Search results

 1. Descriptor5636 lesnictví
  Non-descriptor forestry
  forêt
  Wald
  Narrower term lesnická ekonomika
  les
  lesnická politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptoragrolesnictví
  Non-descriptor agroforestry
  agroforesterie
  Agro-Forstwirtschaft
  AGROLESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
  AGROLESNICKÝ SYSTÉM
  PASTEVECKO-LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
  ZEMĚDĚLSKÉ LESNICTVÍ
  AGROFORESTRY SYSTEM
  AGROSILVICULTURE
  FARM FORESTRY
  AGROSYLVICULTURE
  SYSTèME AGROFORESTIER
  SYSTèME AGROSYLVICOLE
  WALDBEWEIDUNG
  WALD-WEIDEWIRTSCHAFT
  Broader term systém hospodaření
  Micro ThesaurusMT 5616 systémy hospodaření
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Sborníky
  (1) - Směrnice
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptorevropská lesnická politika
  Non-descriptor European forestry policy
  politique européenne de la forêt
  Strategie der Europäischen Union für die Forstwirtschaft
  EVROPSKÁ LESNICKÁ STRATEGIE
  LESNICKÁ POLITIKA EU
  AKTIONSPLAN DER EUROPÄISCHEN UNION FÜR DIE FORSTWIRTSCHAFT
  Narrower term Evropský lesnický informační a komunikační systém
  Broader term lesnická politika
  Micro ThesaurusMT 5636 lesnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 4. DescriptorEvropský lesnický informační a komunikační systém
  Non-descriptor EFICS
  EFICS
  EFICS
  EFICS
  EUROPEAN FORESTRY INFORMATION AND COMMUNICATION SYSTEM.
  SYSTèME EUROPÉEN D'INFORMATION ET DE COMMUNICATION FORESTIèRE
  EUROPÄISCHES INFORMATIONS- UND KOMMUNIKATIONSSYSTEM FÜR DIE FORSTWIRTSCHAFT
  Broader term evropská lesnická politika
  Micro ThesaurusMT 5636 lesnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 5. Descriptorlesnická ekonomika
  Non-descriptor forestry economics
  économie forestière
  Waldwirtschaft
  Narrower term těžba dřeva
  lesnická sdružení
  produkce dřeva
  lesnická statistika
  Broader term 5636 lesnictví
  Micro ThesaurusMT 5636 lesnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (6) - Subject terms file
  Bibl.records (3) - Komentované zákony
  (2) - Odborné zprávy
  (1) - Přednášky
  (12) - Slovníky naučné speciální
  (1) - Statistiky
  subject heading

  subject heading

 6. Descriptorlesnická politika
  Non-descriptor forestry policy
  politique forestière
  Forstpolitik
  LESNICKÝ PROGRAM
  FORESTRY PROGRAMME
  PROGRAMME FORESTIER
  FORSTPROGRAMM
  Narrower term lesní legislativa
  rozvoj lesnictví
  lesnický výzkum
  vlastnictví lesů
  zalesněná plocha
  pěstování lesů
  ochrana lesa
  evropská lesnická politika
  Broader term 5636 lesnictví
  Micro ThesaurusMT 5636 lesnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (12) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Komentované zákony
  (3) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (2) - Slovníky jazykové překladové
  (3) - Nařízení
  subject heading

  subject heading

 7. Descriptorlesnická sdružení
  Non-descriptor forestry group
  groupement forestier
  forstwirtschaftlicher Zusammenschluss
  FORSTWIRTSCHAFTLICHER ZUSAMMENSCHLUß
  Broader term lesnická ekonomika
  Micro ThesaurusMT 5636 lesnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 8. Descriptorlesnická statistika
  Non-descriptor forestry statistics
  statistique forestière
  Statistik über die Forstwirtschaft
  LESNÍ STATISTIKA
  FORSTSTATISTIK
  WALDSTATISTIK
  Broader term lesnická ekonomika
  Micro ThesaurusMT 5636 lesnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (3) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (1) - Příručky
  (15) - Ročenky - monografie
  (19) - Statistiky
  subject heading

  subject heading

 9. Descriptorlesnický výzkum
  Non-descriptor forestry research
  recherche forestière
  Waldforschung
  FORSTWIRTSCHAFTLICHE FORSCHUNG
  Broader term lesnická politika
  Micro ThesaurusMT 5636 lesnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Kolektivní monografie
  subject heading

  subject heading

 10. Descriptorlesní legislativa
  Non-descriptor forestry legislation
  législation forestière
  Forstgesetzgebung
  LESNÍ ZÁKON
  LESNICKÉ PŘEDPISY
  FORESTRY LAW
  FORESTRY REGULATIONS
  DROIT FORESTIER
  RÉGLEMENTATION FORESTIèRE
  FORSTRECHT
  WALDGESETZ
  Broader term lesnická politika
  Micro ThesaurusMT 5636 lesnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (10) - Komentované zákony
  (4) - Příručky
  (1) - Studie
  (2) - Zákoníky
  (18) - Zákony
  (1) - Nařízení
  subject heading

  subject heading