Search results

 1. Descriptor2426 financování a investice
  Non-descriptor financing and investment
  investissement et financement
  Investition und Finanzierung
  Narrower term financování
  investice
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptorinvestice
  Non-descriptor investment
  investissement
  Investition
  INVESTIČNÍ VÝDAJE
  KAPITÁLOVÉ INVESTICE
  CAPITAL EXPENDITURE
  CAPITAL INVESTMENT REQUIREMENT
  BESOIN D'INVESTISSEMENT
  INVESTISSEMENT DE CAPITAUX
  INVESTITIONSBEDARF
  KAPITALINVESTITION
  Narrower term investice do zahraničí
  investice ES
  přímá investice
  zahraniční investice
  mezinárodní investice
  soukromá investice
  veřejná investice
  regionální investice
  investiční politika
  Broader term 2426 financování a investice
  Micro ThesaurusMT 2426 financování a investice
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (17) - Subject terms file
  Bibl.records (24) - Monografie
  (8) - Příručky
  (1) - Projevy
  (1) - Rozhovory
  (1) - Sborníky
  (16) - Studie
  (3) - Učebnice
  (6) - Zákony
  (1) - Konferenční materiály
  (5) - Statistiky
  (1) - Výzkumné zprávy
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptorinvestice do zahraničí
  Non-descriptor investment abroad
  investissement à l'étranger
  Auslandsinvestition
  INVESTITION IM AUSLAND
  Broader term investice
  Micro ThesaurusMT 2426 financování a investice
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Kolektivní monografie
  (2) - Monografie
  (1) - Učebnice
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptorinvestice ES
  Non-descriptor Community investment
  investissement communautaire
  Investition der Gemeinschaft
  Broader term investice
  Micro ThesaurusMT 2426 financování a investice
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 5. Descriptorinvestiční opatření související s obchodem
  Non-descriptor TRIMS
  TRIMS
  TRIMS
  DOHODA O INVESTIČNÍCH OPATŘENÍCH SOUVISEJÍCÍCH S OBCHODEM
  DOHODA TRIMS
  INVESTIČNÍ OPATŘENÍ TÝKAJÍCÍ SE OBCHODU SE ZBOŽÍM
  INVESTIČNÍ OPATŘENÍ V OBLASTI OBCHODU
  TRIMS
  INVESTISSEMENT LIÉ AU COMMERCE
  TRADE RELATED INVESTMENT MEASURES
  HANDELSBEZOGENE INVESTITION
  TRIM
  Broader term Světová obchodní organizace
  Micro ThesaurusMT 2021 mezinárodní obchod
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Monografie
  (1) - Sborníky
  (1) - Zákony
  subject heading

  subject heading

 6. Descriptormezinárodní investice
  Non-descriptor international investment
  investissement international
  internationale Investition
  Broader term investice
  Micro ThesaurusMT 2426 financování a investice
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Monografie
  (1) - Sborníky
  (2) - Studie
  (2) - Učebnice
  (1) - Konferenční materiály
  subject heading

  subject heading

 7. Descriptorprůmyslová investice
  Non-descriptor industrial investment
  investissement industriel
  Industrieinvestition
  DLOUHODOBÉ INVESTICE
  KRÁTKODOBÉ INVESTICE
  Broader term financování průmyslu
  Micro ThesaurusMT 6806 průmyslová politika a struktura
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 8. Descriptorpřímá investice
  Non-descriptor direct investment
  investissement direct
  Direktinvestition
  Broader term investice
  Micro ThesaurusMT 2426 financování a investice
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Monografie
  (1) - Sborníky
  (3) - Studie
  (1) - Učebnice
  (1) - Konferenční materiály
  subject heading

  subject heading

 9. Descriptorregionální investice
  Non-descriptor regional investment
  investissement régional
  regionale Investition
  Broader term investice
  Micro ThesaurusMT 2426 financování a investice
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Odborné zprávy
  (1) - Studie
  subject heading

  subject heading

 10. Descriptorsoukromá investice
  Non-descriptor private investment
  investissement privé
  private Investition
  Broader term investice
  Micro ThesaurusMT 2426 financování a investice
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Monografie
  (1) - Příručky
  (1) - jdd
  subject heading

  subject heading