Search results

 1. Descriptor4416 organizace práce a pracovní podmínky
  Non-descriptor organisation of work and working conditions
  conditions et organisation du travail
  Arbeitsbedingungen und Arbeitsorganisation
  Narrower term pracovní podmínky
  organizace práce
  práce
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptorakční program
  Non-descriptor action programme
  programme d'action
  Aktionsprogramm
  AKČNÍ PLÁN
  PLÁN ČINNOSTI
  RÁMCOVÝ PROGRAM
  FRAMEWORK PROGRAMME
  PLAN OF ACTION
  WORK PROGRAMME
  PLAN D'ACTION
  PLAN-CADRE
  RAHMENPLAN
  Narrower term studie proveditelnosti
  hodnocení projektu
  vedení projektu
  Broader term management
  Micro ThesaurusMT 4021 management
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (7) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (1) - Příručky
  (1) - Projevy
  (2) - Studie
  (3) - Plány
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptorčástečný pracovní úvazek
  Non-descriptor part-time employment
  travail à temps partiel
  Teilzeitarbeit
  ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK
  POLOVIČNÍ ÚVAZEK
  PRÁCE NA ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK
  PART-TIME
  PART-TIME JOB
  PART-TIME WORK
  EMPLOI à TEMPS PARTIEL
  TEMPS PARTIEL
  TRAVAIL à MI-TEMPS
  HALBTAGSBESCHÄFTIGUNG
  TEILZEIT
  Broader term nestandardní pracovní poměr
  Micro ThesaurusMT 4406 zaměstnanost
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Příručky
  (2) - Studie
  (1) - Konferenční materiály
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptordělba práce
  Non-descriptor allocation of work
  répartition du travail
  Arbeitsaufteilung
  PŘIDĚLENÍ PRÁCE
  ALLOCATION OF TASKS
  DIVISION OF LABOUR
  DIVISION DU TRAVAIL
  ARBEITSUMVERTEILUNG
  ARBEITSVERTEILUNG
  Broader term studie práce
  Micro ThesaurusMT 4416 organizace práce a pracovní podmínky
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Monografie
  (1) - Sborníky
  (2) - Studie
  subject heading

  subject heading

 5. Descriptordobročinná práce
  Non-descriptor voluntary work
  bénévolat
  ehrenamtliche Tätigkeit
  CHARITATIVNÍ ČINNOST
  DOBROČINNÁ ČINNOST
  CHARITABLE WORK
  VOLONTARIAT
  Broader term společenská činnost
  Micro ThesaurusMT 2826 sociální vztahy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Eseje
  (5) - Sborníky
  (3) - Studie
  subject heading

  subject heading

 6. Descriptordomácí hospodaření
  Non-descriptor housekeeping economy
  économie domestique
  Hauswirtschaft
  DOMÁCÍ PRÁCE
  EKONOMIKA DOMÁCNOSTI
  PRÁCE V DOMÁCNOSTI
  VEDENÍ DOMÁCNOSTI
  DOMESTIC WORK
  HOME ECONOMICS
  TRAVAIL DOMESTIQUE
  HAUSARBEIT
  Broader term hospodářství
  Micro ThesaurusMT 1621 hospodářská struktura
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (5) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Kolektivní monografie
  (1) - Projevy
  (1) - Přednášky
  (2) - Sborníky
  (7) - Studie
  (1) - Konferenční materiály
  (1) - Směrnice
  (1) - Neurčeno
  subject heading

  subject heading

 7. Descriptorergonomie
  Non-descriptor ergonomics
  ergonomie
  Ergonomie
  ERGONOMIKA
  PŘIZPŮSOBENÍ PRÁCE ČLOVĚKU
  ADAPTATION OF WORK TO MAN
  ADAPTATION DU TRAVAIL à L'HOMME
  ANPASSUNG DER ARBEIT AN DEN MENSCHEN
  MENSCHENGERECHTE ARBEITSGESTALTUNG
  Narrower term zlidštění práce
  pracovní fyziologie
  psychologie práce
  Broader term pracovní podmínky
  Micro ThesaurusMT 4416 organizace práce a pracovní podmínky
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (4) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Monografie
  (3) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (1) - Studie
  (1) - Učebnice
  (2) - Vyhlášky
  subject heading

  subject heading

 8. DescriptorEvropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
  Non-descriptor European Agency for Safety and Health at Work
  Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail
  Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz
  EVROPSKÁ AGENTURA PRO BEZPEČNOST PRÁCE
  OSHA
  EASHW
  OSHA
  OSHA
  OSHA
  Broader term orgán nebo agentura EU
  Micro ThesaurusMT 1006 instituce a zaměstnanci Společenství
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 9. Descriptorflexibilita pracovní síly
  Non-descriptor labour flexibility
  flexibilité du travail
  flexible Arbeitsbedingungen
  FLEXIBILITA ZAMĚSTNÁNÍ
  MZDOVÁ FLEXIBILITA
  PRUŽNOST PRACOVNÍ SÍLY
  LABOUR FORCE FLEXIBILITY
  MANPOWER FLEXIBILITY
  WORK FLEXIBILITY
  WORKFORCE FLEXIBILITY
  FLEXIBILITÉ DE LA MAIN-D'œUVRE
  FLEXIBILITÉ DE L'EMPLOI
  FLEXIBILITÉ DU SALAIRE
  TRAVAIL VARIABLE
  Broader term trh práce
  Micro ThesaurusMT 4411 trh práce
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Monografie
  (2) - Sborníky
  (10) - Studie
  (1) - Výzkumné zprávy
  subject heading

  subject heading

 10. Descriptorkyvadlová migrace
  Non-descriptor commuting
  migration alternante
  Pendelwanderung
  DOJÍŽDĚNÍ ZA PRACÍ
  COMMUTER JOURNEY
  WORK JOURNEY
  TRAJET DOMICILE TRAVAIL
  BERUFSPENDELVERKEHR
  FAHRT VOM WOHNSITZ ZUM ARBEITSORT
  Broader term vnitřní migrace
  Micro ThesaurusMT 2811 migrace
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading