Search results

 1. 1.Ecosoc

  DescriptorEcosoc
  Non-descriptor Ecosoc
  Ecosoc
  Ecosoc
  ECE
  EHK
  EVROPSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMISE
  EVROPSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMISE OSN
  HOSPODÁŘSKÁ A SOCIÁLNÍ RADA OSN
  HOSPODÁŘSKÁ KOMISE OSN PRO AFRIKU
  HOSPODÁŘSKÁ KOMISE OSN PRO ASII A DÁLNÝ VÝCHOD
  HOSPODÁŘSKÁ KOMISE OSN PRO ASII A PACIFIK
  HOSPODÁŘSKÁ KOMISE OSN PRO ASII A TICHOMOŘÍ
  HOSPODÁŘSKÁ KOMISE OSN PRO EVROPU
  HOSPODÁŘSKÁ KOMISE OSN PRO LATINSKOU AMERIKU A KARIBSKOU OBLAST
  HOSPODÁŘSKÁ KOMISE OSN PRO LATINSKOU AMERIKU A OBLAST TICHOMOŘÍ
  HOSPODÁŘSKÁ KOMISE OSN PRO ZÁPADNÍ ASII
  PORADNÍ SBOR PRO VYUŽITÍ VĚDY A TECHNOLOGIE PRO ROZVOJ
  VÝBOR PRO VĚDU A TECHNIKU VE SLUŽBÁCH ROZVOJE
  ACASTD
  ADVISORY COMMITTEE FOR APPLICATION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR DEVELOPMENT
  ECAFE
  ECE
  ECLAC
  ESCAP
  UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR AFRICA
  UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR ASIA AND THE FAR EAST
  UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE
  UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN
  UNITED NATIONS ECONOMIC AND SOCIAL COMMISSION FOR ASIA AND THE PACIFIC
  UNITED NATIONS ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL
  CCASTD
  CEA
  CEAEO
  CEE ONU
  CEPALC
  CESAP
  COMITÉ DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNIQUE AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT
  COMMISSION ÉCONOMIQUE DES NATIONS UNIES POUR L'AFRIQUE
  COMMISSION ÉCONOMIQUE DES NATIONS UNIES POUR L'AMÉRIQUE LATINE ET LES CARAïBES
  COMMISSION ÉCONOMIQUE DES NATIONS UNIES POUR L'ASIE ET LE PACIFIQUE
  COMMISSION ÉCONOMIQUE DES NATIONS UNIES POUR L'ASIE OCCIDENTALE
  COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'EUROPE
  CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL ONU
  CSTD
  CCASTD
  ECA
  ECAFE
  ECLAC
  ESCAP
  EWG UNO
  WIRTSCHAFTS- UND SOZIALRAT UNO
  WIRTSCHAFTSKOMMISSION DER VEREINTEN NATIONEN FÜR AFRIKA
  WIRTSCHAFTSKOMMISSION DER VEREINTEN NATIONEN FÜR LATEINAMERIKA UND DIE KARIBIK
  WIRTSCHAFTSKOMMISSION DER VEREINTEN NATIONEN FÜR WESTASIEN
  WIRTSCHAFTSKOMMISSION FÜR EUROPA
  Broader term Organizace spojených národů
  Micro ThesaurusMT 7606 Spojené národy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (8) - Adresáře
  (1) - Jednací řády
  (6) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (6) - Příručky
  (2) - Ročenky - monografie
  (5) - Studie
  (1) - Soubor dokumentů
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptorkomise OSN
  Non-descriptor UN Commission
  commission ONU
  Kommission UNO
  Broader term Organizace spojených národů
  Micro ThesaurusMT 7606 Spojené národy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptorkonference OSN
  Non-descriptor UN Conference
  conférence ONU
  Konferenz UNO
  UN-KONFERENZ
  Broader term mezinárodní konference
  Micro ThesaurusMT 0806 mezinárodní politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (3) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (1) - Studie
  (4) - Konferenční materiály
  (1) - CD-ROM
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptorkonvence OSN
  Non-descriptor UN convention
  convention ONU
  Konvention UNO
  UN-KONVENTION
  Broader term mezinárodní úmluva
  Micro ThesaurusMT 0806 mezinárodní politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Deklarace
  (2) - Monografie
  (4) - Příručky
  (2) - Sborníky
  (4) - Zákony
  (2) - Mezinárodní dohody
  (1) - Protokoly
  (11) - Soubor dokumentů
  subject heading

