Search results

 1. Descriptor2431 pojišťovnictví
  Non-descriptor insurance
  assurance
  Versicherungswesen
  Narrower term pojištění
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptordopravní pojištění
  Non-descriptor transport insurance
  assurance transport
  Transportversicherung
  Narrower term pojištění motorových vozidel
  námořní pojištění
  Broader term pojištění
  Micro ThesaurusMT 2431 pojišťovnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (5) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Monografie
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptordůchodové pojištění
  Non-descriptor pension scheme
  assurance vieillesse
  Altersversicherung
  DŮCHOD
  DŮCHODOVÝ PROGRAM
  PENZIJNÍ POJIŠTĚNÍ
  STATE PENSION
  OCCUPATIONAL PENSION
  OLD AGE PENSION
  RETIREMENT PENSION
  ALLOCATION VIEILLESSE
  PENSION DE RETRAITE
  PENSION DE VIEILLESSE
  RETRAITE
  ALTERSRUHEGELD
  RENTENVERSICHERUNG
  PENSIONSVERSICHERUNG
  RUHEGEHALT
  RUHEGELD
  Narrower term kumulování dávek
  penzijní připojištění
  převod práva na důchod
  Broader term sociální dávky
  Micro ThesaurusMT 2836 sociální ochrana
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (7) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Judikáty
  (48) - Komentované zákony
  (5) - Kolektivní monografie
  (26) - Monografie
  (8) - Odborné zprávy
  (68) - Příručky
  (2) - Přednášky
  (10) - Ročenky - monografie
  (9) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (37) - Studie
  (11) - Učebnice
  (7) - Zákoníky
  (62) - Zákony
  (1) - Závěrečné účty
  (2) - Konferenční materiály
  (30) - Statistiky
  (3) - Nařízení
  (1) - Směrnice
  (1) - isn
  (1) - Vyhlášky
  (1) - CD-ROM
  (4) - Výzkumné zprávy
  (1) - Parlamentní materiály
  (4) - Plány
  (1) - Vládní materiály
  (13) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptorinvalidní pojištění
  Non-descriptor disability insurance
  assurance d'invalidité
  Invaliditätsversicherung
  ČÁSTEČNÝ INVALIDNÍ DŮCHOD
  INVALIDNÍ DŮCHOD
  POJIŠTĚNÍ PRO PŘÍPAD PRACOVNÍ NESCHOPNOSTI
  POJIŠTĚNÍ PROTI TĚLESNÉMU POSTIŽENÍ
  DISABILITY ALLOWANCE
  DISABILITY BENEFIT
  DISABILITY PENSION
  INVALIDITY INSURANCE
  ALLOCATION D'INVALIDITÉ
  PENSION D'INVALIDITÉ
  ERWERBSUNFÄHIGKEITSRENTE
  INVALIDENVERSICHERUNG
  LEISTUNG BEI INVALIDITÄT
  Broader term sociální dávky
  Micro ThesaurusMT 2836 sociální ochrana
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Judikáty
  (6) - Komentované zákony
  (1) - Kolektivní monografie
  (2) - Monografie
  (5) - Odborné zprávy
  (9) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (1) - Sborníky
  (6) - Studie
  (3) - Zákoníky
  (6) - Zákony
  (3) - Konferenční materiály
  subject heading

  subject heading

 5. Descriptornámořní pojištění
  Non-descriptor marine insurance
  assurance maritime
  Seetransportversicherung
  SEEVERSICHERUNG
  Broader term dopravní pojištění
  Micro ThesaurusMT 2431 pojišťovnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Monografie
  subject heading

  subject heading

 6. Descriptorpodpora v nezaměstnanosti
  Non-descriptor unemployment insurance
  assurance chômage
  Arbeitslosenversicherung
  PODPORA
  PŘÍSPĚVEK NA ZAMĚSTNANOST
  UNEMPLOYMENT BENEFIT
  ALLOCATION DE CHÔMAGE
  ARBEITSLOSENGELD
  ARBEITSLOSENHILFE
  ARBEITSLOSENUNTERSTÜTZUNG
  Broader term sociální dávky
  Micro ThesaurusMT 2836 sociální ochrana
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (4) - Komentované zákony
  (3) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (4) - Příručky
  (3) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (5) - Studie
  (7) - Učebnice
  (1) - Zákoníky
  (6) - Zákony
  (1) - Výzkumné zprávy
  subject heading

  subject heading

 7. Descriptorpojištění
  Non-descriptor insurance
  assurance
  Versicherung
  VERSICHERUNGSSCHUTZ
  Narrower term pojišťovna
  pojistná smlouva
  pojistné právo
  zajištění
  pojišťění vývozních úvěrů
  úrazové pojištění
  pojištění majetku
  pojištění osob
  společné pojištění
  zemědělské pojištění
  úvěrové pojištění
  pojištění proti škodě
  povinné pojištění
  profese v pojišťovnictví
  soukromé pojištění
  státní pojištění
  pojištění zákonné odpovědnosti
  dopravní pojištění
  životní pojištění
  Broader term 2431 pojišťovnictví
  Micro ThesaurusMT 2431 pojišťovnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (23) - Subject terms file
  Bibl.records (13) - Komentované zákony
  (2) - Kolektivní monografie
  (23) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (22) - Příručky
  (17) - Přednášky
  (3) - Sborníky
  (1) - Slovníky jazykové překladové
  (3) - Slovníky naučné speciální
  (8) - Studie
  (8) - Učebnice
  (6) - Zákoníky
  (18) - Zákony
  (4) - Konferenční materiály
  (1) - Statistiky
  (1) - Smlouvy
  (2) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading

 8. Descriptorpojištění majetku
  Non-descriptor property insurance
  assurance des biens
  Sachversicherung
  Broader term pojištění
  Micro ThesaurusMT 2431 pojišťovnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Monografie
  (3) - Příručky
  (2) - Učebnice
  (1) - Statistiky
  subject heading

  subject heading

 9. Descriptorpojištění motorových vozidel
  Non-descriptor motor vehicle insurance
  assurance automobile
  Kraftfahrzeugversicherung
  SDRUŽENÉ POJIŠTĚNÍ
  COMPREHENSIVE INSURANCE
  ASSURANCE AU TIERS
  ASSURANCE TOUS RISQUES
  KFZ-VERSICHERUNG
  TEILKASKOVERSICHERUNG
  VOLLKASKOVERSICHERUNG
  Broader term dopravní pojištění
  Micro ThesaurusMT 2431 pojišťovnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Komentované zákony
  (2) - Monografie
  (1) - Zákoníky
  (1) - Vyhlášky
  subject heading

  subject heading