Search results

 1. Descriptordomácí studium
  Non-descriptor home education
  éducation à domicile
  Privatunterricht
  SAMOSTUDIUM
  HOME LEARNING
  Broader term pedagogická metoda
  Micro ThesaurusMT 3206 vzdělávání a výchova
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptorlékařské vzdělávání
  Non-descriptor medical training
  enseignement médical
  medizinischer Unterricht
  ATESTACE LÉKAŘŮ
  LÉKAŘSKÁ FAKULTA
  LÉKAŘSKÁ ŠKOLA
  LÉKAŘSKÉ STUDIUM
  VETERINÁRNÍ ŠKOLA
  MEDICAL EDUCATION
  TRAINING OF DOCTORS
  FORMATION DES MÉDECINS
  ÄRZTLICHE AUSBILDUNG
  Broader term odborné školství
  Micro ThesaurusMT 3211 školství
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (3) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Učebnice
  subject heading

  subject heading

 3. Descriptorosvojování vědomostí
  Non-descriptor learning
  acquisition des connaissances
  Wissenserwerb
  OSVOJOVÁNÍ POZNATKŮ
  STUDIUM
  UČENÍ
  UTVÁŘENÍ DOVEDNOSTÍ
  ZÍSKÁVÁNÍ VĚDOMOSTÍ
  ERWERB VON KENNTNISSEN
  LERNEN
  Broader term školní práce
  Micro ThesaurusMT 3216 organizace školství
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Eseje
  (2) - Monografie
  (2) - Příručky
  (2) - Sborníky
  (1) - Studie
  (1) - Učebnice
  (1) - Výzkumné zprávy
  subject heading

  subject heading

 4. Descriptorpostgraduální studium
  Non-descriptor postgraduate education
  enseignement postuniversitaire
  postakademische Ausbildung
  NACHAKADEMISCHE AUSBILDUNG
  Broader term stupeň vzdělání
  Micro ThesaurusMT 3211 školství
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Směrnice
  subject heading

  subject heading

 5. Descriptoruniverzita
  Non-descriptor university
  université
  Universität
  BAKALÁŘSKÉ STUDIUM
  FAKULTA
  MAGISTERSKÉ STUDIUM
  UNIVERZITNÍ VZDĚLÁNÍ
  POLYTECHNIC
  UNIVERSITY EDUCATION
  UNIVERSITY INSTITUTE
  UNIVERSITY TRAINING
  ENSEIGNEMENT UNIVERSITAIRE
  FORMATION UNIVERSITAIRE
  INSTITUT UNIVERSITAIRE
  Narrower term otevřená univerzita
  Broader term vysokoškolské vzdělání
  Micro ThesaurusMT 3211 školství
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (12) - Adresáře
  (3) - Bibliografie
  (8) - Biografie
  (1) - Eseje
  (3) - Literatura faktu
  (8) - Kolektivní monografie
  (34) - Monografie
  (2) - Obrazová publikace
  (5) - Projevy
  (3) - Přednášky
  (10) - Ročenky - monografie
  (2) - Rozhovory
  (26) - Sborníky
  (94) - Seznamy
  (11) - Studie
  (1) - Tabulky
  (1) - Úvahy
  (2) - Výbor z díla
  (14) - Zákony
  (10) - Nařízení
  (2) - Soubor dokumentů
  (19) - Výroční zprávy
  (1) - Neurčeno
  subject heading

  subject heading

 6. DescriptorÚstav pro studium bezpečnosti
  Non-descriptor European Union Institute for Security Studies
  Institut d'études de sécurité de l'Union européenne
  Institut der Europäischen Union für Sicherheitsstudien
  EUISS
  ISS
  ÚSTAV EVROPSKÉ UNIE PRO STUDIUM BEZPEČNOSTI
  EUISS
  ISS
  IESUE
  IEUSS
  Broader term komunitární organizace
  Micro ThesaurusMT 1006 instituce a zaměstnanci Společenství
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Studie
  (1) - Soubor dokumentů
  subject heading

  subject heading

 7. Descriptorvzdělávání cizinců
  Non-descriptor education of foreigners
  éducation des étrangers
  Ausländerbildung
  STUDIUM CIZINCŮ
  Broader term vzdělávání
  Micro ThesaurusMT 3206 vzdělávání a výchova
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Kolektivní monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (1) - Příručky
  (4) - Studie
  (9) - Statistiky
  subject heading

  subject heading

 8. Descriptorzootechnika
  Non-descriptor zootechnics
  zootechnie
  Zootechnik
  STUDIUM HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT
  VÝZKUM HOSPODÁŘSKÝCH ZVÍŘAT
  ZOOTECHNY
  ÉTUDE DES ANIMAUX DOMESTIQUES
  RECHERCHE ANIMALIèRE
  NUTZTIERZUCHT
  Broader term chov dobytka
  Micro ThesaurusMT 5631 zemědělská činnost
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (5) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading