Search results

 1. Descriptorevropský volební systém
  Non-descriptor European electoral system
  système électoral européen
  Europäisches Wahlsystem
  EVROPSKÁ VOLEBNÍ SOUSTAVA
  EVROPSKÉ VOLEBNÍ PRÁVO
  JEDNOTNÝ VOLEBNÍ POSTUP SPOLEČENSTVÍ
  KOMUNITÁRNÍ VOLEBNÍ PRÁVO
  COMMUNITY ELECTORAL LAW
  UNIFORM ELECTORAL PROCEDURE
  DROIT ÉLECTORAL COMMUNAUTAIRE
  PROCÉDURE ÉLECTORALE UNIFORME
  EINHEITLICHES WAHLVERFAHREN
  GEMEINSCHAFTLICHES WAHLRECHT
  Broader term volební systém
  Micro ThesaurusMT 0416 volební soustava
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Kolektivní monografie
  (2) - Monografie
  (2) - Sborníky
  (1) - Slovníky naučné speciální
  (2) - Studie
  (1) - Zákony
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptorvolební systém
  Non-descriptor electoral system
  système électoral
  Wahlsystem
  Narrower term zakázaná volba
  doplňovací volby
  referendum
  plebiscit
  všeobecné volební právo
  evropský volební systém
  volební reforma
  Broader term 0416 volební soustava
  Micro ThesaurusMT 0416 volební soustava
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (8) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Almanachy
  (2) - Encyklopedie
  (5) - Jednací řády
  (1) - Judikáty
  (4) - Komentované zákony
  (9) - Kolektivní monografie
  (72) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (24) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (1) - Ročenky - monografie
  (12) - Sborníky
  (12) - Separáty
  (6) - Skripta
  (2) - Slovníky naučné speciální
  (50) - Studie
  (10) - Učebnice
  (1) - Úvahy
  (1) - Zákoníky
  (13) - Zákony
  (2) - Statistiky
  (2) - Nařízení
  (1) - CD-ROM
  (9) - Parlamentní materiály
  subject heading

  subject heading