Search results

 1. Descriptorzemědělská půda
  Non-descriptor agricultural land
  terre agricole
  landwirtschaftliche Nutzfläche
  PŮDA PATŘÍCÍ STATKU
  FARMLAND
  TERRE CULTIVÉE
  BEBAUTES LAND
  BESTELLTES LAND
  Broader term zemědělské využívání půdy
  Micro ThesaurusMT 5621 obdělávání zemědělské půdy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (8) - Komentované zákony
  (2) - Kolektivní monografie
  (12) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (4) - Příručky
  (2) - Projevy
  (4) - Rejstříky
  (15) - Ročenky - monografie
  (1) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (26) - Seznamy
  (5) - Studie
  (2) - Učebnice
  (10) - Zákony
  (1) - Sebrané spisy
  (27) - Statistiky
  (1) - Nařízení
  (2) - Směrnice
  (7) - Soubor dokumentů
  (1) - Neurčeno
  subject heading

  subject heading