Search results

 1. Descriptor3231 informace a zpracování informací
  Non-descriptor information and information processing
  information et traitement de l'information
  Information und Informationsverarbeitung
  Narrower term informace
  informační politika
  zpracování informací
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptor3236 Informatika
  Non-descriptor information technology and data processing
  informatique et traitement des données
  Informatik
  Narrower term průmysl informačních technologií
  informatika a průmysl zpracování dat
  datové právo
  zpracování dat
  počítačový systém
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (5) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptorantidiskriminační politika
  Non-descriptor anti-discriminatory measure
  lutte contre la discrimination
  Kampf gegen die Diskriminierung
  ANTIDISKRIMINAČNÍ OPATŘENÍ
  BOJ PROTI DISKRIMINACI
  DISKRIMINACE
  FORMY DISKRIMINACE
  ODSTRANĚNÍ DISKRIMINACE
  OPATŘENÍ PROTI DISKRIMINACI
  ZÁKAZ DISKRIMINACE
  ANTIDISKRIMINAČNÍ ZÁKON
  ANTI-DISCRIMINATION ACT
  DISCRIMINATION
  DISCRIMINATORY TREATMENT
  MEASURES TO COMBAT DISCRIMINATION
  DISCRIMINATION
  TRAITEMENT DISCRIMINATOIRE
  DISKRIMINIERENDE BEHANDLUNG
  Narrower term diskriminace na základě pohlaví
  ekonomická diskriminace
  jazyková diskriminace
  politická diskriminace
  rasová diskriminace
  náboženská diskriminace
  ochrana menšin
  etnická diskriminace
  xenofobie
  diskriminace na základě státní příslušnosti
  diskriminace na základě věku
  diskriminace na základě sexuální orientace
  diskriminace na základě zdravotního postižení
  Broader term 1236 práva a svobody
  Micro ThesaurusMT 1236 práva a svobody
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (15) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Almanachy
  (1) - Atlasy
  (2) - Biografie
  (1) - Deklarace
  (3) - Komentované zákony
  (1) - Literatura faktu
  (7) - Kolektivní monografie
  (24) - Monografie
  (8) - Odborné zprávy
  (10) - Příručky
  (1) - Projevy
  (7) - Sborníky
  (17) - Studie
  (1) - Výbor z díla
  (1) - Konferenční materiály
  (1) - Mezinárodní dohody
  (1) - Směrnice
  (5) - Ústavy
  (1) - Plány
  (1) - Soubor dokumentů
  (4) - Vládní materiály
  (1) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptordřevozpracující průmysl
  Non-descriptor wood industry
  industrie du bois
  Holzindustrie
  DŘEVOOBRÁBĚCÍ PRŮMYSL
  OBRÁBĚNÍ DŘEVA
  ZPRACOVÁNÍ DŘEVA
  WOOD PROCESSING
  TRAITEMENT DU BOIS
  HOLZ VERARBEITENDE INDUSTRIE
  HOLZBEARBEITUNG
  HOLZBEHANDLUNG
  HOLZVERARBEITUNG
  Narrower term průmysl papíru a celulózy
  nábytkářský průmysl
  truhlářství
  výrobky ze dřeva
  pilařský závod
  Broader term 6836 dřevozpracující průmysl
  Micro ThesaurusMT 6836 dřevozpracující průmysl
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (9) - Subject terms file
  Bibl.records (3) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (4) - Směrnice
  subject heading

  subject heading

 5. Descriptoreditace textů
  Non-descriptor word processing
  traitement de texte
  Textverarbeitung
  EDITOVÁNÍ TEXTŮ
  TEXTOVÉ EDITOVÁNÍ
  TEXTOVÝ EDITOR
  TEXTOVÝ PROCESOR
  TEXTOVÝ PROGRAM
  ZPRACOVÁNÍ TEXTŮ
  Broader term kancelářská automatizace
  Micro ThesaurusMT 3236 Informatika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (11) - Příručky
  (1) - Studie
  (2) - Učebnice
  (1) - Normy
  subject heading

  subject heading

 6. Descriptorkruté a ponižující zacházení
  Non-descriptor cruel and degrading treatment
  traitement cruel et dégradant
  grausame und erniedrigende Behandlung
  NELIDSKÉ ZACHÁZENÍ
  Broader term práva jednotlivce
  Micro ThesaurusMT 1236 práva a svobody
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (5) - Biografie
  (25) - Literatura faktu
  (3) - Memoáry
  (1) - Kolektivní monografie
  (11) - Monografie
  (1) - Přednášky
  (3) - Sborníky
  (3) - Studie
  (1) - Úvahy
  (1) - Mezinárodní dohody
  subject heading

  subject heading

 7. Descriptorléčba
  Non-descriptor therapeutics
  thérapeutique
  Therapeutik
  LÉČEBNÁ METODA
  LÉČEBNÁ PÉČE
  LÉČEBNÝ POSTUP
  LÉČENÍ
  LÉKAŘSKÝ ZÁKROK
  TERAPEUTIKA
  TERAPIE
  MEDICAL TREATMENT
  RADIOTHERAPY
  RADIOTHÉRAPIE
  TRAITEMENT MÉDICAL
  HEILBEHANDLUNG
  HEILMETHODE
  RADIOTHERAPIE
  STRAHLENBEHANDLUNG
  THERAPIE
  Broader term lékařská věda
  Micro ThesaurusMT 2841 zdraví
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Adresáře
  (1) - Beletrie
  (4) - Kolektivní monografie
  (11) - Monografie
  (2) - Odborné zprávy
  (8) - Příručky
  (1) - Přednášky
  (2) - Sborníky
  (10) - Studie
  (1) - Učebnice
  (1) - Statistiky
  (1) - Směrnice
  (1) - Vládní materiály
  (23) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading

 8. 9.mzda

  Descriptormzda
  Non-descriptor pay
  salaire
  Lohn und Gehalt
  MZDOVÝ ZÁKLAD
  PLAT
  VÝDĚLEK
  VÝPLATNÍ PÁSKA
  ZÁLOHA NA MZDU
  REMUNERATION
  SALARY
  WAGES
  PAIE
  PAYE
  RÉMUNÉRATION
  TRAITEMENT
  BESOLDUNG
  BEZÜGE
  DIENSTBEZÜGE
  ENTGELT
  GEHALT
  VERDIENST
  VERGÜTUNG
  Narrower term úkolová mzda
  hodinová mzda
  nízká mzda
  srážky ze mzdy
  Broader term odměňování za práci
  Micro ThesaurusMT 4421 práce a mzdy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (8) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Deklarace
  (17) - Komentované zákony
  (34) - Monografie
  (12) - Odborné zprávy
  (64) - Příručky
  (2) - Přednášky
  (4) - Ročenky - monografie
  (1) - Rozhovory
  (3) - Sborníky
  (1) - Separáty
  (1) - Skripta
  (30) - Studie
  (10) - Učebnice
  (2) - Úvahy
  (6) - Výbor z díla
  (3) - Zákoníky
  (26) - Zákony
  (5) - Konferenční materiály
  (20) - Statistiky
  (1) - Nařízení
  (4) - Směrnice
  (9) - Vyhlášky
  (5) - Výzkumné zprávy
  (2) - Neurčeno
  subject heading

  subject heading

 9. Descriptornakládání s odpadem
  Non-descriptor waste management
  gestion des déchets
  Abfallwirtschaft
  HOSPODAŘENÍ S ODPADEM
  ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
  SKLÁDKA ODPADU
  ÚPRAVA ODPADU
  LANDFILL SITE
  RUBBISH DUMP
  WASTE TREATMENT
  DÉCHARGE PUBLIQUE
  TRAITEMENT DES DÉCHETS
  ABFALLBEHANDLUNG
  ABFALLMANAGEMENT
  ÖFFENTLICHE DEPONIE
  Narrower term zneškodňování odpadu
  recyklace odpadu
  skladování odpadu
  Broader term 5206 ekologická politika
  Micro ThesaurusMT 5206 ekologická politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (7) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Adresáře
  (1) - Eseje
  (5) - Komentované zákony
  (3) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (11) - Příručky
  (2) - Sborníky
  (21) - Studie
  (2) - Učebnice
  (21) - Zákony
  (2) - Statistiky
  (1) - Vyhlášky
  subject heading

  subject heading