 22 cm
ISBN 978-80-7325-364-6
F 85460
  

0416 - Volební proces

 
Jaká je role postkomunismu? : volební geografie České a Rakouské republiky v letech 1990-2013 / Petr Voda. - 1. vydání - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015 - 241 stran ; 20 cm
ISBN 978-80-7325-369-1
G 26552
Zmiešané volebné systémy v praxi : analýza ich fungovania v Litve a na Novom Zélande / Miroslav Nemčok. - 1. vydání - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015 - 145 stran ; 20 cm
ISBN 978-80-7325-374-5
G 26551
  

0421 - Parlament

 
Praxiskommentar zum Gesetz über die parlamentarische Kontrolle nachrichtendienstlicher Tätigkeit des Bundes : Kontrollgremiumgesetz - PKGrG / Jens Singer - Berlin : Springer, [2016] - x, 198 stran ; 24 cm
ISBN 978-3-662-46862-3
F 85423
  

0431 - Politická moc a veřejná bezpečnost

 
Aby se tu dalo žít : výběr textů publikovaných v Britských listech. II. díl / Přemysl Janýr - Středokluky : Zdeněk Susa, 2015 - 311 stran ; 18 cm
ISBN 978-80-88084-03-7
G 26516
Dialogy o transformaci / s devíti zástupci české inteligence hovoří Martin Soldát. - Vydání první - Praha : Institut pro péči o kulturní a intelektuální dědictví z.s., 2015 - 150 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-906192-0-3
F 85483
Drogy v dopravě / Marek Blažejovský. - Vydání první - Praha : Wolters Kluwer, 2015 - 185 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7478-903-8
F 85451
Edvard Beneš, Němci a Německo : edice dokumentů. Svazek III/1, 1936-1937 / Vojtěch Kessler, Michal Pehr, Richard Vašek (eds.). - Vydání první - Praha : Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v.v.i., 2015 - 405 stran ; 25 cm
ISBN 978-80-87782-43-9
F 85512
Edvard Beneš, Němci a Německo : edice dokumentů. Svazek III/2, 1937-1938 / Vojtěch Kessler, Michal Pehr, Richard Vašek (eds.). - Vydání první - Praha : Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v.v.i., 2015 - 347 stran ; 25 cm
ISBN 978-80-87782-44-6
F 85512
Hodnoty, postoje, chování : Česká republika 2002-2012 / Vlachová Klára (ed.). - 1. vydání - Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2013 - 147 stran ; 25 cm
ISBN 978-80-7330-224-5
F 85509
Jiří Pelikán - nepohodlný exulant : rozhovor s Antoniem Cariotim / přeložila Helena Lergetporer. - Vydání první - Praha : Novela bohemica - 192 stran ; 19 cm
ISBN 978-80-87683-52-1
G 26547
Ludvík Svoboda : životopis / Zoe Klusáková-Svobodová. - 2., aktualizované vydání - Kroměříž : Město Kroměříž, 2015 - 58 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-260-9192-9
F 85482
Neznámí hrdinové : o české statečnosti - Praha : Česká televize, 2015 - 234 stran ; 22 cm
ISBN 978-80-7448-049-2
F 85493
Nápravník zažitých nepravd (o Václavu Klausovi) / Václav Junek. - První vydání - Velké Přílepy : Olympia, 2015 - 206 stran, 16 stran obrazových příloh ; 22 cm
ISBN 978-80-7376-394-7
F 85432
Od totality k defektní demokracii : privatizace a kolonizace politických stran netransparentním byznysem / Michal Klíma. - Vydání první - Praha : Slon, 2015 - 364 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7419-139-8
F 85453
Okouzleni pohledem na dav : principy uzavření a meze postsocialistické slovenské indentifikace / Petra Burzová. - Vydání první - Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2014 - 157 stran ; 20 cm
ISBN 978-80-7419-183-1
G 26544
Regulace lobbingu v České republice : od myšlenky ke konceptu a implementaci / Michael L. Smith, Vojtěch Prokeš (eds.), Agnieszka K. Cianciara, Craig Holman, Martin Fadrný a Lukáš Kraus. - 1. vydání - Praha : Sociologický ústav Akademie věd České republiky, v.v.i., 2013 - 117 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-7330-247-4
F 85497
Rudolfek, aneb, Variace radosti a žalu v životě Rudolfa Malíka / Ladislav Valihrach - Brno, Ladislav Valihrach - 150 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-260-7937-8
F 85492
Spravedlnost: co je správné dělat / Michael Sandel ; z anglického originálu Justice. What's the right thing to do? ... přeložil Tomáš Chudý. - První české vydání - Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015 - 303 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-246-3065-6
F 85468
Stáří k poradě, mládí k boji : radikalizace mladé generace českých socialistů 1900-1920 / Lukáš Fasora. - 1. vydání - Brno : CDK, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015 - 242 stran ; 22 cm
ISBN 978-80-7325-364-6
F 85460
Subháščandra Bose : hledání cest ke svobodě Indie / Stanislava Vavroušková, Jan Bečka. - Vydání první - Praha : Academia, 2015 - 234 stran ; 20 cm
ISBN 978-80-200-2457-2
G 26555
Svéhlavá periferie : každodennost diktatury KSČ na příkladu Šumperska a Zábřežska v letech 1945-1960 / Jaromír Mrňka. - Vydání první - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2015 - 216 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-87912-34-8
F 85479
Tvrz : bojující Solidarita - podzemní armáda / Igor Janke ; přeložila Petruška Šustrová. - Vydání první - Polanka nad Odrou : Občanské sdružení PANT, 2015 - 293 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-905942-5-8
F 85507
Veřejné mínění / Walter Lippmann ; z anglického originálu Public opinion přeložil Ladislav Köppl. - Vydání první - Praha : Portál, 2015 - 334 stran ; 20 cm
ISBN 978-80-262-0939-3
F 85452
Český antiklerikalismus : zdroje, témata a podoba českého antiklerikalismu v letech 1848-1938 / Stanislav Balík, Lukáš Fasora, Jiří Hanuš, Marek Vlha. - Vydání první - Praha : Argo, 2015 - 490 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh ; 21 cm
ISBN 978-80-257-1373-0
F 85454
Železná opona v Československu : usmrcení na československých státních hranicích v letech 1948-1989 / Tereza Mašková, Vojtěch Ripka - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2015 - 197 stran ; 20 cm
ISBN 978-80-87912-31-7
F 85478
  

0436 - Exekutiva a veřejná správa

 
Informace : svobodný přístup k informacím, ochrana osobních údajů - Ostrava : Sagit, [2016] - 432 stran ; 24 cm
ISBN 987-80-7488-154-1
F 85505
Malý lexikon obcí České republiky 2015 / zpracoval: Odbor informačních služeb - Praha : Český statistický úřad, [2015] - 223 stran ; 30 cm
ISBN 978-80-250-2674-8
E 16760
Správní právo hmotné : obecná část / Eva Horzinková, Zdeněk Fiala. - 2. aktualizované vydání - Praha : Leges, 2015 - 224 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7502-092-5
F 85435
Správní řád : komentář / Lukáš Potěšil, David Hejč, Filip Rigel, David Marek - V Praze : C. H. Beck, 2015 - xix, 796 stran ; 20 cm
ISBN 978-80-7400-598-5
G 26553
Vnitřní správa : matriky, evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady, státní občanství, ověřování - Praha : Sagit, 2016 - 224 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-7488-146-6
F 85474
  

