Search results

 1. Descriptorbytové právo
  Non-descriptor housing law
  droit du logement
  Wohnungsrecht
  BYTOVÁ LEGISLATIVA
  BYTOVÝ ZÁKON
  RIGHT OF OCCUPANCY
  MIETERSCHUTZ
  MIETRECHT
  WOHNRECHT
  Narrower term nízký nájem
  úprava nájmů
  Broader term byt
  Micro ThesaurusMT 2846 urbanismus a výstavba
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (4) - Subject terms file
  Bibl.records (47) - Komentované zákony
  (2) - Kolektivní monografie
  (9) - Monografie
  (57) - Příručky
  (1) - Rozhovory
  (1) - Skripta
  (5) - Studie
  (1) - Učebnice
  (9) - Zákoníky
  (17) - Zákony
  (1) - Zákonná opatření
  (1) - Mapy
  (1) - Statistiky
  (1) - Směrnice
  (1) - Plány
  (1) - Vládní materiály
  subject heading

  subject heading