Search results

 1. Descriptor2431 pojišťovnictví
  Non-descriptor insurance
  assurance
  Versicherungswesen
  Narrower term pojištění
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptordopravní pojištění
  Non-descriptor transport insurance
  assurance transport
  Transportversicherung
  Narrower term pojištění motorových vozidel
  námořní pojištění
  Broader term pojištění
  Micro ThesaurusMT 2431 pojišťovnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (5) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Monografie
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptorinvalidní pojištění
  Non-descriptor disability insurance
  assurance d'invalidité
  Invaliditätsversicherung
  ČÁSTEČNÝ INVALIDNÍ DŮCHOD
  INVALIDNÍ DŮCHOD
  POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI
  POJIŠTĚNÍ PROTI TĚLESNÉMU POSTIŽENÍ
  DISABILITY ALLOWANCE
  DISABILITY BENEFIT
  DISABILITY PENSION
  INVALIDITY INSURANCE
  ALLOCATION D'INVALIDITÉ
  PENSION D'INVALIDITÉ
  ERWERBSUNFÄHIGKEITSRENTE
  INVALIDENVERSICHERUNG
  LEISTUNG BEI INVALIDITÄT
  Broader term sociální dávky
  Micro ThesaurusMT 2836 sociální ochrana
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Judikáty
  (6) - Komentované zákony
  (1) - Kolektivní monografie
  (2) - Monografie
  (5) - Odborné zprávy
  (9) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (1) - Sborníky
  (6) - Studie
  (3) - Zákoníky
  (6) - Zákony
  (3) - Konferenční materiály
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptornámořní pojištění
  Non-descriptor marine insurance
  assurance maritime
  Seetransportversicherung
  SEEVERSICHERUNG
  Broader term dopravní pojištění
  Micro ThesaurusMT 2431 pojišťovnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Monografie
  subject heading

  subject heading

 5. Descriptorpodpora v nezaměstnanosti
  Non-descriptor unemployment insurance
  assurance chômage
  Arbeitslosenversicherung
  PODPORA
  PŘÍSPĚVEK NA ZAMĚSTNANOST
  UNEMPLOYMENT BENEFIT
  ALLOCATION DE CHÔMAGE
  ARBEITSLOSENGELD
  ARBEITSLOSENHILFE
  ARBEITSLOSENUNTERSTÜTZUNG
  Broader term sociální dávky
  Micro ThesaurusMT 2836 sociální ochrana
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (4) - Komentované zákony
  (3) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (4) - Příručky
  (3) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (5) - Studie
  (7) - Učebnice
  (1) - Zákoníky
  (6) - Zákony
  (1) - Výzkumné zprávy
  subject heading

  subject heading

 6. Descriptorpojistná smlouva
  Non-descriptor insurance contract
  contrat d'assurance
  Versicherungsvertrag
  POJISTKA
  INSURANCE POLICY
  POLICE D'ASSURANCE
  VERSICHERUNGSPOLICE
  Narrower term pojistné plnění
  pojistné
  pojistné riziko
  pojistný nárok
  Broader term pojištění
  Micro ThesaurusMT 2431 pojišťovnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (6) - Subject terms file
  Bibl.records (7) - Komentované zákony
  (3) - Monografie
  (4) - Příručky
  (3) - Studie
  (1) - Učebnice
  (2) - Zákoníky
  (1) - Smlouvy
  subject heading

  subject heading

 7. Descriptorpojistné
  Non-descriptor insurance premium
  prime d'assurance
  Versicherungsprämie
  POJISTNÁ PRÉMIE
  VERSICHERUNGSBEITRAG
  Broader term pojistná smlouva
  Micro ThesaurusMT 2431 pojišťovnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Komentované zákony
  (8) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (2) - Studie
  (1) - Zákoníky
  (21) - Zákony
  subject heading

  subject heading

 8. Descriptorpojistné plnění
  Non-descriptor insurance indemnity
  indemnité d'assurance
  Versicherungsleistung
  POJISTNÁ NÁHRADA
  POJIŠŤOVACÍ ODŠKODNĚNÍ
  Broader term pojistná smlouva
  Micro ThesaurusMT 2431 pojišťovnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (5) - Komentované zákony
  (1) - Monografie
  (4) - Příručky
  (1) - Ročenky - monografie
  (1) - Studie
  (3) - Zákoníky
  subject heading

  subject heading