Search results

 1. Descriptorevropská lesnická politika
  Non-descriptor European forestry policy
  politique européenne de la forêt
  Strategie der Europäischen Union für die Forstwirtschaft
  EVROPSKÁ LESNICKÁ STRATEGIE
  LESNICKÁ POLITIKA EU
  AKTIONSPLAN DER EUROPÄISCHEN UNION FÜR DIE FORSTWIRTSCHAFT
  Narrower term Evropský lesnický informační a komunikační systém
  Broader term lesnická politika
  Micro ThesaurusMT 5636 lesnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptorlesnická politika
  Non-descriptor forestry policy
  politique forestière
  Forstpolitik
  LESNICKÝ PROGRAM
  FORESTRY PROGRAMME
  PROGRAMME FORESTIER
  FORSTPROGRAMM
  Narrower term lesní legislativa
  rozvoj lesnictví
  lesnický výzkum
  vlastnictví lesů
  zalesněná plocha
  pěstování lesů
  ochrana lesa
  evropská lesnická politika
  Broader term 5636 lesnictví
  Micro ThesaurusMT 5636 lesnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (12) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Komentované zákony
  (3) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (2) - Slovníky jazykové překladové
  (3) - Nařízení
  subject heading

  subject heading