Search results

 1. Descriptorrozvojová politika
  Non-descriptor development policy
  politique de développement
  Entwicklungspolitik
  OPATŘENÍ NA PODPORU ROZVOJE
  POLITIKA RŮSTU
  ROZVOJOVÁ STRATEGIE
  DEVELOPMENT STRATEGY
  GROWTH POLICY
  POLITIQUE DE CROISSANCE
  STRATÉGIE DE DÉVELOPPEMENT
  ENTWICKLUNGSSTRATEGIE
  WACHSTUMSPOLITIK
  Narrower term hospodářské priority
  trvale udržitelný rozvoj
  Broader term hospodářská politika
  Micro ThesaurusMT 1606 hospodářská politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (11) - Subject terms file
  Bibl.records (4) - Kolektivní monografie
  (7) - Monografie
  (4) - Odborné zprávy
  (4) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (9) - Studie
  (1) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptorurbanismus
  Non-descriptor town planning
  urbanisme
  Stadtplanung
  ROZVOJ MĚSTA
  TOWN DEVELOPMENT
  URBAN DEVELOPMENT POLICY
  URBAN PLANNING
  AMÉNAGEMENT URBAIN
  POLITIQUE D'AMÉNAGEMENT URBAIN
  STÄDTEBAUPOLITIK
  STÄDTEPLANUNG
  Narrower term hospodaření města
  kolektivní vybavenost
  zelená plocha
  trh s pozemky
  plán výstavby
  problematika měst
  zákon o urbanismu
  obnova města
  výstavba měst
  městská infrastruktura
  městský architekt
  stavební pozemek
  průmyslový pozemek
  urbanizace
  cena pozemku
  venkovské společenství
  městské společenství
  Broader term 2846 urbanismus a výstavba
  Micro ThesaurusMT 2846 urbanismus a výstavba
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (21) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Atlasy
  (1) - Encyklopedie
  (2) - Eseje
  (5) - Komentované zákony
  (6) - Kolektivní monografie
  (33) - Monografie
  (4) - Obrazová publikace
  (3) - Odborné zprávy
  (6) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (11) - Sborníky
  (2) - Slovníky naučné speciální
  (9) - Studie
  (1) - Učebnice
  (1) - Úvahy
  (3) - Zákoníky
  (1) - Zákony
  (1) - Konferenční materiály
  (3) - Katalogy
  (1) - Charty
  (1) - Plány
  (1) - PERIODIKA - Souborný záznam periodika
  subject heading

  subject heading