0806 - Mezinárodní politika

 
Czechs and Germans 1848-2004 : the Sudeten question and the transformation of Central Europe / Václav Houžvička ; translation by Anna Clare Bryson-Gustová. - First English edition - Prague : Charles University in Prague, Karolinum Press, 2015 - 648 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-246-2144-9
F 85476
Mezinárodní dohody o ochraně investic a právo Evropské unie / Tomáš Fecák. - Vydání první - Praha : Wolters Kluwer, 2015 - xvii, 530 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7478-982-3
F 85443
  

0816 - Mezinárodní rovnováha

 
Edvard Beneš, Němci a Německo : edice dokumentů. Svazek III/1, 1936-1937 / Vojtěch Kessler, Michal Pehr, Richard Vašek (eds.). - Vydání první - Praha : Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v.v.i., 2015 - 405 stran ; 25 cm
ISBN 978-80-87782-43-9
F 85512
Edvard Beneš, Němci a Německo : edice dokumentů. Svazek III/2, 1937-1938 / Vojtěch Kessler, Michal Pehr, Richard Vašek (eds.). - Vydání první - Praha : Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v.v.i., 2015 - 347 stran ; 25 cm
ISBN 978-80-87782-44-6
F 85512
Spravedlivý riskuje : Karel Weirich, český novinář a zachránce Židů v Itálii / Alberto Tronchin ; z italského originálu Un "giusto" ritrovato. Karel Weirich: la Resistenza civile e il salvataggio degli ebrei in Italia ... přeložila Helena Tůmová - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2015 - 142 stran, xx, 4 strany obrazových příloh ; 19 cm
ISBN 978-80-7195-827-7
G 26557
Trends of Visegrad foreign policy / Vít Dostál ; translation Didacticus, s.r.o. - Praha : Association for International Affairs, 2015 - 68 stran ; 21 x 30 cm
ISBN 978-80-87092-38-5
F 85498
Trends of eastern partnership / Vít Dostál, Nikola Karasová, Václav Lídl - Prague : Association for International Affairs, 2015 - 36 stran ; 21 x 30 cm
ISBN 978-80-87092-34-7
F 85496
  

0821 - Obrana

 
Praxiskommentar zum Gesetz über die parlamentarische Kontrolle nachrichtendienstlicher Tätigkeit des Bundes : Kontrollgremiumgesetz - PKGrG / Jens Singer - Berlin : Springer, [2016] - x, 198 stran ; 24 cm
ISBN 978-3-662-46862-3
F 85423
S odvahou v srdcích : tragické konce legend českého vojenství a politiky. I. díl / Zbyněk Miloš Duda. - Vydání první - Praha : Centrum české historie, o.p.s., 2015 - 357 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-905923-0-8
F 85508
  

1011 - Právo Evropské unie

 
Mezinárodní dohody o ochraně investic a právo Evropské unie / Tomáš Fecák. - Vydání první - Praha : Wolters Kluwer, 2015 - xvii, 530 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7478-982-3
F 85443
Nejvyšší rada soudnictví: Quo vadis? : sborník z konference - Brno : Nejvyšší soud, [2015] - 148 stran ; 23 cm
ISBN 978-80-905562-5-6
F 85481
  

1016 - Evropská integrace

 
Trends of eastern partnership / Vít Dostál, Nikola Karasová, Václav Lídl - Prague : Association for International Affairs, 2015 - 36 stran ; 21 x 30 cm
ISBN 978-80-87092-34-7
F 85496
  

1206 - Prameny a oblasti práva

 
Bankovnictví : finanční konglomeráty, praní špinavých peněz, stavební spoření - Ostrava : Sagit, [2016] - 432 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-7488-149-7
F 85502
Cestovní náhrady : předpisy, sazby, průměrné ceny PHM - Ostrava : Sagit, [2016] - 159 stran ; 24 cm
ISBN 987-80-7488-147-3
F 85475
Daně z příjmů 2016 : zákon o daních z příjmů a zákon o rezervách, vyhlášky, pokyny a sdělení MF, přehled smluv o zamezení dvojího zdanění - Ostrava : Sagit, [2016] - 271 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-7488-144-2
F 85472
Daň silniční : velká novela zákona o dani z nemovitých věcí od 1.1.2016 - Ostrava : Sagit, [2016] - 96 stran ; 24 cm TTT
ISBN 978-80-7488-100-8
F 85446
Daňové zákony 2016 : zákon o daních z příjmů, zákon o rezervách, zákon o DPH, zákon o spotřebních daních, zákon o dani z nemovitých věcí, zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitových věcí, zákon o dani silniční, daňový řád, daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, z pevných paliv, z elektřiny. - 1. vydání - Ostrava : Sagit, 2016 - 336 stran ; 30 cm
ISBN 978-80-7488-136-7
E 16759
Delikt cizoložství v proměnách času / Peter Brezina, Antonín Lojek. - Vydání první - Brno : The European Society for History of Law, 2015 - 124 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-7418-241-9
F 85439
Informace : svobodný přístup k informacím, ochrana osobních údajů - Ostrava : Sagit, [2016] - 432 stran ; 24 cm
ISBN 987-80-7488-154-1
F 85505
Katastr nemovitostí : změny zákonů a vyhlášek - Ostrava : Sagit, [2016] - 271 stran ; 24 cm TTT
ISBN 978-80-7488-145-9
F 85473
Oceňování : zákon a vyhláška o oceňování majetku - Ostrava : Sagit, [2016] - 256 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-7488-139-8
F 85447
Ochrana spotřebitele : Česká obchodní inspekce, technické požadavky na výrobky, zákon o potravinách, obecná bezpečnost výrobků, služby informační společnosti, spotřebitelský úvěr - Ostrava : Sagit, [2016] - 144 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-7488-150-3
F 85499
Penzijní spoření a připojištění : zákon o důchodovém spoření, zákon o doplňkovém penzijním spoření, zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem, zákon o ukončení důchodového spoření, zákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, prováděcí vyhlášky - Ostrava : Sagit, [2016] - 208 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-7488-151-0
F 85500
Praxiskommentar zum Gesetz über die parlamentarische Kontrolle nachrichtendienstlicher Tätigkeit des Bundes : Kontrollgremiumgesetz - PKGrG / Jens Singer - Berlin : Springer, [2016] - x, 198 stran ; 24 cm
ISBN 978-3-662-46862-3
F 85423
Právní následky porušení smlouvy v novém občanském zákoníku / Josef Šilhán. - Vydání první - V Praze : C. H. Beck, 2015 - xxiv, 535 stran ; 23 cm
ISBN 978-80-7400-544-2
F 85436
Sbírka nálezů a usnesení. Svazek 73, Ročník 2014 / Ústavní soud České republiky. - Vydání první - V Praze : C. H. Beck, 2015 - 1031 stran ; 20 cm
ISBN 978-80-7400-593-0
F 65666
Sociální pojištění : 2016 - Ostrava : Sagit, [2016] - 368 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-7488-152-7
F 85503
Spotřební daně : velká novela zákona o spotřebních daních od 1.1.2016 - Ostrava : Sagit, [2016] - 240 stran ; 24 cm
ISBN 987-80-7488-153-4
F 85504
Správní řád : komentář / Lukáš Potěšil, David Hejč, Filip Rigel, David Marek - V Praze : C. H. Beck, 2015 - xix, 796 stran ; 20 cm
ISBN 978-80-7400-598-5
G 26553
Vnitřní správa : matriky, evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady, státní občanství, ověřování - Praha : Sagit, 2016 - 224 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-7488-146-6
F 85474
Vzorový účtový rozvrh : 2016 / Dagmar Procházková, Pavel Vlach - Ostrava : Sagit, [2016] - 48 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-7488-141-1
F 85448
Základy soukromého práva : obecná část. V, Obchodní korporace / Ivan Chalupa, David Reiterman, Václav Holý - V Praze : C. H. Beck, 2015 - xviii, 165 stran ; 23 cm
ISBN 978-80-7400-577-0
F 84450
Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana : podle právního stavu k 1.1.2016 / Roman Kočí. - 2. aktualizované a doplněné vydání podle právního stavu k 1.1.2016 - Praha : Leges, 2015 - 144 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7502-093-2
F 85442
Účetnictví : obce, kraje, hl. město Praha, organizační složky státu, příspěvkové organizace, fondy, další vybrané účetní jednotky - Ostrava : Sagit, [2016] - 416 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-7488-148-0
F 85501
  

1211 - Občanské právo

 
Dědické právo podle nového občanského zákoníku : praktická příručka / Daniela Kovářová. - Vydání první - Praha : Leges, 2015 - 284 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7502-097-0
F 85440
Katastr nemovitostí : změny zákonů a vyhlášek - Ostrava : Sagit, [2016] - 271 stran ; 24 cm TTT
ISBN 978-80-7488-145-9
F 85473
Oceňování : zákon a vyhláška o oceňování majetku - Ostrava : Sagit, [2016] - 256 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-7488-139-8
F 85447
Právní následky porušení smlouvy v novém občanském zákoníku / Josef Šilhán. - Vydání první - V Praze : C. H. Beck, 2015 - xxiv, 535 stran ; 23 cm
ISBN 978-80-7400-544-2
F 85436
Průvodce uzavíráním smluv po rekodifikaci / Dana Ondrejová. - Vydání první - Praha : Wolters Kluwer, 2015 - xvii, 437 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7478-962-5
F 85441
Správa a vymáhání pohledávek v praxi / Ervín Perthen. - Vydání první - Praha : Wolters Kluwer, 2015 - xi, 79 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7478-952-6
F 85445
Zástavní právo v novém občanském zákoníku / Lukáš Vymazal. - 2., doplněné a upravené vydání - Praha : Wolters Kluwer, 2015 - xiii, 501 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7478-996-0
F 85444
  

1216 - Trestní právo

 
Analýza trendů kriminality v roce 2014 / Alena Marešová a kol.. - Vydání: první - Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2015 - 131 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7338-150-9
F 85487
Drogová kriminalita a trestní zákoník / Petr Zeman, Michaela Štefunková, Ivana Trávníčková. - Vydání: první - Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2015 - 224 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7338-151-6
F 85489
Korupce v komunistickém režimu a v průběhu postkomunistické transformace : studie korupčních, klientelistických a patronážních jevů z prostředí Československa/České republiky / Vladimír Naxera. - Vydání první - V Brně : Doplněk, 2015 - 243 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7239-323-7
F 85463
Násilná kriminalita v nejisté době / Alena Marešová, Radovan Havel, Milada Martinková, Miroslav Tamchyna. - Vydání: první - Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2015 - 140 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7338-149-3
F 85488
  

1221 - Soudnictví

 
Sbírka nálezů a usnesení. Svazek 73, Ročník 2014 / Ústavní soud České republiky. - Vydání první - V Praze : C. H. Beck, 2015 - 1031 stran ; 20 cm
ISBN 978-80-7400-593-0
F 65666
Zástavní právo v novém občanském zákoníku / Lukáš Vymazal. - 2., doplněné a upravené vydání - Praha : Wolters Kluwer, 2015 - xiii, 501 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7478-996-0
F 85444
  

1226 - Právní ochrana

 
Nejvyšší rada soudnictví: Quo vadis? : sborník z konference - Brno : Nejvyšší soud, [2015] - 148 stran ; 23 cm
ISBN 978-80-905562-5-6
F 85481
Sbírka nálezů a usnesení. Svazek 73, Ročník 2014 / Ústavní soud České republiky. - Vydání první - V Praze : C. H. Beck, 2015 - 1031 stran ; 20 cm
ISBN 978-80-7400-593-0
F 65666
Slovník představitelů soudní správy v Čechách v letech 1849-1918 / Marie Stupková, Martin Klečacký. - První vydání - Praha : Národní archiv, 2015 - 463 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-7469-041-9
F 85456
  

1231 - Mezinárodní právo

 
Cizinci v České republice 2015 / zpracoval / prepared by: Odbor statistiky trhu práce a rovných příležitostí /Labour Market and Equal Opportunities Statistics Department - Praha : Český statistický úřad, [2015] - 204 stran ; 30 cm
ISBN 978-80-250-2670-0
E 16754
Ochrana státní hranice v sedmdesátých letech 20. století / Pavel Vaněk (ed.) - V Brně : Technické muzeum, 2015 - 164 stran ; 23 cm
ISBN 978-80-87896-16-7
F 85484
Železná opona v Československu : usmrcení na československých státních hranicích v letech 1948-1989 / Tereza Mašková, Vojtěch Ripka - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2015 - 197 stran ; 20 cm
ISBN 978-80-87912-31-7
F 85478
  

1236 - Práva a svobody

 
Informace : svobodný přístup k informacím, ochrana osobních údajů - Ostrava : Sagit, [2016] - 432 stran ; 24 cm
ISBN 987-80-7488-154-1
F 85505
Materiální podmínky svobody / Daniel Raventós ; ze španělského originálu Las condiciones materiales de la libertad ... přeložil Štěpán Zajac. - Vydání první - Praha : Rubato, 2015 - 226 stran ; 22 cm
ISBN 978-80-87705-20-9
F 85467
Příručka pro práci s otevřenými zdroji dat / autoři publikace: Petr Leyer, Martina Mikolášková, Sylvie Kloboučková, Ondřej Srb, Markéta Nováková, Milan Eibl - Praha : Transparency International - Česká republika, 2015 - 39 stran ; 23 cm
ISBN 978-80-87123-24-9
F 85470
Spravedlivý riskuje : Karel Weirich, český novinář a zachránce Židů v Itálii / Alberto Tronchin ; z italského originálu Un "giusto" ritrovato. Karel Weirich: la Resistenza civile e il salvataggio degli ebrei in Italia ... přeložila Helena Tůmová - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, 2015 - 142 stran, xx, 4 strany obrazových příloh ; 19 cm
ISBN 978-80-7195-827-7
G 26557
  

1606 - Ekonomická politika

 
Rozpory a alternativy globálního kapitalismu : polemika / Martin Solík (ed.) ; překlad/preklad textu Fabricia Pontina z anglického jazyka Jana Radošinská a Martin Solík - Praha : Filosofia, 2015 - 302 stran ; 20 cm
ISBN 978-80-7007-431-2
G 26550
Čtvrtstoletí : česká cesta k tržní ekonomice. - Vydání první - [Praha] : Czech Enterprise Institute, z.s., 2015 - 224 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh ; 21 cm
ISBN 978-80-260-7777-0
F 85480
  

