Search results

 1. Descriptorprůmysl moderní technologie
  Non-descriptor advanced technology industry
  industrie de pointe
  hoch entwickelte Industrie
  PRŮMYSL S POKROKOVOU TECHNOLOGIÍ
  PRŮMYSL S VYSOKOU TECHNOLOGICKOU ÚROVNÍ
  PRŮMYSL ŠPIČKOVÉ TECHNOLOGIE
  SPITZENINDUSTRIE
  Broader term průmyslová struktura
  Micro ThesaurusMT 6806 průmyslová politika a struktura
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (6) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading