Search results

 1. DescriptorAmerická Samoa
  Non-descriptor American Samoa
  Samoa américaines
  Samoa
  UNABHÄNGIGER STAAT SAMOA
  Broader term Polynésie
  Micro ThesaurusMT 7226 Asie - Oceánie
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptorfederace
  Non-descriptor federal State
  État fédéral
  Bundesstaat
  FEDERÁLNÍ STÁT
  FEDERATIVNÍ REPUBLIKA
  FEDERATIVNÍ STÁT
  SPOLKOVÝ STÁT
  FÖDÖRATIVER STAAT
  FÖDÖRATIVSTAAT
  Narrower term členská země federace
  Broader term stát
  Micro ThesaurusMT 0406 politický rámec
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Kolektivní monografie
  (23) - Monografie
  (1) - Příručky
  (4) - Sborníky
  (1) - Separáty
  (8) - Studie
  (2) - Učebnice
  (1) - Zákony
  (1) - Katalogy
  (1) - Komuniké
  (7) - Ústavy
  (7) - Parlamentní materiály
  (1) - Soubor dokumentů
  (1) - Vládní materiály
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptorfederalismus
  Non-descriptor federalism
  fédéralisme
  Föderalismus
  FEDERALISTICKÉ HNUTÍ
  FEDERALIZAČNÍ SNAHY
  FEDERATIVNÍ USPOŘÁDÁNÍ
  FEDERATIVNÍ ZŘÍZENÍ
  KONFEDERATIVNÍ USPOŘÁDÁNÍ
  KONFEDERATIVNÍ ZŘÍZENÍ
  SPOLKOVÉ ZŘÍZENÍ
  FEDERATION OF STATES
  FÉDÉRATION D'ÉTATS
  FÖDERALISTISCHER STAAT
  Broader term politický režim
  Micro ThesaurusMT 0406 politický rámec
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Almanachy
  (1) - Čítanky
  (3) - Eseje
  (2) - Jednací řády
  (1) - Literatura faktu
  (1) - Kolektivní monografie
  (35) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (5) - Příručky
  (13) - Sborníky
  (17) - Studie
  (4) - Učebnice
  (2) - Úvahy
  (1) - Zákony
  (2) - Ústavy
  (2) - Parlamentní materiály
  (1) - Soubor dokumentů
  (1) - Teze
  (1) - Vládní materiály
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptorislámský stát
  Non-descriptor Islamic State
  État islamique
  islamischer Staat
  ARABSKÝ STÁT
  MUSLIMSKÝ STÁT
  Broader term nesekularizovaný stát
  Micro ThesaurusMT 0406 politický rámec
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Biografie
  (1) - Deklarace
  (1) - E-kniha
  (3) - Literatura faktu
  (2) - Kolektivní monografie
  (30) - Monografie
  (1) - Projevy
  (1) - Ročenky - monografie
  (3) - Sborníky
  (2) - Skripta
  (2) - Slovníky naučné speciální
  (6) - Studie
  (1) - Zákony
  subject heading

  subject heading

 5. Descriptornesekularizovaný stát
  Non-descriptor non-secular State
  État confessionnel
  Staat mit Staatsreligion
  CÍRKEV NEODLOUČENÁ OD STÁTU
  KONFESIJNÍ STÁT
  STÁT SE STÁTNÍM NÁBOŽENSTVÍM
  Narrower term islámský stát
  Broader term stát
  Micro ThesaurusMT 0406 politický rámec
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (4) - Monografie
  (1) - Projevy
  (1) - Přednášky
  (1) - Sborníky
  (1) - Studie
  subject heading

  subject heading

 6. Descriptorneúčast
  Non-descriptor non-alignment
  non-alignement
  Blockfreiheit
  NEANGAŽOVANÁ ZEMĚ
  NEZÚČASTNĚNÁ ZEMĚ
  NON-ALIGNED COUNTRY
  PAYS NON ALIGNÉ
  PAYS NON ENGAGÉ
  BLOCKFREIER STAAT
  Broader term zahraniční politika
  Micro ThesaurusMT 0816 mezinárodní rovnováha
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Monografie
  (1) - Projevy
  (2) - Konferenční materiály
  subject heading

  subject heading

 7. Descriptorneutralita
  Non-descriptor neutrality
  neutralité
  Neutralität
  NESTRANNOST
  NEUTRÁLNÍ MOCNOST
  NEUTRÁLNÍ ZEMĚ
  OCHRANNÁ MOCNOST
  NEUTRAL COUNTRY
  NEUTRALISME
  PAYS NEUTRE
  NEUTRALER STAAT
  Broader term zahraniční politika
  Micro ThesaurusMT 0816 mezinárodní rovnováha
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (6) - Monografie
  (2) - Příručky
  (2) - Projevy
  (2) - Sborníky
  (7) - Studie
  (2) - Učebnice
  subject heading

  subject heading

 8. Descriptorpřidružená země
  Non-descriptor associated country
  pays associé
  assoziiertes Land
  ASOCIOVANÁ ZEMĚ
  PŘIDRUŽENÝ STÁT
  ASSOCIATED STATE
  ÉTAT ASSOCIÉ
  ASSOZIIERTER STAAT
  Broader term politika spolupráce
  Micro ThesaurusMT 0811 politika spolupráce
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Monografie
  (2) - Sborníky
  (3) - Studie
  (1) - CD-ROM
  subject heading

  subject heading

 9. Descriptorsekularismus
  Non-descriptor secularity
  laïcité
  Trennung von Kirche und Staat
  SEKULARIZMUS
  SNAHA O ZESVĚTŠTĚNÍ
  Broader term politická ideologie
  Micro ThesaurusMT 0406 politický rámec
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (4) - Subject terms file
  Bibl.records (3) - Eseje
  (4) - Kolektivní monografie
  (15) - Monografie
  (1) - Projevy
  (3) - Přednášky
  (7) - Sborníky
  (1) - Staré tisky
  (10) - Studie
  (1) - Výbor z díla
  subject heading

  subject heading

 10. Descriptorsekularizovaný stát
  Non-descriptor secular State
  État laïc
  laizistischer Staat
  ODDĚLENÍ CÍRKVE OD STÁTU
  ODLUKA CÍRKVE OD STÁTU
  SVĚTSKÝ STÁT
  ÉTAT LAïQUE
  Broader term stát
  Micro ThesaurusMT 0406 politický rámec
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Eseje
  (10) - Monografie
  (1) - Příručky
  (2) - Projevy
  (6) - Přednášky
  (3) - Sborníky
  (1) - Staré tisky
  (11) - Studie
  (6) - Úvahy
  (2) - Výbor z díla
  subject heading

  subject heading