Search results

 1. Descriptor4411 trh práce
  Non-descriptor labour market
  marché du travail
  Arbeitsmarkt
  Narrower term pracovní síla
  trh práce
  profesní status
  socio-profesní kategorie
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (4) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptorbezplatné služby
  Non-descriptor free service
  service gratuit
  unentgeltliche Dienstleistung
  NON-MARKET SERVICE
  Broader term služby
  Micro ThesaurusMT 2026 spotřeba
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptorburza cenných papírů
  Non-descriptor stock exchange
  Bourse des valeurs
  Wertpapierbörse
  STOCK MARKET
  BOURSE
  BÖRSE
  EFFEKTENBÖRSE
  Narrower term kotování na burze
  kurz cenných papírů
  Broader term finanční trh
  Micro ThesaurusMT 2421 volný pohyb kapitálu
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (9) - Adresáře
  (19) - Monografie
  (5) - Příručky
  (9) - Ročenky - monografie
  (2) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (1) - Slovníky jazykové překladové
  (6) - Studie
  (8) - Učebnice
  (10) - Zákony
  (1) - Statistiky
  (2) - Nařízení
  (2) - Směrnice
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptorcentrální velkoobchod
  Non-descriptor wholesale trading centre
  marché d'intérêt national
  zentraler Großmarkt
  COMMERCIAL MARKET
  COVERED MARKET
  HALLES
  MARCHÉ COMMERCIAL
  GROßMARKT
  Broader term velkoobchod
  Micro ThesaurusMT 2036 distribuce
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 5. Descriptordevizový trh
  Non-descriptor foreign exchange market
  marché des changes
  Devisenmarkt
  VALUTOVÝ TRH
  FOREIGN CURRENCY MARKET
  MARCHÉ DES DEVISES
  WÄHRUNGSMARKT
  Narrower term zahraniční měna
  volný trh
  oficiální trh
  Broader term devizová politika
  Micro ThesaurusMT 2411 měnová ekonomie
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (9) - Subject terms file
  Bibl.records (4) - Monografie
  (1) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (4) - Učebnice
  (2) - Nařízení
  subject heading

  subject heading

 6. Descriptordohled nad trhem
  Non-descriptor market supervision
  surveillance du marché
  Marktüberwachung
  Broader term tržní intervence
  Micro ThesaurusMT 2006 obchodní politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Monografie
  (1) - Studie
  subject heading

  subject heading

 7. Descriptordomácí trh
  Non-descriptor domestic market
  marché intérieur
  Inlandsmarkt
  NÁRODNÍ TRH
  VNITŘNÍ TRH
  NATIONAL MARKET
  MARCHÉ NATIONAL
  SITUATION DU MARCHÉ INTÉRIEUR
  BINNENMARKT
  EINZELSTAATLICHER MARKT
  HEIMISCHER MARKT
  NATIONALER MARKT
  Narrower term regionální trh
  Broader term trh
  Micro ThesaurusMT 2006 obchodní politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (5) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Monografie
  (1) - Příručky
  subject heading

  subject heading

 8. Descriptordopravní trh
  Non-descriptor transport market
  marché du transport
  Transportmarkt
  MARKT FÜR VERKEHRSLEISTUNGEN
  Broader term dopravní politika
  Micro ThesaurusMT 4806 dopravní politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 9. DescriptorEvropa občanů
  Non-descriptor citizens' Europe
  Europe des citoyens
  Europa der Bürger
  SOCIÁLNÍ ROZMĚR VNITŘNÍHO OBCHODU
  SOCIAL DIMENSION OF THE INTERNAL MARKET
  DIMENSION SOCIALE DU MARCHÉ INTÉRIEUR
  SOZIALE DIMENSION DES BINNENMARKTES
  Narrower term Charta základních lidských práv Evropské Unie
  evropská ústava
  Broader term prohlubování Evropské unie
  Micro ThesaurusMT 1016 struktura Společenství
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (6) - Subject terms file
  Bibl.records (3) - Monografie
  (1) - Příručky
  (4) - Sborníky
  (5) - Studie
  (1) - Úvahy
  (1) - Smlouvy
  (1) - CD-ROM
  subject heading

  subject heading