Search results

 1. Descriptorsociálně znevýhodněná vrstva
  Non-descriptor socially disadvantaged class
  catégorie sociale défavorisée
  sozial benachteiligte Klasse
  ČTVRTÝ SVĚT
  SOCIÁLNĚ ZNEVÝHODNĚNÁ TŘÍDA
  TŘÍDA NEJCHUDŠÍCH
  ZNEVÝHODNĚNÁ SPOLEČENSKÁ TŘÍDA
  FOURTH WORLD
  DEPRIVED PERSONS
  DISADVANTAGED CATEGORIES
  UNDERCLASS
  CLASSE SOCIALE DÉFAVORISÉE
  QUART MONDE
  BENACHTEILIGTE SOZIALE GRUPPE
  BENACHTEILIGTE SOZIALE SCHICHT
  VIERTE WELT
  Broader term společenská struktura
  Micro ThesaurusMT 2821 sociální rámec
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Eseje
  (5) - Kolektivní monografie
  (3) - Monografie
  (3) - Příručky
  (3) - Přednášky
  (5) - Sborníky
  (11) - Studie
  (2) - Učebnice
  (1) - Zákony
  (1) - Audiovizuální dokumenty
  (2) - Výzkumné zprávy
  (1) - Vládní materiály
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptorspolečenská třída
  Non-descriptor social class
  classe sociale
  soziale Schicht
  SOCIÁLNÍ SKUPINA
  SOCIÁLNÍ TŘÍDA
  SOCIÁLNÍ VRSTVA
  SPOLEČENSKÁ SKUPINA
  SPOLEČENSKÁ VRSTVA
  SOCIAL MILIEU
  SOCIO-ECONOMIC GROUP
  GROUPE SOCIAL
  MILIEU SOCIAL
  GESELLSCHAFTSSCHICHT
  SOZIALE KLASSE
  Narrower term deklasovaná třída
  vedoucí třída
  nižší třída
  střední třída
  dělnická třída
  rolnická třída
  horní třída
  Broader term společenská struktura
  Micro ThesaurusMT 2821 sociální rámec
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (9) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Bibliografie
  (1) - Biografie
  (4) - Eseje
  (1) - Memoáry
  (4) - Kolektivní monografie
  (52) - Monografie
  (3) - Přednášky
  (2) - Rozhovory
  (14) - Sborníky
  (3) - Slovníky naučné speciální
  (19) - Studie
  (6) - Učebnice
  (2) - Úvahy
  (5) - Výbor z díla
  (1) - Sebrané spisy
  (1) - Výzkumné zprávy
  subject heading

  subject heading