Search results

 1. Descriptoralokace zdrojů
  Non-descriptor allocation of resources
  allocation des ressources
  Mittelgewährung
  PŘIDĚLENÍ PROSTŘEDKŮ
  Broader term hospodářská politika
  Micro ThesaurusMT 1606 hospodářská politika
  Version4
  CatalogPAR
  Keywords (2) - Subject terms file
  subject heading

  subject heading