Search results

 1. Descriptordějiny evropského integračního procesu
  Non-descriptor history of Europe
  histoire de l'Europe
  Geschichte des europäischen Einigungswerks
  DĚJINY EVROPSKÉ UNIE
  DĚJINY EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ
  SCHUMANOVA DEKLARACE
  SCHUMANŮV PLÁN
  SCHUMAN DECLARATION
  SCHUMAN PLAN
  HISTORY OF THE EUROPEAN COMMUNITIES
  DÉCLARATION SCHUMAN
  HISTOIRE DES CE
  PLAN SCHUMAN
  GESCHICHTE DER EG
  SCHUMAN-ERKLÄRUNG
  SCHUMAN-PLAN
  Broader term evropská integrace
  Micro ThesaurusMT 0811 politika spolupráce
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Biografie
  (6) - Monografie
  (2) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (3) - Sborníky
  (12) - Studie
  (9) - Učebnice
  (1) - Úvahy
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptorhistorie
  Non-descriptor history
  histoire
  Geschichtswissenschaft
  DĚJEPIS
  DĚJINY NÁRODŮ
  HISTORICKÁ VĚDA
  HISTORIOGRAFIE
  GESCHICHTE
  Narrower term historie starověku
  soudobá historie
  historie středověku
  novější historie
  prehistorie
  světová historie
  Broader term humanitní vědy
  Micro ThesaurusMT 3611 humanitní vědy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (7) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Adresáře
  (1) - Antologie
  (5) - Atlasy
  (2) - Beletrie
  (2) - Bibliografie
  (42) - Biografie
  (1) - Deklarace
  (3) - Encyklopedie
  (29) - Eseje
  (9) - Korespondence
  (10) - Literatura faktu
  (13) - Memoáry
  (25) - Kolektivní monografie
  (255) - Monografie
  (3) - Obrazová publikace
  (8) - Odborné zprávy
  (15) - Příručky
  (1) - Projevy
  (10) - Přednášky
  (1) - Rejstříky
  (13) - Ročenky - monografie
  (2) - Rozhovory
  (151) - Sborníky
  (3) - Seznamy
  (6) - Slovníky jazykové překladové
  (6) - Slovníky naučné speciální
  (1) - Staré tisky
  (76) - Studie
  (1) - Slovníky jazykové výkladové
  (7) - Učebnice
  (13) - Úvahy
  (6) - Výbor z díla
  (3) - Sebrané spisy
  (4) - Katalogy
  (1) - Komuniké
  (1) - Protokoly
  (2) - CD-ROM
  (2) - jdd
  (1) - Výzkumné zprávy
  (20) - Soubor dokumentů
  (13) - Výroční zprávy
  (11) - Neurčeno
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptorhistorie práva
  Non-descriptor history of law
  histoire du droit
  Rechtsgeschichte
  DĚJINY PRÁVA
  DĚJINY PRÁVNÍ VĚDY
  HISTORIE PRÁVNÍ VĚDY
  Broader term právní věda
  Micro ThesaurusMT 1206 prameny a odvětví práva
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Adresáře
  (3) - Antologie
  (1) - Alba
  (1) - Almanachy
  (1) - Biografie
  (1) - E-kniha
  (21) - Encyklopedie
  (1) - Komentované zákony
  (1) - Literatura faktu
  (1) - Memoáry
  (14) - Kolektivní monografie
  (155) - Monografie
  (1) - Obrazová publikace
  (2) - Příručky
  (4) - Přednášky
  (2) - Rejstříky
  (3) - Ročenky - monografie
  (97) - Sborníky
  (4) - Separáty
  (17) - Skripta
  (2) - Slovníky naučné speciální
  (18) - Staré tisky
  (79) - Studie
  (107) - Učebnice
  (1) - Výbor z díla
  (1) - Zákoníky
  (1) - Zákony
  (1) - Katalogy
  (2) - CD-ROM
  (1) - jdd
  (8) - Soubor dokumentů
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptorhistorie starověku
  Non-descriptor ancient history
  histoire ancienne
  Geschichte des klassischen Altertums
  ANCIENT ERA
  HISTOIRE DE L'ANTIQUITÉ
  ALTERTUMSGESCHICHTE
  Broader term historie
  Micro ThesaurusMT 3611 humanitní vědy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Biografie
  (2) - Literatura faktu
  (9) - Monografie
  (1) - Přednášky
  subject heading

  subject heading

 5. Descriptorhistorie středověku
  Non-descriptor medieval history
  histoire médiévale
  Geschichte des Mittelalters
  MEDIAVELISTIKA
  MIDDLE AGES
  MOYEN ÂGE
  MITTLERE GESCHICHTE
  Broader term historie
  Micro ThesaurusMT 3611 humanitní vědy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Bibliografie
  (1) - Biografie
  (1) - Eseje
  (17) - Monografie
  (3) - Sborníky
  (1) - Seznamy
  (3) - Studie
  subject heading

  subject heading

 6. Descriptornovější historie
  Non-descriptor modern history
  histoire moderne
  Geschichte der Neuzeit
  MODERN ERA
  ÂGE MODERNE
  ÉPOQUE MODERNE
  NEUZEITLICHE EPOCHE
  Broader term historie
  Micro ThesaurusMT 3611 humanitní vědy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (8) - Bibliografie
  (1) - Literatura faktu
  (7) - Monografie
  (1) - Příručky
  (2) - Ročenky - monografie
  (8) - Sborníky
  (1) - Slovníky naučné speciální
  (9) - Studie
  (1) - Učebnice
  (2) - Úvahy
  subject heading

  subject heading

 7. Descriptorprehistorie
  Non-descriptor prehistory
  préhistoire
  Vorgeschichte
  PRÉ-HISTOIRE
  Broader term historie
  Micro ThesaurusMT 3611 humanitní vědy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Monografie
  subject heading

  subject heading

 8. Descriptorsoudobá historie
  Non-descriptor contemporary history
  histoire contemporaine
  Geschichte der Gegenwart
  HISTORIE SOUČASNOSTI
  SOUČASNÁ HISTORIE
  CONTEMPORARY ERA
  ÂGE CONTEMPORAIN
  ÉPOQUE CONTEMPORAINE
  GEGENWÄRTIGE EPOCHE
  GEGENWARTSGESCHICHTE
  Broader term historie
  Micro ThesaurusMT 3611 humanitní vědy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Antologie
  (1) - Almanachy
  (1) - Atlasy
  (1) - Beletrie
  (11) - Biografie
  (4) - Eseje
  (1) - Fejetony
  (2) - Korespondence
  (23) - Literatura faktu
  (3) - Memoáry
  (1) - Kolektivní monografie
  (43) - Monografie
  (1) - Obrazová publikace
  (4) - Příručky
  (3) - Ročenky - monografie
  (3) - Rozhovory
  (34) - Sborníky
  (1) - Seznamy
  (1) - Slovníky naučné speciální
  (25) - Studie
  (1) - Učebnice
  (1) - Úvahy
  (2) - Katalogy
  (2) - Soubor dokumentů
  subject heading

  subject heading

 9. Descriptorsvětová historie
  Non-descriptor world history
  histoire universelle
  Weltgeschichte
  DĚJINY SVĚTA
  HISTORIE SVĚTA
  SVĚTOVÉ DĚJINY
  Broader term historie
  Micro ThesaurusMT 3611 humanitní vědy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (8) - Biografie
  (1) - Citáty
  (2) - E-kniha
  (10) - Encyklopedie
  (4) - Eseje
  (2) - Literatura faktu
  (6) - Kolektivní monografie
  (43) - Monografie
  (2) - Rejstříky
  (1) - Rozhovory
  (1) - Sborníky
  (4) - Slovníky naučné speciální
  (3) - Studie
  (8) - Učebnice
  (1) - CD-ROM
  subject heading

  subject heading