Search results

 1. Descriptorkrátkodobá hospodářská politika
  Non-descriptor short-term economic policy
  politique conjoncturelle
  Konjunkturpolitik
  Narrower term protikrizový plán
  Broader term hospodářská politika
  Micro ThesaurusMT 1606 hospodářská politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading