Search results

 1. Descriptor4411 trh práce
  Non-descriptor labour market
  marché du travail
  Arbeitsmarkt
  Narrower term pracovní síla
  trh práce
  profesní status
  socio-profesní kategorie
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (4) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptor4416 organizace práce a pracovní podmínky
  Non-descriptor organisation of work and working conditions
  conditions et organisation du travail
  Arbeitsbedingungen und Arbeitsorganisation
  Narrower term pracovní podmínky
  organizace práce
  práce
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptor4426 pracovně-právní vztahy
  Non-descriptor labour law and labour relations
  relation et droit du travail
  Arbeitsrecht und Beziehungen zwischen den Sozialpartnern
  Narrower term pracovní právo
  profesní organizace
  pracovní vztahy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptorbezpečnost při práci
  Non-descriptor occupational safety
  sécurité du travail
  Arbeitssicherheit
  BEZPEČNOST NA PRACOVIŠTI
  BEZPEČNOST PRÁCE
  BEZPEČNOST PRACOVNÍKA
  BEZPEČNOSTNÍ TECHNIK
  OCHRANA PŘI PRÁCI
  RIZIKO POVOLÁNÍ
  RIZIKOVÁ PRÁCE
  OCCUPATIONAL HAZARD
  SAFETY AT THE WORKPLACE
  WORKER SAFETY
  RISQUE PROFESSIONNEL
  SÉCURITÉ DU TRAVAILLEUR
  SÉCURITÉ SUR LE LIEU DE TRAVAIL
  ARBEITSSCHUTZ
  BERUFSRISIKO
  SICHERHEIT AM ARBEITSPLATZ
  SICHERHEIT DES ARBEITNEHMERS
  VERHÜTUNG VON ARBEITSUNFÄLLEN
  Narrower term pracovní úraz
  zdraví na pracovišti
  pracovní nezpůsobilost
  nemoc z povolání
  pracovní lékařství
  ochranné zařízení
  Broader term pracovní podmínky
  Micro ThesaurusMT 4416 organizace práce a pracovní podmínky
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (10) - Subject terms file
  Bibl.records (6) - Komentované zákony
  (1) - Kolektivní monografie
  (8) - Monografie
  (12) - Odborné zprávy
  (34) - Příručky
  (3) - Sborníky
  (1) - Seznamy
  (1) - Slovníky naučné speciální
  (6) - Studie
  (6) - Učebnice
  (1) - Zákoníky
  (21) - Zákony
  (5) - Konferenční materiály
  (1) - Nařízení
  (2) - Směrnice
  (4) - Vyhlášky
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 5. Descriptorčástečný pracovní úvazek
  Non-descriptor part-time employment
  travail à temps partiel
  Teilzeitarbeit
  ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK
  POLOVIČNÍ ÚVAZEK
  PRÁCE NA ČÁSTEČNÝ ÚVAZEK
  PART-TIME
  PART-TIME JOB
  PART-TIME WORK
  EMPLOI à TEMPS PARTIEL
  TEMPS PARTIEL
  TRAVAIL à MI-TEMPS
  HALBTAGSBESCHÄFTIGUNG
  TEILZEIT
  Broader term nestandardní pracovní poměr
  Micro ThesaurusMT 4406 zaměstnanost
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Příručky
  (2) - Studie
  (1) - Konferenční materiály
  subject heading

  subject heading

 6. Descriptordělba práce
  Non-descriptor allocation of work
  répartition du travail
  Arbeitsaufteilung
  PŘIDĚLENÍ PRÁCE
  ALLOCATION OF TASKS
  DIVISION OF LABOUR
  DIVISION DU TRAVAIL
  ARBEITSUMVERTEILUNG
  ARBEITSVERTEILUNG
  Broader term studie práce
  Micro ThesaurusMT 4416 organizace práce a pracovní podmínky
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Monografie
  (1) - Sborníky
  (2) - Studie
  subject heading

  subject heading

 7. Descriptordomácí hospodaření
  Non-descriptor housekeeping economy
  économie domestique
  Hauswirtschaft
  DOMÁCÍ PRÁCE
  EKONOMIKA DOMÁCNOSTI
  PRÁCE V DOMÁCNOSTI
  VEDENÍ DOMÁCNOSTI
  DOMESTIC WORK
  HOME ECONOMICS
  TRAVAIL DOMESTIQUE
  HAUSARBEIT
  Broader term hospodářství
  Micro ThesaurusMT 1621 hospodářská struktura
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (5) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Kolektivní monografie
  (1) - Projevy
  (1) - Přednášky
  (2) - Sborníky
  (7) - Studie
  (1) - Konferenční materiály
  (1) - Směrnice
  (1) - Neurčeno
  subject heading

  subject heading

 8. Descriptorekonomicky činné obyvatelstvo
  Non-descriptor working population
  population active
  Erwerbsbevölkerung
  AKTIVNÍ ČÁST OBYVATELSTVA
  PRODUKTIVNÍ POPULACE
  VÝROBNÍ SÍLY
  FORCE DE TRAVAIL
  ERWERBSPERSON
  Narrower term pracující část obyvatelstva
  obyvatelé v aktivním věku
  nezaměstnaný
  Broader term pracovní síla
  Micro ThesaurusMT 4411 trh práce
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (5) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Kolektivní monografie
  (1) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (1) - Studie
  (1) - Učebnice
  (1) - Statistiky
  subject heading

  subject heading

 9. Descriptorergonomie
  Non-descriptor ergonomics
  ergonomie
  Ergonomie
  ERGONOMIKA
  PŘIZPŮSOBENÍ PRÁCE ČLOVĚKU
  ADAPTATION OF WORK TO MAN
  ADAPTATION DU TRAVAIL à L'HOMME
  ANPASSUNG DER ARBEIT AN DEN MENSCHEN
  MENSCHENGERECHTE ARBEITSGESTALTUNG
  Narrower term zlidštění práce
  pracovní fyziologie
  psychologie práce
  Broader term pracovní podmínky
  Micro ThesaurusMT 4416 organizace práce a pracovní podmínky
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (4) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Monografie
  (3) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (1) - Studie
  (1) - Učebnice
  (2) - Vyhlášky
  subject heading

  subject heading

 10. DescriptorEvropská agentura pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci
  Non-descriptor European Agency for Safety and Health at Work
  Agence européenne pour la sécurité et la santé au travail
  Europäische Agentur für Sicherheit und Gesundheitsschutz am Arbeitsplatz
  EVROPSKÁ AGENTURA PRO BEZPEČNOST PRÁCE
  OSHA
  EASHW
  OSHA
  OSHA
  OSHA
  Broader term orgán nebo agentura EU
  Micro ThesaurusMT 1006 instituce a zaměstnanci Společenství
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading