Search results

 1. Descriptormezinárodní právo soukromé
  Non-descriptor private international law
  droit international privé
  internationales Privatrecht
  INTERNATIONAL CIVIL LAW
  DROIT CIVIL INTERNATIONAL
  INTERNATIONALES ZIVILRECHT
  Narrower term identifikační průkaz
  cizinecké právo
  státní občanství
  sídlo právnické osoby
  státní občan
  občan Společenství
  smíšené manželství
  Broader term 1231 mezinárodní právo
  Micro ThesaurusMT 1231 mezinárodní právo
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (9) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Antologie
  (13) - Komentované zákony
  (4) - Kolektivní monografie
  (28) - Monografie
  (6) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (4) - Ročenky - monografie
  (6) - Sborníky
  (1) - Separáty
  (2) - Skripta
  (13) - Studie
  (37) - Učebnice
  (1) - Zákoníky
  (1) - Sbírky zákonů
  (10) - Zákony
  (1) - Mezinárodní dohody
  (2) - Soubor dokumentů
  subject heading

  subject heading