Search results

 1. Descriptorpojištění
  Non-descriptor insurance
  assurance
  Versicherung
  VERSICHERUNGSSCHUTZ
  Narrower term pojišťovna
  pojistná smlouva
  pojistné právo
  zajištění
  pojišťění vývozních úvěrů
  úrazové pojištění
  pojištění majetku
  pojištění osob
  společné pojištění
  zemědělské pojištění
  úvěrové pojištění
  pojištění proti škodě
  povinné pojištění
  profese v pojišťovnictví
  soukromé pojištění
  státní pojištění
  pojištění zákonné odpovědnosti
  dopravní pojištění
  životní pojištění
  Broader term 2431 pojišťovnictví
  Micro ThesaurusMT 2431 pojišťovnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (23) - Subject terms file
  Bibl.records (13) - Komentované zákony
  (2) - Kolektivní monografie
  (23) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (22) - Příručky
  (17) - Přednášky
  (3) - Sborníky
  (1) - Slovníky jazykové překladové
  (3) - Slovníky naučné speciální
  (8) - Studie
  (8) - Učebnice
  (6) - Zákoníky
  (18) - Zákony
  (4) - Konferenční materiály
  (1) - Statistiky
  (1) - Smlouvy
  (2) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptorzdravotní pojištění
  Non-descriptor health insurance
  assurance maladie
  Krankenversicherung
  NEMOCENSKÁ
  NEMOCENSKÉ POJIŠTĚNÍ
  PŘÍSPĚVEK V NEMOCI
  MEDICAL INSURANCE
  SICKNESS BENEFIT
  ALLOCATION DE MALADIE
  GESETZLICHE KRANKENVERSICHERUNG
  KRANKENGELD
  KRANKENHILFE
  PRIVATE KRANKENVERSICHERUNG
  VERSICHERUNGSSCHUTZ BEI KRANKHEIT
  Broader term sociální dávky
  Micro ThesaurusMT 2836 sociální ochrana
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Encyklopedie
  (1) - Jednací řády
  (7) - Judikáty
  (54) - Komentované zákony
  (3) - Kolektivní monografie
  (24) - Monografie
  (13) - Odborné zprávy
  (112) - Příručky
  (4) - Přednášky
  (3) - Ročenky - monografie
  (5) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (2) - Seznamy
  (4) - Slovníky naučné speciální
  (29) - Studie
  (8) - Učebnice
  (1) - Úvahy
  (10) - Zákoníky
  (85) - Zákony
  (1) - Závěrečné účty
  (1) - Konferenční materiály
  (53) - Statistiky
  (4) - Nařízení
  (1) - isn
  (1) - Vyhlášky
  (3) - Smlouvy
  (1) - CD-ROM
  (5) - Výzkumné zprávy
  (1) - Vládní materiály
  (17) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading