Search results

 1. Descriptorobchodní omezení
  Non-descriptor trade restriction
  restriction aux échanges
  Handelsbeschränkung
  OBCHODNÍ BARIÉRA
  OBCHODNÍ RESTRIKCE
  OMEZENÍ OBCHODU
  PŘEKÁŽKA OBCHODU
  OBSTACLE TO TRADE
  RESTRICTION ON TRADE
  TRADE BARRIER
  BARRIèRE COMMERCIALE
  ENTRAVE AUX ÉCHANGES
  OBSTACLE AUX ÉCHANGES
  HANDELSHEMMNIS
  HANDELSSCHRANKE
  Narrower term mimotarifní překážky
  celní bariéra
  vývozní omezení
  dovozní omezení
  Broader term 2021 mezinárodní obchod
  Micro ThesaurusMT 2021 mezinárodní obchod
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (8) - Subject terms file
  Bibl.records (5) - Monografie
  (1) - Příručky
  (2) - Studie
  subject heading

  subject heading