1611 - Ekonomický růst

 
OECD360: Česká republika 2015 : Česká republika v mezinárodním srovnání - [Paříž] : OECD, [2015] - 48 stran ; 27 cm E 16761
Čtvrtstoletí : česká cesta k tržní ekonomice. - Vydání první - [Praha] : Czech Enterprise Institute, z.s., 2015 - 224 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh ; 21 cm
ISBN 978-80-260-7777-0
F 85480
  

1616 - Regiony a regionální politika

 
Minimální kritéria kvality plánování rozvoje sociálních služeb na krajské úrovni. - Vydání první - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2015 - 48 stran ; 30 cm
ISBN 978-80-7421-118-8
E 16756
Ochrana státní hranice v sedmdesátých letech 20. století / Pavel Vaněk (ed.) - V Brně : Technické muzeum, 2015 - 164 stran ; 23 cm
ISBN 978-80-87896-16-7
F 85484
Svéhlavá periferie : každodennost diktatury KSČ na příkladu Šumperska a Zábřežska v letech 1945-1960 / Jaromír Mrňka. - Vydání první - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2015 - 216 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-87912-34-8
F 85479
  

1621 - Ekonomická struktura

 
Rozpory a alternativy globálního kapitalismu : polemika / Martin Solík (ed.) ; překlad/preklad textu Fabricia Pontina z anglického jazyka Jana Radošinská a Martin Solík - Praha : Filosofia, 2015 - 302 stran ; 20 cm
ISBN 978-80-7007-431-2
G 26550
Stát nebo stav? : univerzalismus Othmara Spanna v kontextu meziválečných korporativistických ideologií v Německu a Rakousku / Vojtěch Belling. - 1. vydání - Brno : CDK, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015 - 252 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7325-363-9
F 85464
  

2006 - Obchodní politika

 
Základy soukromého práva : obecná část. V, Obchodní korporace / Ivan Chalupa, David Reiterman, Václav Holý - V Praze : C. H. Beck, 2015 - xviii, 165 stran ; 23 cm
ISBN 978-80-7400-577-0
F 84450
  

2026 - Spotřeba

 
Encyklopedie degustace vína / Miloš Michlovský. - Vydání druhé, aktualizované - Rakvice : Vinselekt Michlovský, 2015 - 237 stran ; 25 cm
ISBN 978-80-905319-1-8
F 85491
Ochrana spotřebitele : Česká obchodní inspekce, technické požadavky na výrobky, zákon o potravinách, obecná bezpečnost výrobků, služby informační společnosti, spotřebitelský úvěr - Ostrava : Sagit, [2016] - 144 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-7488-150-3
F 85499
Otázky a odpovědi k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům : praktický průvodce novými pravidly pro označování potravin / Markéta Chýlková. - 1. vydání - Praha : Potravinářská komora České republiky, Česká technologická platforma pro potraviny, 2015 - 97 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-88019-08-4
F 85477
  

2406 - Měnové vztahy

 
Bankovnictví : finanční konglomeráty, praní špinavých peněz, stavební spoření - Ostrava : Sagit, [2016] - 432 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-7488-149-7
F 85502
  

2416 - Úvěrové a finanční instituce

 
Bankovnictví : finanční konglomeráty, praní špinavých peněz, stavební spoření - Ostrava : Sagit, [2016] - 432 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-7488-149-7
F 85502
  

2426 - Investování a financování

 
Mezinárodní dohody o ochraně investic a právo Evropské unie / Tomáš Fecák. - Vydání první - Praha : Wolters Kluwer, 2015 - xvii, 530 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7478-982-3
F 85443
  

2436 - Veřejné finance a rozpočtová politika

 
Účetnictví : obce, kraje, hl. město Praha, organizační složky státu, příspěvkové organizace, fondy, další vybrané účetní jednotky - Ostrava : Sagit, [2016] - 416 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-7488-148-0
F 85501
  

2441 - Rozpočet

 
Účetnictví : obce, kraje, hl. město Praha, organizační složky státu, příspěvkové organizace, fondy, další vybrané účetní jednotky - Ostrava : Sagit, [2016] - 416 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-7488-148-0
F 85501
  

2446 - Daně

 
Daně z příjmů 2016 : zákon o daních z příjmů a zákon o rezervách, vyhlášky, pokyny a sdělení MF, přehled smluv o zamezení dvojího zdanění - Ostrava : Sagit, [2016] - 271 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-7488-144-2
F 85472
Daň silniční : velká novela zákona o dani z nemovitých věcí od 1.1.2016 - Ostrava : Sagit, [2016] - 96 stran ; 24 cm TTT
ISBN 978-80-7488-100-8
F 85446
Daň z přidané hodnoty : přenesení daňové povinnosti kontrolní hlášení od 1.1.2016 - Ostrava : Sagit, [2016] - 272 stran ; 21 cm
ISBN 987-80-7488-143-5
F 85449
Daňové zákony 2016 : zákon o daních z příjmů, zákon o rezervách, zákon o DPH, zákon o spotřebních daních, zákon o dani z nemovitých věcí, zákonné opatření Senátu o dani z nabytí nemovitových věcí, zákon o dani silniční, daňový řád, daň ze zemního plynu a některých dalších plynů, z pevných paliv, z elektřiny. - 1. vydání - Ostrava : Sagit, 2016 - 336 stran ; 30 cm
ISBN 978-80-7488-136-7
E 16759
Spotřební daně : velká novela zákona o spotřebních daních od 1.1.2016 - Ostrava : Sagit, [2016] - 240 stran ; 24 cm
ISBN 987-80-7488-153-4
F 85504
Účetní a daňové souvislosti zákona o obchodních korporacích / Jana Skálová a kol.. - Vydání první - Praha : Wolters Kluwer, 2015 - 175 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-7478-971-7
F 85486
  

2451 - Ceny

 
Oceňování : zákon a vyhláška o oceňování majetku - Ostrava : Sagit, [2016] - 256 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-7488-139-8
F 85447
  

2806 - Rodina

 
Kontakt s dětmi po rozvodu : jak nepřijít o dítě / Tomáš Novák, Simona Corradiniová, Radim Vypušťák. - Vydání první - Praha : Wolters Kluwer, 2015 - 248 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-7478-910-6
F 85438
Nejmenší z nás 2015 : sborník příspěvků interdisiplinární konference o právní ochraně osob před narozením / editoři: Jiří Stodola, Miroslav Kratochvíl. - 1. vydání - V Moravské Ostravě : Bios - Společnost pro bioetiku, 2015 - 141 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-905358-3-1
F 85457
  

