Search results

 1. Descriptorpohledávka
  Non-descriptor claim
  créance
  Schuldforderung
  NÁROK
  POŽADAVEK
  CREDITOR
  CRÉANCIER
  NOTATION DES CRÉANCES
  RISQUE DES CRÉANCES
  BEWERTUNG VON WERTPAPIEREN DES FINANZMARKTS
  FORDERUNG
  GLÄUBIGER
  WERTPAPIERRISIKO
  Broader term závazkové právo
  Micro ThesaurusMT 1211 občanské právo
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Judikáty
  (5) - Komentované zákony
  (1) - Kolektivní monografie
  (15) - Monografie
  (35) - Příručky
  (2) - Sborníky
  (2) - Studie
  (3) - Učebnice
  (1) - Zákony
  (2) - Nařízení
  (1) - Plány
  subject heading

  subject heading

 2. Descriptorpotřeba energie
  Non-descriptor energy demand
  demande énergétique
  Energiebedarf
  ENERGETICKÁ POPTÁVKA
  ENERGETICKÝ POŽADAVEK
  POPTÁVKA PO ENERGII
  ENERGY NEEDS
  ENERGY REQUIREMENTS
  BESOIN ÉNERGÉTIQUE
  DEMANDE D'ÉNERGIE
  ENERGIENACHFRAGE
  Broader term energetická bilance
  Micro ThesaurusMT 6606 energetická politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Monografie
  (1) - Sborníky
  (1) - Studie
  (1) - CD-ROM
  subject heading

  subject heading