Search results

 1. Descriptor1231 mezinárodní právo
  Non-descriptor international law
  droit international
  Internationales Recht
  Narrower term mezinárodní právo
  mezinárodní právo soukromé
  mezinárodní právo veřejné
  mezinárodní hospodářské právo
  mezinárodní pracovní právo
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (5) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Učebnice
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptormezinárodní hospodářské právo
  Non-descriptor international economic law
  droit international économique
  internationales Wirtschaftsrecht
  MEZINÁRODNÍ EKONOMICKÉ PRÁVO
  DROIT ÉCONOMIQUE INTERNATIONAL
  Narrower term mezinárodní obchodní právo
  Broader term 1231 mezinárodní právo
  Micro ThesaurusMT 1231 mezinárodní právo
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (7) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Komentované zákony
  (11) - Monografie
  (2) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (2) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (6) - Studie
  (10) - Učebnice
  (1) - Zákony
  (1) - Konferenční materiály
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptormezinárodní pracovní právo
  Non-descriptor international labour law
  droit international du travail
  internationales Arbeitsrecht
  MEZINÁRODNÍ PRACOVNÍ ZÁKONY
  Broader term 1231 mezinárodní právo
  Micro ThesaurusMT 1231 mezinárodní právo
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Bibliografie
  (4) - Encyklopedie
  (1) - Judikáty
  (19) - Monografie
  (2) - Příručky
  (5) - Učebnice
  (1) - Zákony
  (6) - Konferenční materiály
  (1) - Statistiky
  (1) - Soubor dokumentů
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptormezinárodní právo
  Non-descriptor international law
  droit international
  internationales Recht
  INTERNATIONALES PROZEßRECHT
  Narrower term mezinárodní-vnitrostátní právo
  Broader term 1231 mezinárodní právo
  Micro ThesaurusMT 1231 mezinárodní právo
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (8) - Subject terms file
  Bibl.records (3) - Almanachy
  (1) - Bibliografie
  (5) - Deklarace
  (1) - E-kniha
  (6) - Encyklopedie
  (2) - Eseje
  (1) - Korespondence
  (8) - Komentované zákony
  (3) - Literatura faktu
  (17) - Kolektivní monografie
  (199) - Monografie
  (8) - Odborné zprávy
  (45) - Příručky
  (1) - Projevy
  (6) - Přednášky
  (9) - Rejstříky
  (76) - Ročenky - monografie
  (37) - Sborníky
  (1) - Separáty
  (3) - Skripta
  (5) - Slovníky naučné speciální
  (1) - Staré tisky
  (63) - Studie
  (1) - Slovníky jazykové výkladové
  (65) - Učebnice
  (1) - Úvahy
  (1) - Sbírky zákonů
  (10) - Zákony
  (1) - Zákonná opatření
  (7) - Konferenční materiály
  (9) - Ročenky
  (1) - Mapy
  (11) - Charty
  (38) - Mezinárodní dohody
  (5) - Smlouvy
  (1) - CD-ROM
  (294) - Soubor dokumentů
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  (1) - Neurčeno
  subject heading

  subject heading

 5. Descriptormezinárodní právo soukromé
  Non-descriptor private international law
  droit international privé
  internationales Privatrecht
  INTERNATIONAL CIVIL LAW
  DROIT CIVIL INTERNATIONAL
  INTERNATIONALES ZIVILRECHT
  Narrower term identifikační průkaz
  cizinecké právo
  státní občanství
  sídlo právnické osoby
  státní občan
  občan Společenství
  smíšené manželství
  Broader term 1231 mezinárodní právo
  Micro ThesaurusMT 1231 mezinárodní právo
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (9) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Antologie
  (13) - Komentované zákony
  (4) - Kolektivní monografie
  (27) - Monografie
  (5) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (4) - Ročenky - monografie
  (6) - Sborníky
  (1) - Separáty
  (2) - Skripta
  (13) - Studie
  (37) - Učebnice
  (1) - Zákoníky
  (1) - Sbírky zákonů
  (9) - Zákony
  (1) - Mezinárodní dohody
  (2) - Soubor dokumentů
  subject heading