2811 - Migrace

 
Cizinci v České republice 2015 / zpracoval / prepared by: Odbor statistiky trhu práce a rovných příležitostí /Labour Market and Equal Opportunities Statistics Department - Praha : Český statistický úřad, [2015] - 204 stran ; 30 cm
ISBN 978-80-250-2670-0
E 16754
Nad Evropou půlměsíc. I., Muslimové v Česku a západních společnostech / Karel Černý (ed.). - Vydání první - V Praze : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2015 - 278 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-246-3066-3
F 85424
Průzkum veřejného mínění cizinců z třetích zemí o otázkách integrace a jejich náhledů na majoritní společnost a život v ní / Danica Schebelle, Jan Kubát, Jaromíra Kotíková, Helena Vychová. - 1. vydání - Praha : VÚPSV, v.v.i., 2015 - 121, 3 stran ; 30 cm
ISBN 978-80-7416-255-1
E 16765
Velké říše kočovníků : dvě tisíciletí ve stepích Evropy a Asie / Milan Škoda. - Vydání první - Praha : Vyšehrad, 2015 - 280 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh ; 22 cm
ISBN 978-80-7429-473-0
F 85431
  

2816 - Demografie a populace

 
Demografická ročenka České republiky 2014 / zpracoval Odbor statistik obyvatelstva - Praha : Český statistický úřad, [2015] - 351 stran ; 30 cm
ISBN 978-80-250-2634-2
E 16758
Způsoby automatického přizpůsobení důchodového věku naději dožití v zemích EU / Martin Holub, Štěpánka Pollnerová, Milan Šlapák. - 1. vydání - Praha : VÚPSV, v.v.i., 2015 - 55, 5 stran ; 30 cm
ISBN 978-80-7416-220-6
E 16764
  

2821 - Společenská struktura

 
Hodnoty, postoje, chování : Česká republika 2002-2012 / Vlachová Klára (ed.). - 1. vydání - Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2013 - 147 stran ; 25 cm
ISBN 978-80-7330-224-5
F 85509
Kolektivní paměť : k teoretickým otázkám / Nicolas Maslowski, Jiří Šubrt a kol.. - Vydání první - Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2014 - 319 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-246-2689-5
F 85465
Nad Evropou půlměsíc. I., Muslimové v Česku a západních společnostech / Karel Černý (ed.). - Vydání první - V Praze : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2015 - 278 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-246-3066-3
F 85424
OECD360: Česká republika 2015 : Česká republika v mezinárodním srovnání - [Paříž] : OECD, [2015] - 48 stran ; 27 cm E 16761
Středověk v nás / Martin Nodl. - Vydání první - Praha : Argo, 2015 - 311 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-257-1576-5
F 85429
Svéhlavá periferie : každodennost diktatury KSČ na příkladu Šumperska a Zábřežska v letech 1945-1960 / Jaromír Mrňka. - Vydání první - Praha : Ústav pro studium totalitních režimů, 2015 - 216 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-87912-34-8
F 85479
  

2826 - Sociální aktivita

 
Aby se tu dalo žít : výběr textů publikovaných v Britských listech. II. díl / Přemysl Janýr - Středokluky : Zdeněk Susa, 2015 - 311 stran ; 18 cm
ISBN 978-80-88084-03-7
G 26516
Analýza trendů kriminality v roce 2014 / Alena Marešová a kol.. - Vydání: první - Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2015 - 131 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7338-150-9
F 85487
Dialogy o transformaci / s devíti zástupci české inteligence hovoří Martin Soldát. - Vydání první - Praha : Institut pro péči o kulturní a intelektuální dědictví z.s., 2015 - 150 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-906192-0-3
F 85483
Drogová kriminalita a trestní zákoník / Petr Zeman, Michaela Štefunková, Ivana Trávníčková. - Vydání: první - Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2015 - 224 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7338-151-6
F 85489
Drogy v dopravě / Marek Blažejovský. - Vydání první - Praha : Wolters Kluwer, 2015 - 185 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7478-903-8
F 85451
Hodnoty, postoje, chování : Česká republika 2002-2012 / Vlachová Klára (ed.). - 1. vydání - Praha : Sociologický ústav AV ČR, 2013 - 147 stran ; 25 cm
ISBN 978-80-7330-224-5
F 85509
Nejmenší z nás 2015 : sborník příspěvků interdisiplinární konference o právní ochraně osob před narozením / editoři: Jiří Stodola, Miroslav Kratochvíl. - 1. vydání - V Moravské Ostravě : Bios - Společnost pro bioetiku, 2015 - 141 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-905358-3-1
F 85457
Násilná kriminalita v nejisté době / Alena Marešová, Radovan Havel, Milada Martinková, Miroslav Tamchyna. - Vydání: první - Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2015 - 140 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7338-149-3
F 85488
Okouzleni pohledem na dav : principy uzavření a meze postsocialistické slovenské indentifikace / Petra Burzová. - Vydání první - Praha : Sociologické nakladatelství (SLON), 2014 - 157 stran ; 20 cm
ISBN 978-80-7419-183-1
G 26544
Preventivní praxe po novelizaci Zákona o sociálně-právní ochraně dětí / Kazimír Večerka, Markéta Štechová. - Vydání: první - Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2015 - 160 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7338-152-3
F 85490
Průzkum veřejného mínění cizinců z třetích zemí o otázkách integrace a jejich náhledů na majoritní společnost a život v ní / Danica Schebelle, Jan Kubát, Jaromíra Kotíková, Helena Vychová. - 1. vydání - Praha : VÚPSV, v.v.i., 2015 - 121, 3 stran ; 30 cm
ISBN 978-80-7416-255-1
E 16765
Stáří k poradě, mládí k boji : radikalizace mladé generace českých socialistů 1900-1920 / Lukáš Fasora. - 1. vydání - Brno : CDK, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015 - 242 stran ; 22 cm
ISBN 978-80-7325-364-6
F 85460
Způsob sociálního zabezpečení invalidů z mládí ve vybraných zemí EEA / Martin Holub, Milan Šlapák. - 1. vydání - Praha : VÚPSV, v.v.i., 2015 - 67, 5 stran ; 30 cm
ISBN 978-80-7416-209-1
E 16762
  

2831 - Kultura a náboženství

 
Fenomén Knížák / Ivo Strejček a kolektiv autorů IVK. - První vydání - Praha : Cosmopolis, 2015 - 127 stran, xvi stran obrazových příloh ; 24 cm
ISBN 978-80-247-5757-5
F 85428
Jsme v nebi : fejetony z Lidových novin 2012-2015 / Ludvík Vaculík. - První vydání - Praha : Jaroslava Jiskrová - Máj, 2015 - 243 stran ; 22 cm
ISBN 978-80-86643-83-0
F 85426
Knihy kacířů se mají číst / Mistr Jan Hus ; z latinského originálu poprvé přeložil a doprovodným slovem opatřil Martin Wernisch. - První vydání - Praha : Kalich, 2015 - 93 stran ; 17 cm
ISBN 978-80-7017-223-0
G 26554
Nad Evropou půlměsíc. I., Muslimové v Česku a západních společnostech / Karel Černý (ed.). - Vydání první - V Praze : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2015 - 278 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-246-3066-3
F 85424
Obraz vlasti : příběh Národního muzea / Karel Sklenář. - Vydání první - V Praze : Paseka, 2001 - 419 stran, 32 stran obrazových příloh ; 24 cm
ISBN 80-7185-399-2
F 85485
Středověk v nás / Martin Nodl. - Vydání první - Praha : Argo, 2015 - 311 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-257-1576-5
F 85429
Vladislav Santarius - svobodný v nesvobodě : sborník z konference, konané ke 100. výročí narození dne 28.3.2015 ve Smilovicích / k vydání připravili Edward Mitręga a Daniel Spratek. - Vydání 1. - Český Těšín : Křesťanské společenství, z.s., 2015 - 35 stran ; 22 cm
ISBN 978-80-260-8913-1
F 85459
Zámecké interiéry : pohledy do aristokratických sídel od časů renesance do první poloviny 19. století / Eva Lukášová. - Vydání první - Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015 - 349 stran ; 25 cm
ISBN 978-80-7422-372-3
F 85433
  

