Search results

 1. Descriptorhodinová mzda
  Non-descriptor hourly wage
  salaire horaire
  Stundenlohn
  HODINOVÁ ODMĚNA
  HOURLY PAY
  Broader term mzda
  Micro ThesaurusMT 4421 práce a mzdy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptorměsíční mzda
  Non-descriptor monthly pay
  mensualisation
  monatliche Lohnzahlung
  MĚSÍČNÍ PLAT
  MĚSÍČNÍ VÝDĚLEK
  VÝPLATA
  MONTHLY PAYMENT OF WAGES
  Broader term mzdová politika
  Micro ThesaurusMT 4421 práce a mzdy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Komentované zákony
  (1) - Studie
  (1) - Statistiky
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptorminimální mzda
  Non-descriptor minimum pay
  salaire minimal
  Mindestlohn
  MINIMÁLNÍ PLATOVÉ TARIFY
  MINIMÁLNÍ PŘÍJEM
  MINIMÁLNÍ VÝDĚLEK
  ZARUČENÁ MZDA
  GUARANTEED WAGE
  MINIMUM WAGE
  SALAIRE GARANTI
  SALAIRE MINIMUM
  SALAIRE MINIMUM INTERPROFESSIONNEL DE CROISSANCE
  SMIC
  GARANTIERTER MINDESTLOHN
  GESETZLICH FESTGELEGTER MINDESTLOHN
  Broader term mzdová politika
  Micro ThesaurusMT 4421 práce a mzdy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Komentované zákony
  (1) - Kolektivní monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (5) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (3) - Studie
  (15) - Zákony
  (7) - Konferenční materiály
  (10) - Statistiky
  (5) - Vyhlášky
  (2) - Výzkumné zprávy
  subject heading

  subject heading

 4. 4.mzda

  Descriptormzda
  Non-descriptor pay
  salaire
  Lohn und Gehalt
  MZDOVÝ ZÁKLAD
  PLAT
  VÝDĚLEK
  VÝPLATNÍ PÁSKA
  ZÁLOHA NA MZDU
  REMUNERATION
  SALARY
  WAGES
  PAIE
  PAYE
  RÉMUNÉRATION
  TRAITEMENT
  BESOLDUNG
  BEZÜGE
  DIENSTBEZÜGE
  ENTGELT
  GEHALT
  VERDIENST
  VERGÜTUNG
  Narrower term úkolová mzda
  hodinová mzda
  nízká mzda
  srážky ze mzdy
  Broader term odměňování za práci
  Micro ThesaurusMT 4421 práce a mzdy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (8) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Deklarace
  (17) - Komentované zákony
  (34) - Monografie
  (12) - Odborné zprávy
  (64) - Příručky
  (2) - Přednášky
  (4) - Ročenky - monografie
  (1) - Rozhovory
  (3) - Sborníky
  (1) - Separáty
  (1) - Skripta
  (30) - Studie
  (10) - Učebnice
  (2) - Úvahy
  (6) - Výbor z díla
  (3) - Zákoníky
  (26) - Zákony
  (5) - Konferenční materiály
  (20) - Statistiky
  (1) - Nařízení
  (4) - Směrnice
  (9) - Vyhlášky
  (5) - Výzkumné zprávy
  (2) - Neurčeno
  subject heading

  subject heading

 5. Descriptormzdová indexace
  Non-descriptor wage indexing
  indexation des salaires
  Lohnindexierung
  INDEXACE MEZD
  INDEXING OF PAY
  INDEXBINDUNG DER LÖHNE
  Broader term stanovení mzdy
  Micro ThesaurusMT 4421 práce a mzdy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 6. Descriptormzdová politika
  Non-descriptor pay policy
  politique des salaires
  Lohnpolitik
  POLITIQUE SALARIALE
  GEHALTSPOLITIK
  Narrower term rovnocenné odměňování
  stanovení mzdy
  měsíční mzda
  zablokování mezd
  snížení mezd
  navýšení mezd
  odměna za práci doma
  minimální mzda
  Broader term 4421 práce a mzdy
  Micro ThesaurusMT 4421 práce a mzdy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (11) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Deklarace
  (3) - Komentované zákony
  (13) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (7) - Příručky
  (2) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (6) - Studie
  (7) - Učebnice
  (2) - Zákoníky
  (1) - Zákony
  (4) - Konferenční materiály
  (1) - Vyhlášky
  (1) - Výzkumné zprávy
  subject heading

  subject heading

 7. Descriptormzdové tarify
  Non-descriptor pay scale
  échelle des salaires
  Lohnskala
  MZDOVÁ TABULKA
  MZDOVÉ PŘEDPISY
  PLATOVÁ TŘÍDA
  PLATOVÉ PŘEDPISY
  ESCALATOR SCALE
  SLIDING WAGE SCALE
  ÉCHELLE MOBILE DES SALAIRES
  GLEITENDE LOHNSKALA
  LOHNTABELLE
  Broader term stanovení mzdy
  Micro ThesaurusMT 4421 práce a mzdy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (5) - Komentované zákony
  (1) - Kolektivní monografie
  (1) - Monografie
  (17) - Příručky
  (2) - Studie
  (1) - Tabulky
  (1) - Zákoníky
  (13) - Zákony
  (1) - Nařízení
  (1) - Výzkumné zprávy
  subject heading

  subject heading

 8. Descriptornavýšení mezd
  Non-descriptor pay rise
  revalorisation des salaires
  Aufbesserung der Löhne
  REVALORIZACE MEZD
  WAGE INCREASE
  HAUSSE DES SALAIRES
  ANHEBUNG DER LÖHNE
  LOHNERHÖHUNG
  LOHNSTEIGERUNG
  Broader term mzdová politika
  Micro ThesaurusMT 4421 práce a mzdy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (4) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Monografie
  subject heading

  subject heading

 9. Descriptornemzdové příjmy
  Non-descriptor income in addition to normal pay
  revenu non salarial
  Nichtlohneinkommen
  HONORÁŘE
  ODMĚNA
  TANTIÉMY
  FEES
  PERCENTAGE OF PROFITS
  HONORAIRES
  TANTIèME
  GEWINNANTEIL
  HONORAR
  TANTIEME
  UMSATZPROVISION
  Broader term odměňování za práci
  Micro ThesaurusMT 4421 práce a mzdy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Judikáty
  (1) - Monografie
  (1) - Příručky
  (1) - Separáty
  (1) - Studie
  (1) - Nařízení
  subject heading

  subject heading

 10. Descriptornízká mzda
  Non-descriptor low pay
  bas salaire
  Niedriglohn
  Broader term mzda
  Micro ThesaurusMT 4421 práce a mzdy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Studie
  subject heading

  subject heading