Search results

 1. Descriptorosvojování vědomostí
  Non-descriptor learning
  acquisition des connaissances
  Wissenserwerb
  OSVOJOVÁNÍ POZNATKŮ
  STUDIUM
  UČENÍ
  UTVÁŘENÍ DOVEDNOSTÍ
  ZÍSKÁVÁNÍ VĚDOMOSTÍ
  ERWERB VON KENNTNISSEN
  LERNEN
  Broader term školní práce
  Micro ThesaurusMT 3216 organizace školství
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Eseje
  (2) - Monografie
  (2) - Příručky
  (2) - Sborníky
  (1) - Studie
  (1) - Učebnice
  (1) - Výzkumné zprávy
  subject heading

  subject heading