Search results

 1. DescriptorAsijsko-pacifické hospodářské společenství
  Non-descriptor APEC
  APEC
  APEC
  APEC
  ORGANIZACE ASIJSKO-PACIFICKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO SPOLEČENSTVÍ
  ASIA-PACIFIC ECONOMIC COOPERATION
  ASIA-PACIFIC ECONOMIC COOPERATION ORGANISATION
  CEAP
  COOPÉRATION ÉCONOMIQUE ASIE-PACIFIQUE
  Broader term asijská organizace
  Micro ThesaurusMT 7616 mimoevropské organizace
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  Bibl.records (1) - Studie
  subject heading

  subject heading

 2. DescriptorEcosoc
  Non-descriptor Ecosoc
  Ecosoc
  Ecosoc
  ECE
  EHK
  EVROPSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMISE
  EVROPSKÁ HOSPODÁŘSKÁ KOMISE OSN
  HOSPODÁŘSKÁ A SOCIÁLNÍ RADA OSN
  HOSPODÁŘSKÁ KOMISE OSN PRO AFRIKU
  HOSPODÁŘSKÁ KOMISE OSN PRO ASII A DÁLNÝ VÝCHOD
  HOSPODÁŘSKÁ KOMISE OSN PRO ASII A PACIFIK
  HOSPODÁŘSKÁ KOMISE OSN PRO ASII A TICHOMOŘÍ
  HOSPODÁŘSKÁ KOMISE OSN PRO EVROPU
  HOSPODÁŘSKÁ KOMISE OSN PRO LATINSKOU AMERIKU A KARIBSKOU OBLAST
  HOSPODÁŘSKÁ KOMISE OSN PRO LATINSKOU AMERIKU A OBLAST TICHOMOŘÍ
  HOSPODÁŘSKÁ KOMISE OSN PRO ZÁPADNÍ ASII
  PORADNÍ SBOR PRO VYUŽITÍ VĚDY A TECHNOLOGIE PRO ROZVOJ
  VÝBOR PRO VĚDU A TECHNIKU VE SLUŽBÁCH ROZVOJE
  ACASTD
  ADVISORY COMMITTEE FOR APPLICATION OF SCIENCE AND TECHNOLOGY FOR DEVELOPMENT
  ECAFE
  ECE
  ECLAC
  ESCAP
  UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR AFRICA
  UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR ASIA AND THE FAR EAST
  UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR EUROPE
  UNITED NATIONS ECONOMIC COMMISSION FOR LATIN AMERICA AND THE CARIBBEAN
  UNITED NATIONS ECONOMIC AND SOCIAL COMMISSION FOR ASIA AND THE PACIFIC
  UNITED NATIONS ECONOMIC AND SOCIAL COUNCIL
  CCASTD
  CEA
  CEAEO
  CEE ONU
  CEPALC
  CESAP
  COMITÉ DE LA SCIENCE ET DE LA TECHNIQUE AU SERVICE DU DÉVELOPPEMENT
  COMMISSION ÉCONOMIQUE DES NATIONS UNIES POUR L'AFRIQUE
  COMMISSION ÉCONOMIQUE DES NATIONS UNIES POUR L'AMÉRIQUE LATINE ET LES CARAïBES
  COMMISSION ÉCONOMIQUE DES NATIONS UNIES POUR L'ASIE ET LE PACIFIQUE
  COMMISSION ÉCONOMIQUE DES NATIONS UNIES POUR L'ASIE OCCIDENTALE
  COMMISSION ÉCONOMIQUE POUR L'EUROPE
  CONSEIL ÉCONOMIQUE ET SOCIAL ONU
  CSTD
  CCASTD
  ECA
  ECAFE
  ECLAC
  ESCAP
  EWG UNO
  WIRTSCHAFTS- UND SOZIALRAT UNO
  WIRTSCHAFTSKOMMISSION DER VEREINTEN NATIONEN FÜR AFRIKA
  WIRTSCHAFTSKOMMISSION DER VEREINTEN NATIONEN FÜR LATEINAMERIKA UND DIE KARIBIK
  WIRTSCHAFTSKOMMISSION DER VEREINTEN NATIONEN FÜR WESTASIEN
  WIRTSCHAFTSKOMMISSION FÜR EUROPA
  Broader term Organizace spojených národů
  Micro ThesaurusMT 7606 Spojené národy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (8) - Adresáře
  (4) - Jednací řády
  (6) - Monografie
  (11) - Odborné zprávy
  (6) - Příručky
  (2) - Ročenky - monografie
  (5) - Studie
  (1) - Soubor dokumentů
  subject heading

  subject heading

 3. DescriptorKomise pro jižní Pacifik
  Non-descriptor SPC
  CPS
  CPS
  KOMISE JIŽNÍHO PACIFIKU
  SPC
  SOUTH PACIFIC COMMISSION
  COMMISSION DU PACIFIQUE SUD
  KOMMISSION FÜR DEN SÜDPAZIFIK
  Broader term systém OSN
  Micro ThesaurusMT 7606 Spojené národy
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 4. DescriptorParlamentní unie pro Asii a Pacifik
  Non-descriptor APPU
  APPU
  APPU
  APPU
  PARLAMENTNÍ UNIE PRO ASII A TICHOMOŘÍ
  APU
  ASIAN-PACIFIC PARLIAMENTARIANS' UNION
  UNION DE PARLEMENTAIRES DE L'ASIE ET DU PACIFIQUE
  UPA
  PARLAMENTARISCHE UNION ASIENS UND DES PAZIFIK
  UPA
  Broader term asijská organizace
  mezivládní organizace
  Micro ThesaurusMT 7616 mimoevropské organizaceMT 7621 mezivládní organizace
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 5. DescriptorRada pro Asii a Tichomoří
  Non-descriptor Aspac
  ASPAC
  ASPAC
  ASPAC
  ASIAN AND PACIFIC COUNCIL
  CONSEIL DE L'ASIE ET DU PACIFIQUE
  ASIATISCH-PAZIFISCHER RAT
  Broader term asijská organizace
  mezivládní organizace
  Micro ThesaurusMT 7616 mimoevropské organizaceMT 7621 mezivládní organizace
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading

 6. DescriptorTichý oceán
  Non-descriptor Pacific Ocean
  océan Pacifique
  Pazifischer Ozean
  PACIFIK
  PACIFIC
  PACIFIC REGION
  PACIFIQUE
  RÉGION DU PACIFIQUE
  PAZIFIK
  STILLER OZEAN
  Broader term oceán
  Micro ThesaurusMT 5211 přírodní prostředí
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (1) - Subject terms file
  Bibl.records (2) - Cestopisy
  (2) - Literatura faktu
  (1) - Monografie
  (1) - Příručky
  (1) - Soubor dokumentů
  subject heading

  subject heading