Search results

 1. Descriptor4411 trh práce
  Non-descriptor labour market
  marché du travail
  Arbeitsmarkt
  Narrower term pracovní síla
  trh práce
  profesní status
  socio-profesní kategorie
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (4) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptorcentrální velkoobchod
  Non-descriptor wholesale trading centre
  marché d'intérêt national
  zentraler Großmarkt
  COMMERCIAL MARKET
  COVERED MARKET
  HALLES
  MARCHÉ COMMERCIAL
  GROßMARKT
  Broader term velkoobchod
  Micro ThesaurusMT 2036 distribuce
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptordevizový trh
  Non-descriptor foreign exchange market
  marché des changes
  Devisenmarkt
  VALUTOVÝ TRH
  FOREIGN CURRENCY MARKET
  MARCHÉ DES DEVISES
  WÄHRUNGSMARKT
  Narrower term zahraniční měna
  volný trh
  oficiální trh
  Broader term devizová politika
  Micro ThesaurusMT 2411 měnová ekonomie
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (9) - Subject terms file
  Bibl.records (4) - Monografie
  (1) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (4) - Učebnice
  (2) - Nařízení
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptordohled nad trhem
  Non-descriptor market supervision
  surveillance du marché
  Marktüberwachung
  Broader term tržní intervence
  Micro ThesaurusMT 2006 obchodní politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Monografie
  (1) - Studie
  subject heading

  subject heading

 5. Descriptordohoda o dodávkách
  Non-descriptor supplies contract
  marché de fournitures
  Lieferauftrag
  DOHODA O VEŘEJNÉ DODÁVCE
  PUBLIC SUPPLY CONTRACT
  MARCHÉ PUBLIC DE FOURNITURES
  ÖFFENTLICHER LIEFERAUFTRAG
  Broader term veřejná zakázka
  Micro ThesaurusMT 2006 obchodní politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Komentované zákony
  subject heading

  subject heading

 6. Descriptordohoda o provedení prací
  Non-descriptor works contract
  marché de travaux
  Bauauftrag
  ZAKÁZKA NA VEŘEJNÉ PRÁCE
  PUBLIC WORKS CONTRACT
  MARCHÉ PUBLIC DE TRAVAUX
  ÖFFENTLICHER BAUAUFTRAG
  Broader term veřejná zakázka
  Micro ThesaurusMT 2006 obchodní politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Monografie
  (1) - Příručky
  subject heading

  subject heading

 7. Descriptordohoda o službách
  Non-descriptor services contract
  marché de services
  Dienstleistungsmarkt
  MARCHÉ PUBLIC DE SERVICES
  ÖFFENTLICHER DIENSTLEISTUNGSMARKT
  Broader term veřejná zakázka
  Micro ThesaurusMT 2006 obchodní politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Judikáty
  subject heading

  subject heading

 8. Descriptordomácí trh
  Non-descriptor domestic market
  marché intérieur
  Inlandsmarkt
  NÁRODNÍ TRH
  VNITŘNÍ TRH
  NATIONAL MARKET
  MARCHÉ NATIONAL
  SITUATION DU MARCHÉ INTÉRIEUR
  BINNENMARKT
  EINZELSTAATLICHER MARKT
  HEIMISCHER MARKT
  NATIONALER MARKT
  Narrower term regionální trh
  Broader term trh
  Micro ThesaurusMT 2006 obchodní politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (5) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Monografie
  (1) - Příručky
  subject heading

  subject heading

 9. Descriptordopravní trh
  Non-descriptor transport market
  marché du transport
  Transportmarkt
  MARKT FÜR VERKEHRSLEISTUNGEN
  Broader term dopravní politika
  Micro ThesaurusMT 4806 dopravní politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading