Search results

 1. Descriptorsoudní řízení
  Non-descriptor judicial proceedings
  procédure judiciaire
  Gerichtsverfahren
  KONEC SOUDNÍHO PROCESU
  PRÁVNÍ PROCES
  PRÁVNÍ ŘÁD
  PRÁVNÍ ŘÍZENÍ
  SOUDNÍ PROCES
  SOUDNÍ ŘÁD
  UPUŠTĚNÍ OD SOUDNÍHO PROCESU
  ZASTAVENÍ SOUDNÍHO PROCESU
  COURT PROCEEDINGS
  DISCONTINUANCE OF JUDICIAL PROCEEDINGS
  END OF JUDICIAL PROCEEDINGS
  JUDICIAL PROCEDURE
  LEGAL PROCEDURE
  LEGAL PROCEEDINGS
  WITHDRAWAL OF JUDICIAL PROCEEDINGS
  ABANDON DE LA PROCÉDURE
  FIN DE LA PROCÉDURE
  PROCÉDURE GÉNÉRALE
  ABBRUCH DES VERFAHRENS
  VERFAHRENSENDE
  VERFAHRENSRECHT
  Narrower term občanskoprávní řízení
  trestní řízení
  přípustnost řízení
  výslech
  právo na obhajobu
  důkaz
  zvláštní řízení
  rozhodčí řízení
  nevyřízené soudní spory
  soudní příkaz
  soudní přezkum
  Broader term 1221 soudnictví
  Micro ThesaurusMT 1221 soudnictví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (14) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Beletrie
  (5) - Biografie
  (1) - Eseje
  (1) - Jednací řády
  (29) - Judikáty
  (91) - Komentované zákony
  (12) - Literatura faktu
  (1) - Memoáry
  (15) - Kolektivní monografie
  (99) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (57) - Příručky
  (7) - Přednášky
  (1) - Rozhovory
  (14) - Sborníky
  (3) - Separáty
  (5) - Skripta
  (5) - Staré tisky
  (54) - Studie
  (28) - Učebnice
  (1) - Úvahy
  (1) - Výbor z díla
  (15) - Zákoníky
  (50) - Zákony
  (1) - Zákonná opatření
  (1) - Katalogy
  (2) - Statistiky
  (4) - Nařízení
  (1) - Vyhlášky
  (3) - Smlouvy
  (2) - CD-ROM
  (21) - Soubor dokumentů
  subject heading

  subject heading