Search results

 1. Descriptordominantní postavení
  Non-descriptor dominant position
  position dominante
  marktbeherrschende Stellung
  VEDOUCÍ POSTAVENÍ
  ABUSE OF DOMINANT POSITION
  COMPANY IN A DOMINANT POSITION
  ABUS DE POSITION DOMINANTE
  ENTREPRISE EN POSITION DOMINANTE
  MARKTBEHERRSCHENDES UNTERNEHMEN
  MISSBRAUCH EINER MARKTBEHERRSCHENDEN STELLUNG
  Broader term omezování soutěže
  Micro ThesaurusMT 4031 soutěž, konkurence
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Kolektivní monografie
  (7) - Monografie
  (1) - Studie
  (1) - Učebnice
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptordopravní podnik
  Non-descriptor transport company
  entreprise de transport
  Transportunternehmen
  DOPRAVNÍ SLUŽBY
  DOPRAVNÍ SPOLEČNOST
  PŘEPRAVNÍ SPOLEČNOST
  ZASÍLATELSTVÍ
  TRANSPORT UNDERTAKING
  Narrower term dopravce
  Broader term organizace dopravy
  Micro ThesaurusMT 4811 organizace dopravy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (4) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Kolektivní monografie
  (1) - Příručky
  (1) - Zákony
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptordruh podniku
  Non-descriptor type of business
  entreprise
  Unternehmen
  FIRMA
  FIRM
  FIRME
  FIRMA
  UNTERNEHMUNG
  Narrower term živnost
  společný podnik
  zahraniční podnik
  evropský podnik
  rodinný podnik
  podnik jednotlivce
  nadnárodní společnost
  soukromý sektor
  veřejné vlastnictví
  transnacionální společnost
  reintegrační podnik
  Broader term 4011 třídění podniků
  Micro ThesaurusMT 4011 třídění podniků
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (20) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Adresáře
  (2) - Almanachy
  (1) - Důvodové zprávy k zákonům
  (2) - Encyklopedie
  (1) - Judikáty
  (6) - Komentované zákony
  (1) - Kolektivní monografie
  (10) - Monografie
  (3) - Příručky
  (2) - Přednášky
  (2) - Sborníky
  (8) - Studie
  (2) - Učebnice
  (1) - Zákony
  (2) - Statistiky
  (1) - Nařízení
  (1) - Organizační řády
  (1) - Vyhlášky
  (1) - CD-ROM
  (1) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptorevropský podnik
  Non-descriptor European undertaking
  entreprise européenne
  europäisches Unternehmen
  PODNIK V RÁMCI EVROPSKÉHO SPOLEČENSTVÍ
  COMMUNITY UNDERTAKING
  UNTERNEHMEN INNERHALB DER GEMEINSCHAFT
  Broader term druh podniku
  Micro ThesaurusMT 4011 třídění podniků
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Kolektivní monografie
  (3) - Monografie
  (1) - Příručky
  (1) - Zákony
  subject heading

  subject heading

 5. Descriptorkonsorcium
  Non-descriptor consortium
  entreprise conjointe
  Gemeinschaftsunternehmen
  ASSOCIATION MOMENTANÉE
  CONSORTIUM
  JOINT VENTURE
  ARBEITSGEMEINSCHAFT
  GEMEINSCHAFTSGRÜNDUNG
  JOINT VENTURE
  KONSORTIUM
  Broader term organizace
  Micro ThesaurusMT 4016 právní forma organizací
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 6. Descriptorleasingová společnost
  Non-descriptor rental business
  entreprise de location
  Leasingunternehmen
  LEASINGGESELLSCHAFT
  Broader term obor podnikání
  Micro ThesaurusMT 4011 třídění podniků
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 7. Descriptormalý podnik
  Non-descriptor small business
  petite entreprise
  Kleinunternehmen
  SMALL ENTERPRISE
  Narrower term mikropodnik
  Broader term malé a střední podniky
  Micro ThesaurusMT 4011 třídění podniků
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (3) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (1) - Studie
  (1) - Výzkumné zprávy
  subject heading

  subject heading

 8. Descriptormikropodnik
  Non-descriptor micro-enterprise
  microentreprise
  Kleinstunternehmen
  MICRO-BUSINESS
  MICRO-ENTREPRISE
  Broader term malý podnik
  Micro ThesaurusMT 4011 třídění podniků
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Odborné zprávy
  (1) - Studie
  (1) - Výzkumné zprávy
  subject heading

  subject heading

 9. Descriptornadnárodní společnost
  Non-descriptor multinational enterprise
  entreprise multinationale
  multinationales Unternehmen
  MEZINÁRODNÍ PODNIK
  MNOHONÁRODNÍ SPOLEČNOST
  MULTINACIONÁLNÍ KORPORACE
  NADNÁRODNÍ FIRMA
  NADNÁRODNÍ KORPORACE
  MULTINATIONAL
  MULTINATIONAL COMPANY
  MULTINATIONAL CORPORATION
  MULTINATIONALE
  SOCIÉTÉ MULTINATIONALE
  MULTI
  MULTINATIONALE GESELLSCHAFT
  Broader term druh podniku
  Micro ThesaurusMT 4011 třídění podniků
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (12) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Eseje
  (6) - Kolektivní monografie
  (19) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (2) - Příručky
  (1) - arp
  (2) - Sborníky
  (8) - Studie
  (3) - Učebnice
  subject heading

  subject heading

 10. Descriptorobecně prospěšný podnik
  Non-descriptor partly nationalised undertaking
  entreprise d'intérêt collectif
  gemeinnütziges Unternehmen
  ENTREPRISE D'INTÉRêT COLLECTIF
  PARTLY NATIONALIZED UNDERTAKING
  BESCHÄFTIGUNGSGESELLSCHAFT
  OBECNĚ PROSPĚŠNÁ SPOLEČNOST
  Broader term organizace
  Micro ThesaurusMT 4016 právní forma organizací
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (3) - Komentované zákony
  (3) - Monografie
  (2) - Příručky
  (2) - Sborníky
  (2) - Studie
  (1) - Učebnice
  (1) - Zákony
  (1) - Výzkumné zprávy
  subject heading

  subject heading