2836 - Sociální ochrana

 
Informování občanů o nabytých důchodových právech a souvisejících skutečnostech nemocenského pojištění / Milan Šlapák, Kamila Svobodová, Anna Šťastná, Martin Holub. - 1. vydání - Praha : VÚPSV, v.v.i., 2015 - 79, 5 stran ; 30 cm
ISBN 978-80-7416-217-6
E 16766
Minimální kritéria kvality plánování rozvoje sociálních služeb na krajské úrovni. - Vydání první - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2015 - 48 stran ; 30 cm
ISBN 978-80-7421-118-8
E 16756
Penzijní spoření a připojištění : zákon o důchodovém spoření, zákon o doplňkovém penzijním spoření, zákon o penzijním připojištění se státním příspěvkem, zákon o ukončení důchodového spoření, zákon o činnosti institucí zaměstnaneckého penzijního pojištění, prováděcí vyhlášky - Ostrava : Sagit, [2016] - 208 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-7488-151-0
F 85500
Přehodnocení podoby institutu pozůstalostních důchodů ve světle demografických změn / Martin Holub, Milan Šlapák. - 1. vydání - Praha : VÚPSV, v.v.i., 2015 - 75, 5 stran ; 30 cm
ISBN 978-80-7416-219-0
E 16767
Slovník sociálního zabezpečení 2015. - Vydání první - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2015 - 130 stran ; 15 x 22 cm
ISBN 978-80-7421-114-0
G 26556
Sociální pojištění : 2016 - Ostrava : Sagit, [2016] - 368 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-7488-152-7
F 85503
Srovnání invalidizace v ČR a v některých evropských zemích / Martin Holub, Mirjam Suchomelová, Katarina Švehlová. - 1. vydání - Praha : VÚPSV, v.v.i., 2015 - 73, 5 stran ; 30 cm
ISBN 978-80-7416-224-4
E 16763
Způsob sociálního zabezpečení invalidů z mládí ve vybraných zemí EEA / Martin Holub, Milan Šlapák. - 1. vydání - Praha : VÚPSV, v.v.i., 2015 - 67, 5 stran ; 30 cm
ISBN 978-80-7416-209-1
E 16762
Způsoby automatického přizpůsobení důchodového věku naději dožití v zemích EU / Martin Holub, Štěpánka Pollnerová, Milan Šlapák. - 1. vydání - Praha : VÚPSV, v.v.i., 2015 - 55, 5 stran ; 30 cm
ISBN 978-80-7416-220-6
E 16764
Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení v České republice ve vývojových řadách a grafech 2014 / zpracoval odbor analýz a statistik MPSV ČR. - Vydání první - Praha : MPSV, 2015 - 53 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7421-105-8
F 85471
  

2841 - Zdraví

 
Drogy v dopravě / Marek Blažejovský. - Vydání první - Praha : Wolters Kluwer, 2015 - 185 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7478-903-8
F 85451
Ochrana spotřebitele : Česká obchodní inspekce, technické požadavky na výrobky, zákon o potravinách, obecná bezpečnost výrobků, služby informační společnosti, spotřebitelský úvěr - Ostrava : Sagit, [2016] - 144 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-7488-150-3
F 85499
Otázky a odpovědi k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům : praktický průvodce novými pravidly pro označování potravin / Markéta Chýlková. - 1. vydání - Praha : Potravinářská komora České republiky, Česká technologická platforma pro potraviny, 2015 - 97 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-88019-08-4
F 85477
  

2846 - Výstavba a urbanismus

 
Vltava a její břehy. 1. díl, Od Františku proti vodě do Braníku / Kateřina Bečková. - Vydání první - V Praze : Paseka, 2015 - 208 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-7432-632-5
F 85469
  

3221 - Dokumentaristika

 
Malý lexikon obcí České republiky 2015 / zpracoval: Odbor informačních služeb - Praha : Český statistický úřad, [2015] - 223 stran ; 30 cm
ISBN 978-80-250-2674-8
E 16760
  

3221.2 - Biografie a korespondence

 
Fenomén Knížák / Ivo Strejček a kolektiv autorů IVK. - První vydání - Praha : Cosmopolis, 2015 - 127 stran, xvi stran obrazových příloh ; 24 cm
ISBN 978-80-247-5757-5
F 85428
Jiří Pelikán - nepohodlný exulant : rozhovor s Antoniem Cariotim / přeložila Helena Lergetporer. - Vydání první - Praha : Novela bohemica - 192 stran ; 19 cm
ISBN 978-80-87683-52-1
G 26547
Ludvík Svoboda : životopis / Zoe Klusáková-Svobodová. - 2., aktualizované vydání - Kroměříž : Město Kroměříž, 2015 - 58 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-260-9192-9
F 85482
Noc v Mariboru : nejen o dějinách a o dnešním světě / Martin Rychlík, Martin Kovář. - Vydání první - Praha : Vyšehrad, 2015 - 235 stran, 20 nečíslovaných stran obrazových příloh ; 21 cm
ISBN 978-80-7429-531-7
F 85434
Rudolfek, aneb, Variace radosti a žalu v životě Rudolfa Malíka / Ladislav Valihrach - Brno, Ladislav Valihrach - 150 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-260-7937-8
F 85492
S odvahou v srdcích : tragické konce legend českého vojenství a politiky. I. díl / Zbyněk Miloš Duda. - Vydání první - Praha : Centrum české historie, o.p.s., 2015 - 357 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-905923-0-8
F 85508
Slovník představitelů soudní správy v Čechách v letech 1849-1918 / Marie Stupková, Martin Klečacký. - První vydání - Praha : Národní archiv, 2015 - 463 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-7469-041-9
F 85456
Subháščandra Bose : hledání cest ke svobodě Indie / Stanislava Vavroušková, Jan Bečka. - Vydání první - Praha : Academia, 2015 - 234 stran ; 20 cm
ISBN 978-80-200-2457-2
G 26555
  

3221.3 - Encyklopedie a slovníky

 
Slovník sociálního zabezpečení 2015. - Vydání první - Praha : Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR, 2015 - 130 stran ; 15 x 22 cm
ISBN 978-80-7421-114-0
G 26556
  

3226 - Komunikace

 
Veřejné mínění / Walter Lippmann ; z anglického originálu Public opinion přeložil Ladislav Köppl. - Vydání první - Praha : Portál, 2015 - 334 stran ; 20 cm
ISBN 978-80-262-0939-3
F 85452
  

3231 - Tvorba a zpracování informací

 
Informace : svobodný přístup k informacím, ochrana osobních údajů - Ostrava : Sagit, [2016] - 432 stran ; 24 cm
ISBN 987-80-7488-154-1
F 85505
Příručka pro práci s otevřenými zdroji dat / autoři publikace: Petr Leyer, Martina Mikolášková, Sylvie Kloboučková, Ondřej Srb, Markéta Nováková, Milan Eibl - Praha : Transparency International - Česká republika, 2015 - 39 stran ; 23 cm
ISBN 978-80-87123-24-9
F 85470
  

