Search results

 1. Descriptorsrážky ze mzdy
  Non-descriptor deduction at source
  retenue à la source
  Quellensteuer
  SRÁŽKY Z PLATU
  ZÁLOHOVÁ SRÁŽKA
  ADVANCE DEDUCTION
  PRIOR DEDUCTION
  PRÉCOMPTE
  VORABZUG
  Broader term mzda
  Micro ThesaurusMT 4421 práce a mzdy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Komentované zákony
  (2) - Monografie
  (10) - Příručky
  (1) - Studie
  subject heading

  subject heading