Search results

 1. Descriptordomácí násilí
  Non-descriptor domestic violence
  violence domestique
  häusliche Gewalt
  MANŽELSKÉ NÁSILÍ
  NÁSILÍ V RODINĚ
  RODINNÉ NÁSILÍ
  MARITAL VIOLENCE
  VIOLENCE CONJUGALE
  Broader term násilí
  Micro ThesaurusMT 2826 sociální vztahy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Literatura faktu
  (3) - Kolektivní monografie
  (4) - Monografie
  (9) - Příručky
  (4) - Sborníky
  (12) - Studie
  (1) - Učebnice
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptornásilí
  Non-descriptor violence
  violence
  Gewalt
  AGRESIVITA
  Narrower term násilí mládeže
  domácí násilí
  Broader term sociální problém
  Micro ThesaurusMT 2826 sociální vztahy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (5) - Subject terms file
  Bibl.records (4) - Biografie
  (3) - Encyklopedie
  (4) - Eseje
  (30) - Literatura faktu
  (1) - Memoáry
  (6) - Kolektivní monografie
  (34) - Monografie
  (5) - Příručky
  (1) - Průvodce
  (1) - Ročenky - monografie
  (1) - Rozhovory
  (11) - Sborníky
  (39) - Studie
  (6) - Učebnice
  (2) - Úvahy
  (1) - Statistiky
  (1) - CD-ROM
  (2) - Výzkumné zprávy
  (2) - Soubor dokumentů
  (1) - Vládní materiály
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptornásilí mládeže
  Non-descriptor youth violence
  violence des jeunes
  Jugendgewalt
  DĚTSKÉ NÁSILÍ
  NÁSILNOST MLÁDEŽE
  VIOLENCE AMONG YOUNG PEOPLE
  JUGENDROWDYTUM
  Narrower term násilí ve školách
  Broader term násilí
  Micro ThesaurusMT 2826 sociální vztahy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Kolektivní monografie
  (1) - Monografie
  (6) - Studie
  (1) - Učebnice
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptornásilí státu
  Non-descriptor government violence
  violence d'État
  staatliche Gewalt
  STÁTNÍ NÁSILÍ
  VLÁDNÍ NÁSILÍ
  Broader term veřejná bezpečnost
  Micro ThesaurusMT 0431 politický život a bezpečnost veřejnosti
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Beletrie
  (2) - Biografie
  (1) - Komentované zákony
  (18) - Literatura faktu
  (5) - Memoáry
  (20) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (3) - Příručky
  (1) - Projevy
  (4) - Rozhovory
  (8) - Sborníky
  (14) - Studie
  (2) - Učebnice
  (1) - Úvahy
  (1) - Katalogy
  (4) - Soubor dokumentů
  (1) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading

 5. Descriptornásilí ve školách
  Non-descriptor violence at school
  violence à l'école
  Gewalt in der Schule
  AGRESIVITA VE ŠKOLÁCH
  NÁSILÍ MEZI ŽÁKY A STUDENTY
  ŠKOLNÍ NÁSILÍ
  ŠKOLNÍ ŠIKANA
  VIOLENCE IN SCHOOLS
  Broader term násilí mládeže
  Micro ThesaurusMT 2826 sociální vztahy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Kolektivní monografie
  (1) - Monografie
  (3) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (3) - Studie
  (1) - Učebnice
  subject heading

  subject heading

 6. Descriptornenásilí
  Non-descriptor non-violence
  non-violence
  Gewaltlosigkeit
  MÍRNOST
  NEODPOROVÁNÍ ZLU NÁSILÍM
  ODMÍTÁNÍ NÁSILÍ
  Broader term názorové hnutí
  Micro ThesaurusMT 0431 politický život a bezpečnost veřejnosti
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Biografie
  (1) - Studie
  subject heading

  subject heading

 7. Descriptorpolitické násilí
  Non-descriptor political violence
  violence politique
  politische Gewalt
  ATENTÁT
  GUERILLA
  REVOLUCE
  KONTRAREVOLUCE
  GUERRILLA
  REVOLUTION
  GUÉRILLA
  RÉVOLUTION
  GUERILLABEWEGUNG
  REVOLUTION
  Narrower term státní převrat
  politický únos
  občanská válka
  politický vězeň
  politický uprchlík
  mizení osob
  terorismus
  mučení
  Broader term veřejná bezpečnost
  Micro ThesaurusMT 0431 politický život a bezpečnost veřejnosti
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (9) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Antologie
  (2) - Beletrie
  (3) - Bibliografie
  (47) - Biografie
  (5) - Encyklopedie
  (7) - Eseje
  (5) - Korespondence
  (113) - Literatura faktu
  (25) - Memoáry
  (7) - Kolektivní monografie
  (216) - Monografie
  (5) - Obrazová publikace
  (2) - Odborné zprávy
  (5) - Příručky
  (6) - Projevy
  (8) - Přednášky
  (1) - arp
  (2) - Rozhovory
  (38) - Sborníky
  (2) - Separáty
  (4) - Slovníky naučné speciální
  (67) - Studie
  (2) - Učebnice
  (6) - Úvahy
  (20) - Výbor z díla
  (2) - Zákony
  (5) - Sebrané spisy
  (3) - Konferenční materiály
  (1) - Katalogy
  (3) - Komuniké
  (1) - Mezinárodní dohody
  (1) - Protokoly
  (16) - Soubor dokumentů
  (3) - Neurčeno
  subject heading

  subject heading

 8. Descriptorsexuálně motivované násilí
  Non-descriptor sexual violence
  violence sexuelle
  sexuelle Gewalt
  POHLAVNÍ ZNEUŽÍVÁNÍ
  SEXUÁLNÍ TRESTNÝ ČIN
  ZNÁSILNĚNÍ
  RAPE
  VIOL
  SEXUALSTRAFTAT
  VERGEWALTIGUNG
  Broader term sexuálně motivovaný trestný čin
  Micro ThesaurusMT 1216 trestní právo
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (3) - Encyklopedie
  (1) - Memoáry
  (1) - Kolektivní monografie
  (8) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (2) - Příručky
  (2) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (15) - Studie
  (1) - Zákony
  (1) - Výzkumné zprávy
  (1) - Vládní materiály
  subject heading

  subject heading