Search results

 1. Descriptorevropský patent
  Non-descriptor European patent
  brevet européen
  europäisches Patent
  KOMUNITÁRNÍ PATENT
  PATENT SPOLEČENSTVÍ
  COMMUNITY PATENT
  BREVET COMMUNAUTAIRE
  EUROPA-PATENT
  GEMEINSCHAFTSPATENT
  Broader term patent
  Micro ThesaurusMT 6416 výzkum a duševní vlastnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Komentované zákony
  (2) - Monografie
  (2) - Příručky
  (2) - Učebnice
  (2) - Mezinárodní dohody
  subject heading

  subject heading

 2. DescriptorEvropský patentový úřad
  Non-descriptor EPO
  OEB
  EPA
  EPÚ
  EVROPSKÝ ÚŘAD PRO PATENTY
  EUROPEAN PATENT OFFICE
  OFFICE EUROPÉEN DES BREVETS
  EUROPÄISCHES PATENTAMT
  Broader term evropské organizace
  Micro ThesaurusMT 7611 evropská organizace
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Adresáře
  (4) - Monografie
  (14) - Ročenky - monografie
  (2) - Mezinárodní dohody
  (2) - Normy
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptorpatent
  Non-descriptor patent
  brevet
  Patent
  OCHRANA VYNÁLEZU
  PRŮMYSLOVÝ PATENT
  ZDOKONALOVACÍ PATENT
  ZLEPŠOVACÍ PATENT
  ISSUE OF A PATENT
  PATENT FOR INVENTION
  BREVET D'INVENTION
  DÉLIVRANCE DE BREVET
  DÉPÔT DE BREVET
  ERFINDUNGSPATENT
  PATENTERTEILUNG
  PATENTIERTE ERFINDUNG
  Narrower term patentové právo
  evropský patent
  Broader term průmyslové vlastnictví
  Micro ThesaurusMT 6416 výzkum a duševní vlastnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (4) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Komentované zákony
  (6) - Monografie
  (4) - Příručky
  (1) - Separáty
  (1) - Skripta
  (1) - Slovníky jazykové překladové
  (2) - Studie
  (3) - Učebnice
  (2) - Zákoníky
  (1) - Zákony
  (1) - Mezinárodní dohody
  (1) - Vyhlášky
  (2) - Smlouvy
  (1) - Normy
  (1) - Parlamentní materiály
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptorpatentová licence
  Non-descriptor patents licence
  licence de brevet
  Patentlizenz
  LICENČNÍ SMLOUVA
  POVOLENÍ K TĚŽBĚ
  PROVOZNÍ LICENCE
  CONTRACTUAL LICENSING
  LICENCE UNDER PATENT
  CONTRAT DE LICENCE
  LICENCE D'EXPLOITATION
  PATENTNUTZUNGSRECHT
  PATENTRECHTLICHER LIZENZVERTRAG
  Broader term průmyslové vlastnictví
  Micro ThesaurusMT 6416 výzkum a duševní vlastnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Kolektivní monografie
  (2) - Monografie
  (3) - Příručky
  (1) - Studie
  (2) - Učebnice
  (2) - Normy
  subject heading

  subject heading

 5. Descriptorpatentové právo
  Non-descriptor patent law
  droit des brevets
  Patentrecht
  OCHRANA PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ
  PATENTOVÁ LEGISLATIVA
  PATENTOVÝ REJSTŘÍK
  PATENTOVÝ ZÁKON
  Broader term patent
  Micro ThesaurusMT 6416 výzkum a duševní vlastnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Judikáty
  (8) - Komentované zákony
  (5) - Kolektivní monografie
  (30) - Monografie
  (8) - Příručky
  (3) - Sborníky
  (1) - Separáty
  (1) - Skripta
  (1) - Slovníky jazykové překladové
  (3) - Studie
  (11) - Učebnice
  (4) - Zákoníky
  (13) - Zákony
  (2) - Mezinárodní dohody
  (2) - Nařízení
  (1) - Směrnice
  (1) - Vyhlášky
  (4) - Smlouvy
  (3) - Normy
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading

 6. Descriptoruhlí
  Non-descriptor coal
  charbon
  Kohle
  BRIKETY
  ČERNÉ UHLÍ
  ELEKTRÁRENSKÉ UHLÍ
  HARD COAL
  PATENT HARD-COAL FUEL
  POWER STATION COAL
  AGGLOMÉRÉ DE HOUILLE
  CHARBON DE CENTRALE
  HOUILLE
  KRAFTWERKSKOHLE
  STEINKOHLE
  STEINKOHLENBRIKETT
  Narrower term hnědé uhlí
  koks
  Broader term uhelný průmysl
  Micro ThesaurusMT 6611 uhelný a těžební průmysl
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (4) - Subject terms file
  Bibl.records (5) - Monografie
  (1) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (4) - Studie
  (1) - Statistiky
  subject heading

  subject heading