Search results

 1. Descriptorcenová politika
  Non-descriptor prices policy
  politique des prix
  Preispolitik
  CENOVÝ REŽIM
  CENOVÝ SYSTÉM
  PRICE SYSTEM
  RÉGIME DE PRIX
  PREISSYSTEM
  PREISVORSCHRIFT
  Narrower term řízení cen
  zveřejňování cen
  cenová nerovnost
  dohodnutí cen
  tvorba cen
  indexace cen
  cenový index
  společná cenová politika
  cenová regulace
  cenová podpora
  cenová stabilita
  harmonizace cen
  Broader term 2451 ceny
  Micro ThesaurusMT 2451 ceny
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (15) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Komentované zákony
  (6) - Monografie
  (4) - Odborné zprávy
  (1) - Přednášky
  (1) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (4) - Studie
  (2) - Učebnice
  (15) - Zákony
  (3) - Konferenční materiály
  (5) - Výroční zprávy
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptorspolečná cenová politika
  Non-descriptor common price policy
  politique commune des prix
  gemeinsame Preispolitik
  CENA ES
  CENA V RÁMCI SPOLEČENSTVÍ
  COMMUNITY PRICE
  COMMON PRICE
  PRIX COMMUN
  PRIX COMMUNAUTAIRE
  GEMEINSCHAFTSPREIS
  Broader term cenová politika
  Micro ThesaurusMT 2451 ceny
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Monografie
  (1) - Odborné zprávy
  (2) - Příručky
  (1) - Sborníky
  (1) - Skripta
  (1) - Studie
  (3) - Učebnice
  subject heading

  subject heading