  subject heading

 5. Descriptormezinárodní úmluva OSN
  Non-descriptor UN international covenant
  pacte international ONU
  internationales Abkommen UNO
  MEZINÁRODNÍ PAKT OSN
  Broader term mezinárodní nástroj
  Micro ThesaurusMT 0806 mezinárodní politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Deklarace
  (1) - Monografie
  (1) - Příručky
  (1) - Studie
  (1) - Učebnice
  (1) - Zákony
  (4) - Mezinárodní dohody
  (1) - Protokoly
  (2) - Soubor dokumentů
  subject heading

  subject heading

 6. DescriptorOrganizace spojených národů
  Non-descriptor UNO
  ONU
  LEAGUE OF NATIONS
  UNO
  OSN
  SPOJENÉ NÁRODY
  SPOLEČNOST NÁRODŮ (1919-1946; OSN na činnost SN navázala)
  UNITED NATIONS
  UNITED NATIONS ORGANISATION
  NATIONS UNIES
  ORGANISATION DES NATIONS UNIES
  ORGANISATION DER VEREINTEN NATIONEN
  VEREINTE NATIONEN
  Narrower term komise OSN
  technická komise OSN
  Rada bezpečnosti OSN
  Poručenská rada OSN
  Mezinárodní soudní dvůr
  Valné shromáždění OSN
  Ecosoc
  sekretariát OSN
  stálý výbor OSN
  Mezinárodní trestní tribunál
  Mezinárodní trestní dvůr
  Broader term 7606 Spojené národy
  Micro ThesaurusMT 7606 Spojené národy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (14) - Subject terms file
  Bibl.records (3) - Adresáře
  (3) - Almanachy
  (3) - Bibliografie
  (2) - Biografie
  (9) - Deklarace
  (7) - Encyklopedie
  (5) - Jednací řády
  (3) - Literatura faktu
  (2) - Kolektivní monografie
  (98) - Monografie
  (30) - Odborné zprávy
  (27) - Příručky
  (10) - Projevy
  (4) - Přednášky
  (2) - Rejstříky
  (67) - Ročenky - monografie
  (26) - Sborníky
  (1) - Separáty
  (4) - Seznamy
  (27) - Studie
  (1) - Sylaby
  (1) - Učebnice
  (2) - Úvahy
  (1) - Zákony
  (20) - Konferenční materiály
  (10) - Ročenky
  (11) - Statistiky
  (4) - Charty
  (9) - Komuniké
  (20) - Mezinárodní dohody
  (1) - Protokoly
  (2) - isn
  (2) - Smlouvy
  (2) - CD-ROM
  (1) - Výzkumné zprávy
  (38) - Soubor dokumentů
  (3) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading

 7. DescriptorPoručenská rada OSN
  Non-descriptor UN Trusteeship Council
  Conseil de tutelle ONU
  Treuhandrat UNO
  UN-TREUHANDRAT
  Broader term Organizace spojených národů
  Micro ThesaurusMT 7606 Spojené národy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (7) - Monografie
  (2) - Příručky
  (4) - Ročenky - monografie
  (1) - CD-ROM
  subject heading

  subject heading

 8. DescriptorRada bezpečnosti OSN
  Non-descriptor UN Security Council
  Conseil de sécurité ONU
  Sicherheitsrat UNO
  UN-SICHERHEITSRAT
  Broader term Organizace spojených národů
  Micro ThesaurusMT 7606 Spojené národy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (12) - Monografie
  (5) - Příručky
  (4) - Ročenky - monografie
  (1) - Studie
  (1) - Učebnice
  (1) - CD-ROM
  (5) - Soubor dokumentů
  subject heading

  subject heading

 9. Descriptorrezoluce OSN
  Non-descriptor UN resolution
  résolution ONU
  Entschließung UNO
  USNESENÍ OSN
  UN-RESOLUTION
  Broader term rezoluce
  Micro ThesaurusMT 0806 mezinárodní politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Deklarace
  (2) - Monografie
  (2) - Sborníky
  (1) - Konferenční materiály
  (1) - Mezinárodní dohody
  (1) - Nařízení
  subject heading

  subject heading

 10. Descriptorstálý výbor OSN
  Non-descriptor UN Standing Committee
  comité permanent ONU
  Ständiger Ausschuss UNO
  STÄNDIGER AUSSCHUß UNO
  Broader term Organizace spojených národů
  Micro ThesaurusMT 7606 Spojené národy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Kolektivní monografie
  subject heading

  subject heading