3236 - Informatika

 
Analýza trendů kriminality v roce 2014 / Alena Marešová a kol.. - Vydání: první - Praha : Institut pro kriminologii a sociální prevenci, 2015 - 131 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7338-150-9
F 85487
  

3600 - Věda

 
Obraz vlasti : příběh Národního muzea / Karel Sklenář. - Vydání první - V Praze : Paseka, 2001 - 419 stran, 32 stran obrazových příloh ; 24 cm
ISBN 80-7185-399-2
F 85485
  

3611 - Humanitní vědy

 
Kolektivní paměť : k teoretickým otázkám / Nicolas Maslowski, Jiří Šubrt a kol.. - Vydání první - Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2014 - 319 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-246-2689-5
F 85465
Moc, peníze a právo : esej o společnosti a jejích institucích / Jan Sokol. - Vydání druhé, opravené, ve Vyšehradu první - Praha : Vyšehrad, 2015 - 296 stran ; 20 cm
ISBN 978-80-7429-638-3
G 26545
Občanská společnost a její krize : eseje historické a filosofické / Bedřich Loewenstein. - 1. vydání - Brno : Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015 - 455 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7325-377-6
F 85427
  

3611.1 - Filozofie

 
Anamnesis : Augustin mezi Platonem a Plotinem / Lenka Karfíková. - Vydání první - Praha : Vyšehrad, 2015 - 137 stran ; 14 cm
ISBN 978-80-7429-639-0
G 26546
  

3611.2 - Historie

 
Czechs and Germans 1848-2004 : the Sudeten question and the transformation of Central Europe / Václav Houžvička ; translation by Anna Clare Bryson-Gustová. - First English edition - Prague : Charles University in Prague, Karolinum Press, 2015 - 648 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-246-2144-9
F 85476
Dějiny Mongolska / Ondřej Srba, Michal Schwarz. - Vydání první - Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015 - 464 stran ; 22 cm
ISBN 978-80-7422-331-0
F 85462
Edvard Beneš, Němci a Německo : edice dokumentů. Svazek III/1, 1936-1937 / Vojtěch Kessler, Michal Pehr, Richard Vašek (eds.). - Vydání první - Praha : Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v.v.i., 2015 - 405 stran ; 25 cm
ISBN 978-80-87782-43-9
F 85512
Edvard Beneš, Němci a Německo : edice dokumentů. Svazek III/2, 1937-1938 / Vojtěch Kessler, Michal Pehr, Richard Vašek (eds.). - Vydání první - Praha : Masarykův ústav a Archiv Akademie věd ČR, v.v.i., 2015 - 347 stran ; 25 cm
ISBN 978-80-87782-44-6
F 85512
Juden in der mittelalterlichen Stadt : der städtische Raum im Mittelalter - Ort des Zusammenlebens und des Konflikts / Eva Doležalová et al.. - Vydání první - Praha : Filosofia, 2015 - 209 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-7286-253-5
F 85466
Kapitoly z britských a amerických dějin / Stanislav Tumis, Jan Koura a Jaromír Soukup (eds.). - Vydání první - Praha : Filozofická fakulta Univerzity Karlovy, 2015 - 347 stran ; 19 cm
ISBN 978-80-7308-574-2
G 26548
Noc v Mariboru : nejen o dějinách a o dnešním světě / Martin Rychlík, Martin Kovář. - Vydání první - Praha : Vyšehrad, 2015 - 235 stran, 20 nečíslovaných stran obrazových příloh ; 21 cm
ISBN 978-80-7429-531-7
F 85434
Norsko / Jindřich Dejmek. - První vydání - Praha : Libri, 2015 - 142 stran ; 19 cm
ISBN 978-80-7277-536-1
G 26549
Obraz vlasti : příběh Národního muzea / Karel Sklenář. - Vydání první - V Praze : Paseka, 2001 - 419 stran, 32 stran obrazových příloh ; 24 cm
ISBN 80-7185-399-2
F 85485
Proměny doby : (české státoprávní poměry ve středoevropském prostředí) / Václav Ryneš. - 1. vydání - V Praze : Pavel Káňa - vydavatelství Knihař, 2015 - 302 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-86292-82-3
F 85455
S odvahou v srdcích : tragické konce legend českého vojenství a politiky. I. díl / Zbyněk Miloš Duda. - Vydání první - Praha : Centrum české historie, o.p.s., 2015 - 357 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-905923-0-8
F 85508
Středověk v nás / Martin Nodl. - Vydání první - Praha : Argo, 2015 - 311 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-257-1576-5
F 85429
Subháščandra Bose : hledání cest ke svobodě Indie / Stanislava Vavroušková, Jan Bečka. - Vydání první - Praha : Academia, 2015 - 234 stran ; 20 cm
ISBN 978-80-200-2457-2
G 26555
Velké říše kočovníků : dvě tisíciletí ve stepích Evropy a Asie / Milan Škoda. - Vydání první - Praha : Vyšehrad, 2015 - 280 stran, 8 nečíslovaných stran obrazových příloh ; 22 cm
ISBN 978-80-7429-473-0
F 85431
Zámecké interiéry : pohledy do aristokratických sídel od časů renesance do první poloviny 19. století / Eva Lukášová. - Vydání první - Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015 - 349 stran ; 25 cm
ISBN 978-80-7422-372-3
F 85433
  

3611.3 - Politologie a sociologie

 
Od totality k defektní demokracii : privatizace a kolonizace politických stran netransparentním byznysem / Michal Klíma. - Vydání první - Praha : Slon, 2015 - 364 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7419-139-8
F 85453
Proměny doby : (české státoprávní poměry ve středoevropském prostředí) / Václav Ryneš. - 1. vydání - V Praze : Pavel Káňa - vydavatelství Knihař, 2015 - 302 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-86292-82-3
F 85455
Sokrates vrací úder : eseje z let 2004-2015 / Martin Škabraha. - Vydání první - Praha : Novela bohemica, 2015 - 271 stran ; 23 cm
ISBN 978-80-87683-50-7
F 85458
Spravedlnost: co je správné dělat / Michael Sandel ; z anglického originálu Justice. What's the right thing to do? ... přeložil Tomáš Chudý. - První české vydání - Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum, 2015 - 303 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-246-3065-6
F 85468
Stát nebo stav? : univerzalismus Othmara Spanna v kontextu meziválečných korporativistických ideologií v Německu a Rakousku / Vojtěch Belling. - 1. vydání - Brno : CDK, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015 - 252 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7325-363-9
F 85464
  

4016 - Právní formy podniků

 
Základy soukromého práva : obecná část. V, Obchodní korporace / Ivan Chalupa, David Reiterman, Václav Holý - V Praze : C. H. Beck, 2015 - xviii, 165 stran ; 23 cm
ISBN 978-80-7400-577-0
F 84450
Účetní a daňové souvislosti zákona o obchodních korporacích / Jana Skálová a kol.. - Vydání první - Praha : Wolters Kluwer, 2015 - 175 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-7478-971-7
F 85486
  

4026 - Podnikové účetnictví

 
Vzorový účtový rozvrh : 2016 / Dagmar Procházková, Pavel Vlach - Ostrava : Sagit, [2016] - 48 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-7488-141-1
F 85448
Účetnictví : obce, kraje, hl. město Praha, organizační složky státu, příspěvkové organizace, fondy, další vybrané účetní jednotky - Ostrava : Sagit, [2016] - 416 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-7488-148-0
F 85501
Účetnictví podnikatelů : novelizovaný zákon, vyhláška a standardy od 1.1.2016 - Ostrava : Sagit, [2016] - 191 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-7488-142-8
F 85450
Účetní a daňové souvislosti zákona o obchodních korporacích / Jana Skálová a kol.. - Vydání první - Praha : Wolters Kluwer, 2015 - 175 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-7478-971-7
F 85486
  

4416 - Organizace práce a pracovní podmínky

 
Eseje o práci : dialog - strategie - alternativy / různí autoři a autorky. - 1. vydání - Praha : Friedrich-Ebert-Stiftung e.V., 2015 - 59 stran ; 30 cm
ISBN 978-80-87748-24-4
E 16757
Materiální podmínky svobody / Daniel Raventós ; ze španělského originálu Las condiciones materiales de la libertad ... přeložil Štěpán Zajac. - Vydání první - Praha : Rubato, 2015 - 226 stran ; 22 cm
ISBN 978-80-87705-20-9
F 85467
Základní ukazatele z oblasti práce a sociálního zabezpečení v České republice ve vývojových řadách a grafech 2014 / zpracoval odbor analýz a statistik MPSV ČR. - Vydání první - Praha : MPSV, 2015 - 53 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7421-105-8
F 85471
  

4421 - Vedení a odměňování zaměstnanců

 
Cestovní náhrady : předpisy, sazby, průměrné ceny PHM - Ostrava : Sagit, [2016] - 159 stran ; 24 cm
ISBN 987-80-7488-147-3
F 85475
  

4426 - Pracovní právo a pracovní vztahy

 
Stát nebo stav? : univerzalismus Othmara Spanna v kontextu meziválečných korporativistických ideologií v Německu a Rakousku / Vojtěch Belling. - 1. vydání - Brno : CDK, Centrum pro studium demokracie a kultury, 2015 - 252 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7325-363-9
F 85464
  

4811 - Organizace dopravy

 
Alternative oil supply infrastructures for the Czech Republic and Slovak Republic / Tomáš Vlček. - 1st edition - Brno : IIPS, Masaryk University, Faculty of Social Studies, International Institute of Political Science, 2015 - 203 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-210-8035-5
F 85495
  

4816 - Pozemní doprava

 
Drogy v dopravě / Marek Blažejovský. - Vydání první - Praha : Wolters Kluwer, 2015 - 185 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7478-903-8
F 85451
Účelové pozemní komunikace a jejich právní ochrana : podle právního stavu k 1.1.2016 / Roman Kočí. - 2. aktualizované a doplněné vydání podle právního stavu k 1.1.2016 - Praha : Leges, 2015 - 144 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-7502-093-2
F 85442
  

4821 - Námořní a říční doprava

 
Stanovisko Komise pro životní prostředí AV ČR k projektu kanálu Dunaj-Odra-Labe : 26.2.2014 / Komise pro životní prostředí Akademie věd České republiky ; Radim Šrám - Praha : Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR, 2014 - 2 strany ; 30 cm E 16755
  

5206 - Politika životního prostředí

 
Stanovisko Komise pro životní prostředí AV ČR k projektu kanálu Dunaj-Odra-Labe : 26.2.2014 / Komise pro životní prostředí Akademie věd České republiky ; Radim Šrám - Praha : Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR, 2014 - 2 strany ; 30 cm E 16755
  

5211 - Přírodní prostředí

 
Alternative oil supply infrastructures for the Czech Republic and Slovak Republic / Tomáš Vlček. - 1st edition - Brno : IIPS, Masaryk University, Faculty of Social Studies, International Institute of Political Science, 2015 - 203 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-210-8035-5
F 85495
Vltava a její břehy. 1. díl, Od Františku proti vodě do Braníku / Kateřina Bečková. - Vydání první - V Praze : Paseka, 2015 - 208 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-7432-632-5
F 85469
  

5631 - Zemědělská činnost

 
Rudolfek, aneb, Variace radosti a žalu v životě Rudolfa Malíka / Ladislav Valihrach - Brno, Ladislav Valihrach - 150 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-260-7937-8
F 85492
  

6021 - Nápoje a cukr

 
Encyklopedie degustace vína / Miloš Michlovský. - Vydání druhé, aktualizované - Rakvice : Vinselekt Michlovský, 2015 - 237 stran ; 25 cm
ISBN 978-80-905319-1-8
F 85491
  

6026 - Potraviny

 
Otázky a odpovědi k nařízení (EU) č. 1169/2011 o poskytování informací o potravinách spotřebitelům : praktický průvodce novými pravidly pro označování potravin / Markéta Chýlková. - 1. vydání - Praha : Potravinářská komora České republiky, Česká technologická platforma pro potraviny, 2015 - 97 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-88019-08-4
F 85477
  

6416 - Výzkum a duševní vlastnictví

 
Zákon o ochraně průmyslových vzorů : komentář / Pavel Koukal, Miroslav Černý, Radim Charvát. - Vydání první - Praha : Wolters Kluwer, 2015 - xxxiii, 312 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-7478-929-8
F 85437
  

6616 - Naftový průmysl

 
Alternative oil supply infrastructures for the Czech Republic and Slovak Republic / Tomáš Vlček. - 1st edition - Brno : IIPS, Masaryk University, Faculty of Social Studies, International Institute of Political Science, 2015 - 203 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-210-8035-5
F 85495
  

6621 - Elektřina a jaderná energetika

 
Fukušima I poté / Vladimír Wagner. - Vydání první - Praha : Novela bohemica, 2015 - 355 stran ; 21 cm
ISBN 978-80-87683-45-3
F 85430
  

6831 - Stavební průmysl a veřejná výstavba

 
Stanovisko Komise pro životní prostředí AV ČR k projektu kanálu Dunaj-Odra-Labe : 26.2.2014 / Komise pro životní prostředí Akademie věd České republiky ; Radim Šrám - Praha : Komise pro životní prostředí Akademie věd ČR, 2014 - 2 strany ; 30 cm E 16755
Vltava a její břehy. 1. díl, Od Františku proti vodě do Braníku / Kateřina Bečková. - Vydání první - V Praze : Paseka, 2015 - 208 stran ; 24 cm
ISBN 978-80-7432-632-5
F 85469
  

7206 - Evropa

 
Norsko / Jindřich Dejmek. - První vydání - Praha : Libri, 2015 - 142 stran ; 19 cm
ISBN 978-80-7277-536-1
G 26549
  

7226 - Asie a Oceánie

 
Dějiny Mongolska / Ondřej Srba, Michal Schwarz. - Vydání první - Praha : NLN, Nakladatelství Lidové noviny, 2015 - 464 stran ; 22 cm
ISBN 978-80-7422-331-0
F 85462
  

7231 - Hospodářská geografie

 
Trends of Visegrad foreign policy / Vít Dostál ; translation Didacticus, s.r.o. - Praha : Association for International Affairs, 2015 - 68 stran ; 21 x 30 cm
ISBN 978-80-87092-38-5
F 85498V Praze dne 20.02.2016