Search results

 1. Descriptorprůzkum veřejného mínění
  Non-descriptor opinion poll
  sondage d'opinion
  Meinungsumfrage
  PRŮZKUM POLITICKÉHO MÍNĚNÍ
  PRŮZKUM POSLECHOVOSTI
  PRŮZKUM SLEDOVANOSTI
  GALLUP POLL
  AUDIENCE RATING
  PUBLIC OPINION POLL
  GALLUP
  SONDAGE D'ÉCOUTE
  SONDAGE D'OPINION POLITIQUE
  GALLUP-VERFAHREN
  MEINUNGSFORSCHUNG
  UNTERSUCHUNG DER HÖR- ODER SEHBETEILIGUNG
  Broader term sociální analýza
  Micro ThesaurusMT 2821 sociální rámec
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (3) - Kolektivní monografie
  (9) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (2) - Příručky
  (1) - Ročenky - monografie
  (2) - Sborníky
  (15) - Studie
  (3) - Učebnice
  (2) - Statistiky
  (2) - Výzkumné zprávy
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptorveřejné mínění
  Non-descriptor public opinion
  opinion publique
  öffentliche Meinung
  Narrower term image
  kampaň na získání veřejnosti
  Broader term 0431 politický život a bezpečnost veřejnosti
  Micro ThesaurusMT 0431 politický život a bezpečnost veřejnosti
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (4) - Subject terms file
  Bibl.records (5) - Bibliografie
  (6) - Eseje
  (4) - Literatura faktu
  (8) - Kolektivní monografie
  (48) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (2) - Příručky
  (2) - Přednášky
  (1) - Ročenky - monografie
  (2) - Rozhovory
  (15) - Sborníky
  (2) - Skripta
  (42) - Studie
  (2) - Učebnice
  (1) - Úvahy
  (1) - Zákony
  (1) - Konferenční materiály
  (2) - Statistiky
  (3) - Výzkumné zprávy
  (1) - Neurčeno
  subject heading

  subject heading