Search results

 1. Descriptor2006 obchodní politika
  Non-descriptor trade policy
  politique commerciale
  Handelspolitik
  Narrower term obchodní právo
  trh
  veřejná zakázka
  obchodní politika
  společná obchodní politika
  vývozní politika
  dovozní politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (7) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptorobchodní politika
  Non-descriptor trade policy
  politique commerciale
  Handelspolitik
  OBCHODNÍ SYSTÉM
  TRADE SYSTEM
  RÉGIME DES ÉCHANGES
  AUßENHANDELSVORSCHRIFT
  Narrower term státní obchod
  zahraniční obchod
  vnitřní obchod
  přístup na trh
  rozšíření trhu
  tržní intervence
  organizace trhu
  všeobecné preference
  podpora obchodu
  obchodní pravidla
  regulace trhu
  intervenční orgán
  řízení obchodu
  liberalizace trhu
  spravedlivý obchod
  Broader term 2006 obchodní politika
  Micro ThesaurusMT 2006 obchodní politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (21) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Encyklopedie
  (26) - Judikáty
  (4) - Kolektivní monografie
  (46) - Monografie
  (5) - Odborné zprávy
  (10) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (7) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (3) - Slovníky jazykové překladové
  (2) - Slovníky naučné speciální
  (34) - Studie
  (4) - Učebnice
  (1) - Zákoníky
  (1) - Zákony
  (2) - Konferenční materiály
  (1) - Komuniké
  (1) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptorspolečná obchodní politika
  Non-descriptor common commercial policy
  politique commerciale commune
  gemeinsame Handelspolitik
  Narrower term obchod se státy mimo Společenství
  obchod uvnitř Společenství
  výjimka z dohody ES
  preference Společenství
  statistická klasifikace zahraničního obchodu EHS
  doplňkový obchodní mechanismus
  preferenční dohoda
  Broader term 2006 obchodní politika
  Micro ThesaurusMT 2006 obchodní politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (16) - Subject terms file
  Bibl.records (6) - Monografie
  (5) - Příručky
  (2) - Sborníky
  (1) - Studie
  (13) - Učebnice
  (1) - Zákoníky
  (6) - Zákony
  (2) - Smlouvy
  (1) - CD-ROM
  subject heading

  subject heading