  subject heading

 6. Descriptormezinárodní právo veřejné
  Non-descriptor public international law
  droit international public
  Völkerrecht
  ÜBERSTAATLICHES RECHT
  VÖLKERGEWOHNHEITSRECHT
  Narrower term letecké právo
  kosmické právo
  mořské právo
  vnitrostátní právo
  územní suverenita
  volný pohyb osob
  mezinárodní právní odpovědnost
  suverenita státu
  supranacionalita
  Broader term 1231 mezinárodní právo
  Micro ThesaurusMT 1231 mezinárodní právo
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (13) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Deklarace
  (2) - Komentované zákony
  (3) - Kolektivní monografie
  (23) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (2) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (5) - Ročenky - monografie
  (79) - Sborníky
  (3) - Skripta
  (5) - Slovníky naučné speciální
  (12) - Studie
  (40) - Učebnice
  (1) - Výbor z díla
  (3) - Zákony
  (1) - Zákonná opatření
  (1) - Mezinárodní dohody
  (1) - Smlouvy
  (5) - Parlamentní materiály
  (2) - Soubor dokumentů
  subject heading

  subject heading

 7. Descriptormezinárodní-vnitrostátní právo
  Non-descriptor international law - national law
  droit international-droit interne
  internationales Recht/innerstaatliches Recht
  MEZINÁRODNÍ SMLOUVY A VNITROSTÁTNÍ PRÁVO
  VZTAH MEZINÁRODNÍHO A VNITROSTÁTNÍHO PRÁVA
  NATIONAL LAW - INTERNATIONAL LAW
  DROIT NATIONAL-DROIT INTERNATIONAL
  INTERNATIONALES RECHT-INNERSTAATLICHES RECHT
  NATIONALES RECHT-INTERNATIONALES RECHT
  NATIONALES RECHT/INTERNATIONALES RECHT
  Broader term mezinárodní právo
  Micro ThesaurusMT 1231 mezinárodní právo
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Komentované zákony
  (2) - Monografie
  (1) - Příručky
  (1) - Ročenky - monografie
  (1) - Sborníky
  (1) - Studie
  (3) - Učebnice
  (1) - Smlouvy
  subject heading

  subject heading

 8. Descriptormořské právo
  Non-descriptor law of the sea
  droit de la mer
  Seerecht
  MEZINÁRODNÍ MOŘSKÉ PRÁVO
  INTERNATIONAL MARITIME LAW
  DROIT INTERNATIONAL MARITIME
  INTERNATIONALES SEERECHT
  SEEGERICHT
  SEEGERICHTSBARKEIT
  Narrower term vnitrostátní vody
  svoboda plavby
  mořská oblast
  námořní policie
  svoboda volného moře
  výlučná ekonomická zóna
  pobřežní vody
  souostroví
  Broader term mezinárodní právo veřejné
  Micro ThesaurusMT 1231 mezinárodní právo
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (16) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Deklarace
  (1) - Encyklopedie
  (1) - Kolektivní monografie
  (6) - Monografie
  (1) - Příručky
  (2) - Studie
  (1) - Učebnice
  (1) - Zákoníky
  (1) - Zákony
  (5) - Konferenční materiály
  (1) - Mezinárodní dohody
  (12) - Soubor dokumentů
  subject heading

  subject heading

 9. Descriptortrestný čin proti lidskosti
  Non-descriptor crime against humanity
  crime contre l'humanité
  Verbrechen gegen die Menschlichkeit
  GENOCIDA
  GENOCIDIUM
  HOLOKAUST
  KONCENTRAČNÍ TÁBOR
  VYHLAZOVACÍ TÁBOR
  ZLOČIN PROTI LIDSKOSTI
  ZLOČIN VE SMYSLU MEZINÁRODNÍHO PRÁVA
  HOLOCAUST
  CRIME UNDER INTERNATIONAL LAW
  GENOCIDE
  CRIME DE DROIT INTERNATIONAL
  GÉNOCIDE
  HOLOCAUSTE
  HOLOCAUST
  VERSTOß GEGEN DAS VÖLKERRECHT
  VÖLKERMORD
  Broader term mezinárodní humanitární právo
  Micro ThesaurusMT 1236 práva a svobody
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Beletrie
  (1) - Bibliografie
  (41) - Biografie
  (7) - Eseje
  (1) - Korespondence
  (111) - Literatura faktu
  (26) - Memoáry
  (7) - Kolektivní monografie
  (98) - Monografie
  (4) - Obrazová publikace
  (2) - Odborné zprávy
  (1) - Příručky
  (5) - Projevy
  (2) - arp
  (1) - Rozhovory
  (29) - Sborníky
  (4) - Seznamy
  (2) - Slovníky naučné speciální
  (33) - Studie
  (3) - Učebnice
  (3) - Úvahy
  (1) - Zákoníky
  (1) - Komuniké
  (2) - Mezinárodní dohody
  (13) - Soubor dokumentů
  (1) - Neurčeno
  subject heading

  subject heading