Search results

 1. Descriptorevropská značka
  Non-descriptor European trademark
  marque européenne
  europäische Marke
  KOMUNITÁRNÍ ZNAČKA
  COMMUNITY TRADE MARK
  COMMUNITY TRADEMARK
  EUROPEAN TRADE MARK
  MARQUE COMMUNAUTAIRE
  EG-MARKE
  EUROPÄISCHES WARENZEICHEN
  Broader term značka
  Micro ThesaurusMT 6416 výzkum a duševní vlastnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Monografie
  subject heading

  subject heading

 2. 2.image

  Descriptorimage
  Non-descriptor image
  image de marque
  Image
  PŘEDSTAVA
  Broader term veřejné mínění
  Micro ThesaurusMT 0431 politický život a bezpečnost veřejnosti
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Beletrie
  (1) - Kolektivní monografie
  (1) - Monografie
  (2) - Příručky
  (1) - Sborníky
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptorobchodní značka
  Non-descriptor brand name
  marque commerciale
  Handelsmarke
  TRADE NAME
  NOM COMMERCIAL
  HANDELSNAME
  Broader term značka
  Micro ThesaurusMT 6416 výzkum a duševní vlastnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Encyklopedie
  (2) - Judikáty
  (2) - Komentované zákony
  (11) - Monografie
  (4) - Příručky
  (8) - Studie
  (3) - Učebnice
  (4) - Zákoníky
  (2) - Zákony
  (1) - Nařízení
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptorregistrovaná obchodní známka
  Non-descriptor registered trademark
  marque déposée
  eingetragenes Warenzeichen
  REGISTROVANÁ OCHRANNÁ ZNÁMKA
  REGISTERED TRADE MARK
  Broader term značka
  Micro ThesaurusMT 6416 výzkum a duševní vlastnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Komentované zákony
  (1) - Monografie
  (11) - Seznamy
  (2) - Studie
  (1) - Učebnice
  (4) - Zákoníky
  (1) - Smlouvy
  subject heading

  subject heading

 5. Descriptorznačka
  Non-descriptor trademark
  marque
  Warenzeichen
  FIREMNÍ ZNAČKA
  OBCHODNÍ ZNÁMKA
  OCHRANNÁ ZNÁMKA
  TOVÁRNÍ ZNAČKA
  VÝROBNÍ ZNAČKA
  MANUFACTURER'S TRADEMARK
  PRODUCT BRAND
  SERVICE MARK
  STAMP OF ORIGIN
  TRADE MARK
  MARQUE DE FABRICATION
  MARQUE DE FABRIQUE
  MARQUE DE PRODUIT
  MARQUE DE SERVICE
  MARQUE D'ORIGINE
  FABRIKMARKE
  FIRMENZEICHEN
  HERKUNFTSBEZEICHNUNG
  HERSTELLERMARKE
  MARKENZEICHEN
  SCHUTZMARKE
  Narrower term obchodní značka
  registrovaná obchodní známka
  právo na obchodní značku
  evropská značka
  Broader term průmyslové vlastnictví
  Micro ThesaurusMT 6416 výzkum a duševní vlastnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (9) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Judikáty
  (8) - Komentované zákony
  (2) - Kolektivní monografie
  (19) - Monografie
  (5) - Příručky
  (1) - Průvodce
  (2) - Sborníky
  (12) - Seznamy
  (3) - Studie
  (5) - Učebnice
  (4) - Zákoníky
  (6) - Zákony
  (2) - Mezinárodní dohody
  (1) - Nařízení
  (1) - Vyhlášky
  (4) - Smlouvy
  subject heading

  subject heading