Search results

 1. Descriptorpostindustriální hospodářství
  Non-descriptor post-industrial economy
  économie postindustrielle
  postindustrielle Wirtschaft
  POSTINDUSTRIÁLNÍ SPOLEČNOST
  POST-INDUSTRIAL SOCIETY
  SOCIÉTÉ POSTINDUSTRIELLE
  DIENSTLEISTUNGSGESELLSCHAFT
  NACHINDUSTRIELLE GESELLSCHAFT
  Broader term hospodářství
  Micro ThesaurusMT 1621 hospodářská struktura
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Eseje
  (2) - Monografie
  subject heading

  subject heading