Search results

 1. Descriptor5636 lesnictví
  Non-descriptor forestry
  forêt
  Wald
  Narrower term lesnická ekonomika
  les
  lesnická politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptoragrolesnictví
  Non-descriptor agroforestry
  agroforesterie
  Agro-Forstwirtschaft
  AGROLESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
  AGROLESNICKÝ SYSTÉM
  PASTEVECKO-LESNÍ HOSPODÁŘSTVÍ
  ZEMĚDĚLSKÉ LESNICTVÍ
  AGROFORESTRY SYSTEM
  AGROSILVICULTURE
  FARM FORESTRY
  AGROSYLVICULTURE
  SYSTèME AGROFORESTIER
  SYSTèME AGROSYLVICOLE
  WALDBEWEIDUNG
  WALD-WEIDEWIRTSCHAFT
  Broader term systém hospodaření
  Micro ThesaurusMT 5616 systémy hospodaření
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Sborníky
  (1) - Směrnice
  subject heading

  subject heading

 3. 3.les

  Descriptorles
  Non-descriptor forest
  forêt
  Wald
  LESNATÁ KRAJINA
  LESNATÉ ÚZEMÍ
  WOODLAND
  Narrower term roztříděný les
  semenný les
  výmladkový les
  přírodní les
  lesní výsadba
  strom
  tropický les
  boreální les
  mediteránní les
  les mírného pásma
  Broader term 5636 lesnictví
  Micro ThesaurusMT 5636 lesnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (13) - Subject terms file
  Bibl.records (4) - Komentované zákony
  (13) - Monografie
  (1) - Obrazová publikace
  (5) - Odborné zprávy
  (2) - Příručky
  (4) - Sborníky
  (1) - Slovníky naučné speciální
  (20) - Studie
  (10) - Statistiky
  (1) - Směrnice
  (2) - Normy
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptorlesní výsadba
  Non-descriptor forest plantation
  forêt plantée
  angelegter Wald
  KULTURNÍ LES
  LESNÍ PLANTÁŽ
  VÝSADBA LESA
  PLANTED FOREST
  Broader term les
  Micro ThesaurusMT 5636 lesnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (4) - Monografie
  (1) - Příručky
  (2) - Statistiky
  subject heading

  subject heading

 5. Descriptorpřírodní les
  Non-descriptor natural forest
  forêt naturelle
  Naturwald
  NATÜRLICHER WALD
  Broader term les
  Micro ThesaurusMT 5636 lesnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Eseje
  subject heading

  subject heading

 6. Descriptorroztříděný les
  Non-descriptor classified forest
  forêt classée
  geschützter Wald
  CHRÁNĚNÝ LES
  KLASIFIKOVANÝ LES
  PROTECTED FOREST
  GESCHÜTZTES WALDGEBIET
  Broader term les
  Micro ThesaurusMT 5636 lesnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading